Volby 2018 | Volební anketa INFO.CZ: Jak chtějí brněnští kandidáti řešit územní plán a bezdomovectví? | info.cz

Články odjinud

Volební anketa INFO.CZ: Jak chtějí brněnští kandidáti řešit územní plán a bezdomovectví?

Zveřejňujeme závěrečný třetí díl ankety, jejímiž respondenty jsou lídři a lídryně relevantních politických stran před komunálními volbami v Brně. Na závěr se věnujeme tématu bezdomovectví, územnímu plánu, výstavišti a Velké ceně Brna. Tak jako v prvních dvou dílech (ZDE a ZDE) i nyní odpovídají zástupci Žít Brno, Zelených, lidovců, Pirátů, sociálních demokratů, Starostů a nezávislých a občanských demokratů. Odpovědí se redakce INFO.CZ naopak nedočkala od kandidátů na primátora hnutí ANO, komunistů a TOP 09.

Bára Antonová – Žít Brno

Jak chcete řešit bezdomovectví?

Ještě do voleb hodláme prosadit akční plán na ukončování bezdomovectví rodin, aby zde do zhruba deseti let toto bezdomovectví vymizelo. K nelibosti mnoha jsme prokázali, že jsme schopni bezdomovectví v Brně vymýtit, a pokračování v tomto přístupu bude pro nás nepřekročitelná podmínka pro vyjednávání o koalici.

Jaké máte záměry s územním plánem?

Rozhodnutí pokračovat v Dokoupilově územním plánu je špatné, ale respektujeme ho. Souběžně je však nutné zajistit, aby vzniklo i zadání skutečně kvalitního územního plánu, který bude tvárnější a bude umožňovat flexibilnější zacházení s městem. Z malého KAM, který dost trpí názorovou jednolitostí, vytvoříme po vzoru pražského IPR instituci, kde se bude o Brně a jeho rozvoji živě diskutovat a která bude schopna vytvořit pro Brno skutečně kvalitní a moderní územní plán.

Jaké máte záměry s výstavištěm?

Hlavě ho chceme otevřít. To, že se jedná stále o areál za plotem, bereme jako jeden z restů. Vedení BVV je bohužel velmi zkostnatělé a nám se navzdory opakovaným snahám nepovedlo prosadit, aby to byl areál pro lidi. Budeme po volbách požadovat takové kroky, které k otevření areálu přispějí.

Jaký je Váš plán s Velkou cenou?

Vyhrát ji! Stejně jako první fotbalovou ligu.

Jasna Flamiková – Strana zelených

Jak chcete řešit bezdomovectví?

Bydlení je základní předpoklad důstojného života všech lidí. Není pro nás přijatelné, aby děti neměly šanci se připravovat do školy nebo byly dokonce odebírány z rodin proto, že rodiče žijí na ubytovně. Budeme prosazovat pokračování projektů, jejichž cílem je ukončování bezdomovectví rodin s dětmi. Pro společnost i město je levnější pomoci jim začlenit se do normálního života. Sociální bydlení bude běžnou součásti politiky města, ve vyloučených lokalitách budeme podporovat zaměstnanost místních.

Jaké máte záměry s územním plánem?

Zelení připravili a prosadili zřízení Kanceláře architekta města. Jedním z důvodů bylo také to, aby se příprava územního plánu dostala z rukou externích, s developery propojených firem zpátky do rukou města. Tato městská projektová kancelář má nyní svěřenu práci na urychleném dokončení nového územního plánu pro Brno. Jejím cílem je vytvořit rozvojový dokument, který podpoří výstavbu bydlení, včetně občanské vybavenosti, a rozvine vizi města krátkých vzdáleností, které je příjemné k životu.


Jaké máte záměry s výstavištěm?

Výstaviště považujeme za brněnské rodinné stříbro. Obraz Brna jako veletržního města chceme nadále posilovat. Proto chceme zachovat historický areál výstaviště pro jeho veletržní účely, rozhodně nepřipustíme výprodej výstavních pavilonů do soukromých rukou. Areál však chceme více otevírat veřejnosti a více jej využívat pro významné městské akce. Okolní pozemky, které BVV pro svoje podnikání nepotřebuje, hodláme využít k oživení lokality v souladu s výsledky urbanistické soutěže.

Jaký je Váš plán s Velkou cenou?

Závody motorek považujeme za čistě komerční podnik, který si na sebe má umět vydělat. Odmítáme utrácet peníze z městské pokladny, tedy peníze nás všech, na financování této komerční akce. Za deset milionů se totiž každý rok dá pořídit několik dětských hřišť nebo vysadit tisíce stromů v ulicích.  

Petr Hladík – lídr KDU-ČSL

Jak chcete řešit bezdomovectví?

Bezdomovectví je potřeba řešit s neziskovými organizacemi, které s tím mají velké zkušenosti a bez většího mediálního zajmu dokáží vrátit do společnosti desítky bezdomovců. Bezdomovce ale musíme zároveň učit základním pracovním a společenským návykům. Musíme jim dát šanci, aby se dokázali postavit na vlastní nohy, aby netrávili čas na veřejných prostranstvích, na lavičkách či v parcích.

