Volby 2018 | Sociální projekty Žít Brna jsou přeceňované, preferujeme zásluhový systém, říká lídr ČSSD | info.cz

Články odjinud

Sociální projekty Žít Brna jsou přeceňované, preferujeme zásluhový systém, říká lídr ČSSD

Kandidát brněnských opozičních sociálních demokratů na primátora Oliver Pospíšil v rozsáhlém rozhovoru pro INFO.CZ kritizuje sociální projekty stávající koalice, mezi něž patří například zabydlování bezdomovců. Podobně jako ODS i ČSSD preferuje zásluhovější systém. Podle Pospíšila navíc celý projekt média přeceňují, v rozhovoru ho sice označuje za zajímavý, avšak spíše z výzkumného hlediska. Pokud jde o nejpalčivější problém Brna, hovoří o cenách bytů a nájemném. Zároveň kritizuje rezidentní parkování a odhaduje, že začátkem září bude Brno čelit parkovacímu chaosu. Pokud jde o povolební situaci, přiznává, že je ČSSD v Brně připravena o budoucnosti města jednat s každým, kdo obdrží mandát. Včetně spolku Slušní lidé. „Komunální politika je hodně o lidech a já z jejich kandidátky, aspoň pokud jde o čelná místa, znám jenom Moniku Doležalovou. A proti komunální političce Monice Doležalové nemůžu říct nic špatného,“ vysvětluje.

V jaké kondici jde brněnská sociální demokracie do podzimních voleb? Z mediálních výstupů se to jeví tak, že je ČSSD v Brně v krizi. Ilustrovat to lze například na kauze, se kterou přišly Seznam Zprávy, která se týká přidělování městských bytů, anebo tím, že se objevili někteří vaši bývalí členové na kandidátce Pirátů…

Hned na úvod si dovolím s vámi nesouhlasit. Myslím, že jsme ve výtečné kondici. Brněnskou ČSSD nelze posuzovat podle celostátní politiky, brněnská ČSSD rozhodně není rozbitá, je naopak jednotná a velmi motivovaná k tomu, aby uspěla. To, co jste zmínil jako důkaz našich problémů, je jedna kauza. Je to kauza Michala Škerleho, což je kolega, který měl velké ambice, nicméně neuspěl v primárních volbách, a to především ve své městské části.

Nezaznamenal jsem, že by měl podobně zřetelnou ambici dostat se také na kandidátku do velkého zastupitelstva. Faktem ale je, že se nedostal na kandidátku v Králově Poli. Podle mého názoru to osobně neustál, a protože chtěl za každou cenu na nějaké kandidátce být, domlouval se už paralelně s našimi primárkami také s Piráty. A tak to také nakonec dopadlo. Pokud jde o kauzu s byty, je vyvolaná uměle, a je za ní zjevně opět tentýž Michal Škerle.

Proč si to myslíte?

Je to bohapustá pomsta za to, že musel odejít k někomu jinému na kandidátku. Že je to jeho dílo je zřejmé, Seznam Zprávy evidentně pracovaly se seznamem členů ČSSD, jinak řečeno s databází členské základny a tu měl k dispozici jenom Michal Škerle. Byl totiž až do konce loňského roku krajským tajemníkem a tudíž touto databází disponoval. A když odešel, vzal si ji zjevně s sebou.

Někdo ji pak nejspíš porovnal s nájemníky, nebo s těmi, kteří v minulosti dostali přiděleny městské byty. Když by se porovnaly seznamy členů ostatních politických stran se seznamem nájemníků městských bytů v Králově Poli, taky by tam byla nějaká shoda, i členové politických stran prostě někde bydlí. A mimochodem, o neobjektivitě té reportáže svědčí, že jsem nedostal žádné podklady, ke kterým bych se mohl vyjádřit.

Pokud jde o kandidátku ČSSD na magistrát, na první pohled zarazí, že tam absentují na volitelných místech někteří úspěšní starostové městských částí. Zmínit mohu Břetislava Štefana, starostu Líšně, Tomáše Kratochvíla, starostu Bystrce, nebo Petra Šafaříka, starostu Kohoutovic. Proč nejsou tyto osobnosti výš?