Jaké máte záměry s územním plánem?

Nový územní plán musí město rozvíjet, ale nesmí snižovat kvalitu života Brňanů. Chceme, aby se rekonstrukce významných veřejných prostranství dělaly po otevřených architektonických soutěžích a projednávaly se s veřejností. Budeme spolu s městským architektem aktivně vstupovat do velkých projektů, aby probíhaly s respektem k okolní zástavbě a tamním obyvatelům.


Jaké máte záměry s výstavištěm?

Městskou firmu brněnské veletrhy chceme rozvíjet. Chceme postavit nový pavilon, hokejovou halu či sídlo Hasičského záchranného sboru. Výborné by také bylo využít Králíkovo divadlo pro veřejnost. Pozemky ani haly nechceme prodávat ani zde nechceme stavět rezidenční čtvrti.

Jaký je váš plán s Velkou cenou?

Velkou cenu chceme zachovat, ale musí být dlouhodobě jasné její financování. Musí na něm participovat kraj i stát, jelikož se jedná o akci mezinárodního charakteru, která zvyšuje prestiž celé České republice. Jediným možným řešením, jak se do budoucna vyhnout politickým taškařicím, je dát tuto významnou akci jako položku do státního rozpočtu.

Tomáš Koláčný - Piráti

Jak chcete řešit bezdomovectví?

Nejdříve je potřeba vyhodnotit současné projekty ukončování bezdomovectví z pohledu nákladů a z nich plynoucích přínosů pro město (tzv. cost benefit analýza) a pokud se ukáže, že jsou projekty ekonomicky udržitelné, pak v nich pokračovat až do ukončení bezdomovectví rodin s dětmi v Brně.

Jaké máte záměry s územním plánem?

Již současné zastupitelstvo zadalo dokončení rozpracovaného konceptu územního plánu kanceláři městského architekta. Návrh by měl být schválen dle harmonogramu prací v červnu 2022.


Jaké máte záměry s výstavištěm?

S žádným rozprodáváním výstaviště rozhodně nepočítáme, výstaviště je brněnské stříbro a je potřeba k němu takto přistupovat. Chceme ale prostor výstaviště otevřít, v nevyužívané haly na výrobu stánků přestavět na byty a dostat do oblasti život i mimo veletržní dny.

Jaký je Váš plán s Velkou cenou?

Velká cena je jediná akce, díky které se o Brně každoročně dozví přes dvě miliardy televizních diváků po celém světě. Řada analýz dokazuje, že stát díky MotoGP vybere za závodní týden na daních od návštěvníků víc, než kolik činí zalistovací poplatek. MotoGP chceme v Brně zachovat, je ale nutné, aby se k finanční podpoře akce stát stavěl otevřeněji, než doposud.

Oliver Pospíšil - ČSSD

Jak chcete řešit bezdomovectví?

Lidé, kteří jsou dlouhodobě na ubytovnách, přednostně pak rodiny s dětmi, jsou klienty projektů sociálního bydlení. My preferujeme opatření tzv. prostupného bydlení, budou nás však zajímat i výsledky projektu Rapid Re-housing. Město se do budoucna neobejde bez vlastní ubytovny pro krátkodobé ubytování rodin v nouzi.

Jaké máte záměry s územním plánem?

Nový územní plán je třeba přijmout v termínu stanoveném zákonem, tedy do konce roku 2022.

Jaké máte záměry s výstavištěm?

Výstaviště je unikátní areál, přivítáme jeho větší zpřístupnění každodennímu životu, mělo by však zůstat vlastnicky v rukou města.

Jaký je Váš plán s Velkou cenou?

Velká cen má velký marketingový přínos pro region. Je to prestižní podnik motoristického sportu. Význam Velké ceny je nadměstský, je tedy správné, aby se na jejím financování podílel kraj a stát. Ekonomika celého podniku by se měla vyvíjet tak, aby se podíl veřejných prostředků nezvyšoval, ale pokud možno zmenšoval.

Petra Quittová - STAN

Jak chcete řešit bezdomovectví?

Spolupráce s organizacemi typu Armády spásy a dalších neziskovek, kteří s tímto mají zkušenosti. Svoji roli má také policie.

Jaké máte záměry s územním plánem?

Co nejdříve jej schválit. Brzdí rozvoj nejen Brna ale i další lokalit jižní Moravy.

Jaké máte záměry s výstavištěm?

Ponechat ve stoprocentním vlastnictví města a využít i pro jiné účely, např. výstavby zimního stadionu.

Jaký je Váš plán s Velkou cenou?

Grand Prix je nejenom akcí města Brna, ale i celé ČR. Jakmile ji ztratíme, tak ji dle mne již nikdy nevrátíme zpět. Takže podporuji pokračování GP.

Markéta Vaňková – ODS

Jak chcete řešit bezdomovectví?

V rámci sociální oblasti se chceme zaměřit na všechny znevýhodněné skupiny, nikoli pouze na bezdomovce. Bezdomovectví chceme řešit zejména terénními pracovníky a velmi úzkou spoluprací se seriózními neziskovými organizacemi typu Armáda spásy. Město by poskytlo jak finanční prostředky, tak materiální podporu (vhodné volné nevyužité prostory k bydlení ve vhodných lokalitách). Neziskové organizace by pak poskytovaly odbornou pomoc (sociální, zdravotní apod.).

Jaké máte záměry s územním plánem?

Stávající územní plán má platnost do roku 2022. Proto je naprosto zásadní pro celé město, aby se v co nejkratší době dopracoval a schválil již existující koncept nového územního plánu. Paralelně s tím budeme prosazovat i dílčí změny (aktualizace) stávajícího územního plánu. V minulých letech byl proces bohužel blokován ze strany různých zástupců zelené ideologie, včetně náměstka pro územní plánování.

Jaké máte záměry s výstavištěm?

Chceme výstaviště více otevřít lidem, což je v souladu se záměrem Kanceláře architekta města. Pro rozprodávání hal nevidíme relevantní důvod, nejsme však proti hledání nového funkčního využití některých pavilonů nebo ploch brněnských veletrhů. Namísto velodromu prosazujeme dlouhodobě stavbu nové multifunkční haly, která by sloužila i pro lední hokej.

Jaký je Váš plán s Velkou cenou?

Velká cena Brna má jednoznačně pozitivní efekt pro ekonomiku a prestiž města, kraje i státu, jde o symbol města. Z těchto důvodů podporujeme, aby tato akce byla v Brně do budoucna zachována, a to i za finanční podpory města. Má – li však být tento soukromý projekt z rozpočtu města podporován, je naprosto nezbytné, aby zastupitelé měli k dispozici přesný rozpočet akce a její podrobné vyúčtování.

Petr Vokřál – hnutí ANO

Jak chcete řešit bezdomovectví?

Řešení neutěšené životní situace lidí bez domova je komplikované a časově náročné, ale to neznamená, že by se hledat nemělo. Nestačí je „odklidit z dohledu“ pod heslem co oči nevidí, srdce nebolí. Brno se proto výrazně angažuje v sociální politice, více než mu ukládá zákon. Jeho projekty sociálního začleňování Rapid Re-Housing a Housing First, které bojují s bezdomovectvím, jsou velice úspěšné a sklízí uznání nejen u nás, ale i v zahraničí. A hlavně přinášejí výsledky.

Lidé, kteří díky projektům získali stabilní bydlení za adekvátní cenu, se začali lépe zapojovat do pracovního procesu, byli méně hospitalizováni v nemocnicích a projevovali větší důvěru ve společnost. Připravuje se také Akční plán ukončování bezdomovectví, který navrhne konkrétní kroky, pomocí nichž dokáže Brno bezdomovectví vymýtit. Očekávám však, že se do této problematiky zapojí také vláda a přijme legislativu, která by pomohla tento vleklý stav řešit.

Jaké máte záměry s územním plánem?

Je potřeba mít v prvé řadě územní plán hotový tak abychom mohli pokračovat v systematickém rozvoji města. Mnoho si slibuji i od nové polohy nádraží, otevírá se tím obrovská možnost pro vznik a rozvoj celé nové brněnské čtvrti, kde bude prostor, aby se Brno rozšiřovalo dál. Toto je třeba dělat ve spolupráci s Kanceláří architekta města jako institucí, kterou se nám podařilo obnovit.


Jaké máte záměry s výstavištěm?

Brněnské výstaviště je rodinným stříbrem, jsme velmi rád, že se podařilo nabýt stoprocentní podíl do vlastnictví města. I přes všechny pesimistické předpoklady firma je velmi zdravá a dostává se do plusových čísel rychleji, než jsme očekávali. Chceme, aby brněnské výstaviště se mimo hlavní činnost otevřelo mnohem více lidem, tedy aby zde byl prostor pro každodenní aktivity Brňáků. Budeme samozřejmě rádi, pokud se zopakují projekty jako například Olympijský festival nebo Festival RE:PUBLIKA.   
    
Jaký je Váš plán s Velkou cenou?

Velká cena je jednou z nejdůležitějších akcí v rámci celé České republiky. Díky tomuto závodu ví o Brně a o České republice celý svět. Dělám a udělám všechno pro to, aby Velká cena v Brně zůstala. Jedná se o mistrovství světa, možnost pořádat ho asi čtrnáct států. Byli bychom hlupáci, abychom neusilovali o to, aby se v Brně dál závod jel.

 
Přejít na homepageVíce z kategorie

Volby do Evropského parlamentu 2019

Volby do Evropského parlamentu se uskuteční 24. a 25. května 2019. Češi budou vybírat celkem 21 nových poslanců. Volí se poměrným systémem, to znamená, že strana musí získat minimálně 5 % hlasů, aby měla nárok na křeslo v parlamentu. I těchto voleb je možné se zúčastnit mimo místo trvalého bydliště na voličský průkaz, nelze ovšem odvolit v zahraničí.

Jak volit Kandidáti Seznam europoslanců Průzkumy Voličský průkaz Jak se stát členem volební komise Jak vypadá europarlament Historie voleb do EP

Články odjinud