Je to samozřejmě o primárkách. Vybral jste si ale starosty, kteří jsou na konci první desítky, anebo v polovině té druhé. Nezmínil jste ale jiné, kteří jsou výš. Třeba na třetím místě je starosta Slatiny Jiří Ides, já jsem místostarosta v Řečkovicích, na sedmém místě je starosta Řečkovic Marek Viskot.

Takže tam jsou?

Je to kompromis. Je to kompromis mezi jakousi starostenskou kandidátkou a lidmi, kteří ten nejmenší komunál nedělali. Podle mého názoru by ani nebylo šťastné postavit čelo kandidátky jenom ze starostů. Jejich spjatost se svými městskými částmi je příliš silná, a my potřebujeme politiky, kteří se dokážou od témat městských částí do určité míry odpoutat.

A co Jiří Čejka, dlouholetý starosta Vinohrad? Ten dokonce vystoupil z ČSSD…

Jiří Čejka odešel z ČSSD. Domnívám se, že nebyl spokojený s tím, že kandidoval z druhého místa. Pokud jde o zastupitelstvo města Brna, neměl ambici zde kandidovat. Jeho odchod mě osobně mrzí, bohužel jsem neměl možnost to s ním probrat. Byl jsem postavený před hotovou věc.

Jako sociálního demokrata se vás musím zeptat, jak hodnotíte sociální politiku stávající koalice. Zvenčí se to může jevit tak, že vám Žít Brno ukradlo témata. Jak se zachováte, pokud budete po volbách součástí koalice? Budete rozličné sociální projekty Žít Brna rušit, anebo naopak rozvíjet?

Předně je třeba říct, že tak jako nemají patent na ekologická témata, ani my ho nemáme na ty sociální. Faktem ale je, že Žít Brno to tak staví, oni rádi provokují. Především Martin Freund moc dobře ví, že upoutá mou pozornost vždy, když na tuto strunku zabrnká. Beru to ale s rezervou. Ta práce, kterou v oblasti sociálního bydlení předvedlo Žít Brno a především Martin Freund, je sice zajímavá, avšak spíše z výzkumného hlediska.

Proč?

Byť je tomu věnována velká publicita, je potřeba si uvědomit, že Rapid Re-Housing, tedy zabydlování rodin, je v podstatě jen pilotní projekt, který pomohl padesáti rodinám. Jde tedy opravdu spíše o vzorek na výzkum. Následující a dost opožděný projekt Housing First, který je zaměřen na jednotlivce z okraje společnosti, se týká – pokud vím – šedesáti jedinců. Jde tedy o neúměrně malý počet lidí ve srovnání s tím, jak se tomu věnují média.

Celkově ty projekty hodnotíte jak?

Kromě toho, že se rozcházíme v otázce, jak velká věc se podařila nebo nepodařila, je spor také v tom, zda se mají tito lidé nejdřív zachránit tím, že se jim dá bydlení na základě losu, a teprve pak se s nimi začne sociálně pracovat. Zjistit totiž můžete, že je to u nich marný. Nastane frustrační kompozice, kdy prvek očekávání střídá prvek zklamání. Naše preference je zásluhový systém, to znamená, že se s těmi lidmi nejprve nějakým způsobem pracuje, pak jsou testováni na nějakém méně standardním bydlení, a teprve pokud se to daří, tak jim město pomůže a obdrží standardní bydlení.

Tolik asi k základnímu rozdílu v přístupu ČSSD a Žít Brno. Ještě bych snad řekl, že my jsme v těch předešlých osmi letech, kdy jsme byli součástí koalice, neměli takovou potřebu troubit do světa, co se nám podařilo. A to z toho důvodu, že každá akce vyvolává reakci, a tím, jak propagaci svých projektů přehání, vytváří v určité části společnosti averzi. Je tady spousta lidí, kteří sice nebydlí na ubytovnách, avšak nejsou se svým bydlením spokojení, a teď jsou konfrontováni s tím, že někdo, kdo nemá práci a ani se příliš nesnaží, nemá vůli, tak mu město v krátkém čase přidělilo byt, zatímco ti první stále čekají v pořadníku.

Jak je na tom Brno podle vašeho názoru se sociálním bydlením obecně?

Brno je na tom dobře. V komunální politice bychom neměli mluvit ani tak o sociálním bydlení, jako o celkové politice bydlení. A ta by měla být o dostupnosti bydlení skupinám, které mohou mít problémy. Tedy k mladým lidem, seniorům, a k lidem, kteří jsou nějakým způsobem sociálně ohrožení. A Brno má obrovskou výhodu v tom, že se tady neprivatizovaly byty v takovém rozsahu, jako ve většině velikostně srovnatelných měst. Pořád máme okolo osmadvaceti tisíc bytů, což je množství, se kterým lze nějakým způsobem pracovat. Město by přitom mělo směřovat k tomu, že to celé bude fungovat jako systém, což například znamená, že město může ze standardních nájmů generovat prostředky na sociální bydlení a podobně.

Pokud budete součástí příští koalice, zachováte zmíněné sociální projekty, anebo byste je spíše zrušili?

Jak jsem už řekl, ty projekty jsou zajímavé z hlediska výzkumu. Navíc nelze nekriticky přijmout projekty ze zahraničí a počítat s tím, že budou všechny fungovat. Získané zkušenosti, ať už pozitivní nebo negativní, jsou proto užitečné a cenné. A to nejen pro Brno, ale i pro ostatní města v České republice. Byla by tudíž samozřejmě hloupost, všechny ty šanony vzít a zamknout je kdesi do sklepa magistrátu. Naopak bude potřeba vše vyhodnotit a zanalyzovat a pokračovat v sociální práci tak, aby to skutečně fungovalo.

Jak by vedení města – pokud vůbec – mělo čelit rostoucím nájmům a cenám bytů? Pro mnoho lidí se stává bydlení téměř nedostupné a Brnu tudíž hrozí, že se jeho obyvatelé začnou stěhovat kamsi na venkov…

Ano, to už se děje. Bydlení je skutečně jeden z největších problému Brna. A je zvláštní, že jde o nový nebo obnovený problém, protože ještě před čtyřmi nebo pěti lety to takto nestálo. Z různých důvodů se tady v mezičase zvýšila poptávka, avšak neexistují lokality, kde by se mohlo stavět větší množství nových bytů. Poptávka tudíž převyšuje nabídku, což tlačí ceny nahoru. V cenách i nájmech se tak blížíme Praze a necháváme za sebou srovnatelná města.

Velkou roli v tom hraje legislativní těžkopádnost a problémy s územním plánem. Tím se dostávám k jádru odpovědi: vedení Brna má na situaci velký vliv a může ji ovlivnit. Musí zrekonstruovat vlastní bytový fond, je potřeba rozjet bytovou výstavbu městských bytů a změnit přístup k územnímu plánu i developerům. Je potřeba je přestat vnímat jako téměř veřejného nepřítele číslo jedna, bez nich se totiž výstavba nových bytů také nepohne. Tím neříkám, že má jít město ve všem developerům na ruku. Musí existovat rovnováha.


Lídr lidovců Petr Hladík vkládá hodně nadějí do rozvoje družstevního bydlení…

To je tradiční lidovecké téma, hodně ho tlačili již v 90. letech minulého století. A je asi fakt, že je to cesta, jak podpořit například lidi, kteří nedosáhnou na hypotéky, a přitom chtějí mít perspektivní a kvalitní bydlení. Nijak dramaticky se v tom s lidovci nelišíme.

Co průjezdnost Brna a rezidentní parkování?

Na to neexistují úplně jednoduchá řešení. Ty problémy souvisí například s tím, že spousta lidí žije v metropolitním prstenci, tedy ve městech a vesnicích okolo Brna, ale de facto větší část dne tráví v Brně. Pracují tady, studují, nebo sem jezdí za kulturou. A podstatná část z nich realizuje každodenní transport autem. Z toho logický plyne, že pokud se podaří snížit počet těch, kteří jsou nucení hledat dostupné bydlení mimo Brno, dopravní situaci ulevíme.

Kardinálním problémem je městský okruh, který se nám neustále z legislativních důvodů vzdaluje. A protože se nám nedaří proudy vozidel přenést na fungující městský okruh, projevuje se to jinde a doprava na mnoha místech kolabuje. Zároveň platí, že Brno mělo mít už dávno nějakou rychlejší alternativu městské hromadné dopravy. V tomto by mohl ten nejzatíženější transportní směr vyřešit plánovaný severojižní diametr.

Pokud jde o rezidentní parkování, předpokládám, že se bude od září skloňovat ve všech pádech. My s jeho schválenou podobou nesouhlasíme, je to uspěchané, není to dobře nachystané a je to zbytečně přísné vůči samotným Brňákům. V polovině srpna jsme vyzvali radu, aby spuštění rezidentního parkování odložila a umožnila nově zvolenému vedení města nové posouzení celého systému, ale nebyli jsme vyslyšeni. Podle mě začne v Brně od začátku září parkovací chaos.

Jaká je pozice sociálních demokratů ke Grand Prix a jejímu financování?

Přestože nejsem příznivcem motorového sportu, vnímám marketingový přínos celé akce nejen pro Brno a okolí, ale pro celou zemi. Mrzí mě proto aktuální patálie s financováním, obzvlášť v situaci, kdy je ministrem školství stejně jako primátorem Brna zástupce hnutí ANO, navíc bývalý zastupitel na magistrátu. Nemohu si to vysvětlit jinak, než že nejsme ve skutečnosti úplně přesně informováni, nejspíš jde o nějaké spory uvnitř hnutí ANO.

Co nová hokejová hala a fotbalový stadion?

Hokejoví fanoušci si zcela jistě zaslouží novou halu, která pojme nejméně dvanáct tisíc diváků. Zrovna tak bychom potřebovali moderní fotbalový stadion. U něj je to ale složitější kvůli majetkovým sporům, myslím ale, že to nejde dělat tak, jak to loni předvedl primátor Petr Vokřál, kterému se podařilo město dostat do defenzivní pozice.

Po Brně lze zaslechnout, že je Petr Vokřál již domluvený na povolební koalici s ODS. Jiní zase tvrdí, že má blízko k ČSSD. Umíte si představit povolební alianci složenou z hnutí ANO a sociálních demokratů?

No, sám jsem slyšel tu první variantu, že jsou domluveni s ODS. Ale vážně: nechtěl bych před volbami, jejichž výsledek lze jen stěží odhadnout, vyjmenovávat strany, se kterými si spolupráci nedovedu představit. S těmi, které voliči pustí do zastupitelstva, jsme ochotní vážně jednat o budoucnosti Brna.

Platí to i o Slušných lidech?

Otázka je, zda se v zastupitelstvu po volbách ocitnou. A pokud se tak stane, bude to ze všeho nejvíc důvod k hlubokému zamyšlení o tom, v jakém stavu naše společnost je. Jinak platí, že komunální politika je hodně o lidech a já z jejich kandidátky, aspoň pokud jde o čelná místa, znám jenom Moniku Doležalovou. A proti komunální političce Monice Doležalové nemůžu říct nic špatného.

 
Přejít na homepageVíce z kategorie

Volby do Evropského parlamentu 2019

Volby do Evropského parlamentu se uskuteční 24. a 25. května 2019. Češi budou vybírat celkem 21 nových poslanců. Volí se poměrným systémem, to znamená, že strana musí získat minimálně 5 % hlasů, aby měla nárok na křeslo v parlamentu. I těchto voleb je možné se zúčastnit mimo místo trvalého bydliště na voličský průkaz, nelze ovšem odvolit v zahraničí.

Jak volit Kandidáti Seznam europoslanců Průzkumy Voličský průkaz Jak se stát členem volební komise Jak vypadá europarlament Historie voleb do EP

Články odjinud