Volby 2018 | Volební anketa INFO.CZ: Jak chtějí jednotlivé strany v Ostravě zlepšit život ve městě? | info.cz

Články odjinud

Volební anketa INFO.CZ: Jak chtějí jednotlivé strany v Ostravě zlepšit život ve městě?

Jaké jsou priority relevantních politických formací v Ostravě před blížícími se komunálními volbami? Jak chtějí zlepšit dostupnost bydlení? A jak turistický potenciál města, dostupnost mateřských školek, anebo restrukturalizaci průmyslu v regionu? Na tyto a další otázky odpovídají ve druhé a závěrečné části ankety redakce INFO.CZ lídři a lídryně Nezávislých, lidovců, komunistů, ODS a TOP 09, Starostů a nezávislých a uskupení LEČO. Odpovědí jsme se naopak nedočkali od kandidátů na primátora za hnutí ANO, Pirátů nebo ČSSD.

Patrik Hujdus – Nezávislí

Jak chcete zlepšit dostupnost bydlení?

Bytů je dostatek, bohužel mnohé z nich jsou ve špatných lokalitách, nebo v držení soukromých subjektů, které uměle a zbytečně navyšují ceny. Jednotlivé městské obvody by proto neměly rozprodávat svůj bytový fond jak se tomu v minulosti stalo například v Porubě, ale určitý počet obecních bytů je nutné zachovat a postupně zvyšovat jejich kvalitu, investovat do oprav a rekonstrukcí. Město by se mělo zaměřit na výstavbu bytů pro seniory, ale také například na studentské bydlení.

Jak chcete využít turistický potenciál města?

Je potřeba, aby město spolupracovalo s krajem a současně koordinovalo spolupráci mezi vlastníky a provozovateli jednotlivých turistických atraktivit. Důležité je, aby si jednotlivá místa vzájemně nekonkurovala, ale turisty si předávala. Když například přijede někdo do ostravské zoo, měl by dostat informaci o tom, kam pokračovat. Také všechny cesty do města musí působit kvalitně a přívětivě, ať už se jedná o Hlavní nádraží, nebo o příjezd po dálnici. Bavme se i o využití potenciálu lodní dopravy.Jaké prvky konceptu smart city byste chtěl zavést do praxe?

Především takové, které by Ostravanům usnadnily život. Jedná se například o inteligentní řízení křižovatek a provozu v dopravě, aby se lidé vyhnuli zácpám nebo o smart komunikaci s veřejnou správou přes internet, která ušetří čas díky předvyplněným údajům. Prioritu vidíme v inteligentním řízení statické dopravy. Není řešení zakázat autům vjezd do centra, místo toho je potřeba řidiče navést na volné parkovací místo, umožnit jim pomocí aplikace uhradit parkovné, případně ohlídat vůz před zloději.

Jak chcete zlepšit dostupnost školek?

Tady je potřeba, aby situaci řešily prioritně jednotlivé městské obvody jako zřizovatelé mateřských škol, kteří musí reagovat na poptávku a počet dětí v předškolním věku. Nebráníme se vzniku soukromých školek a podporujeme taky dětské skupiny. Například v Mariánských Horách jsme zřídili obecní jesličky, a myslím, že jsme dokonce jediný obvod v Ostravě, který má své vlastní jesle. Díky tomu dvouleté děti můžou navštěvovat zařízení pro nejmenší a ve školkách máme místo pro děti starší.

V souvislosti s Ostravou se tu a tam hovoří o komplexní modernizace nebo restrukturalizaci průmyslu. Je to podle vás realistická cesta, jak region adaptovat na 21. století?

Ostrava je průmyslové město a vždycky bude. Lidé, kteří tady žijí, mají v této oblasti unikátní znalosti. Musíme ale upustit od rozšiřování montoven a podporovat průmysl budoucnosti, aby zde působily moderní průmyslové společnosti s vysokou přidanou hodnotou, která přinese i vyšší příjmy našich obyvatel. Třeba ve švédském Västerås nepoznáte, že jste v průmyslovém městě, přestože tam průmyslová výroba je. Průmysl ve světě už prostě nejsou kouřící komíny, ale využívání nových technologií.

Jiří Jureček - STAN

Jak chcete zlepšit dostupnost bydlení?

Vytvořením dostatečné kapacity městských bytů pro řešení bytové nouze v tíživých životních situacích občanů všech věkových kategorií, zejména mladých a seniorů. V Ostravě je nedostatek cenově dostupných bytů a jejich ceny rostou neúměrně k platům. Proto se chceme zaměřit na výstavbu dostupného bydlení pro mladé rodiny tzv. startovacími byty, kdy bude zvýhodněná cena nájmu např. na dva roky. Dále zde máme cca tisíc nevyřízených žádostí seniorů, proto je třeba zajistit dostupné bydlení také pro tuto skupinu našich obyvatel.

Jak chcete využít turistický potenciál města?

Velmi náš těší, že Dolní oblast Vítkovic patří mezi tři nejnavštěvovanější kulturní památky v rámci celé ČR a nejnavštěvovanější mimo pražskou památku vůbec. Proto je na místě tento komplex neustále podporovat a dále rozvíjet. Další naší chloubou je ZOO, která si také zasluhuje větší pozornosti.

Jaké prvky konceptu smart city byste chtěl zavést do praxe?

Chceme, aby občané měli možnost zařídit si vše, co potřebují, na jednom místě a mít snadný přístup k informacím (nejlépe z domu či přímo v místě bydliště). Budeme posilovat pravomoci městských obvodů tak, aby občan nemusel cestovat napříč Ostravou. Plně proto podporujeme digitalizaci veřejné správy, což zjednoduší a zrychlí administrativní procedury, lépe budou dostupné veškeré informace a věříme, že tím i zkvalitníme komunikaci úřadů s občany. Zasadíme se o zavedení vysokorychlostního internetu do všech městských obvodů, zajistíme bezplatné připojení k internetu na veřejných místech, zavedeme „mobilní rozhlas“, rozšíříme „chytré“ zastávky, nainstalujeme „chytré“ odpadkové koše, toalety…  

Jak chcete zlepšit dostupnost školek?

V rámci celé Ostravy je školek dost, akorát ne v potřebných lokalitách. Chceme přiblížit mateřské školy jak místu, tak i potřebám rodičů a to zejména podporou dětských skupin u zaměstnavatelů.

V souvislosti s Ostravou se tu a tam hovoří o komplexní modernizaci nebo restrukturalizaci průmyslu. Je to podle vás realistická cesta, jak region adaptovat na 21. století?

Již v minulosti zde docházelo k modernizaci jednotlivých průmyslových provozů. U velkých znečišťovatelů došlo k výraznému pokroku. Avšak je zde pořád třeba tlačit na restrukturalizaci o obnovu průmyslových podniků, protože nechceme, aby se z nich staly „socialistické skanzeny“. Dále je nutné zapojit i školy, ať střední, vysoké či učiliště. A jak se vyvíjí společnost a poptávka po určitých oborech, tak je třeba reagovat na tyto změny a přizpůsobovat se patřičnou nabídkou.Martin Juroška - KSČM

Jak chcete zlepšit dostupnost bydlení?

Chceme začít rozvíjet bytový fond města. Město mělo v polovině devadesátých let přes 40 tisíc bytů a dnes již jen necelých 13 tisíc. Pro začátek chceme rozšiřovat bytový fond o 200 bytů ročně, a to buď novou výstavbou nebo vykoupením a rekonstrukcí ubytoven a nájemních bytů využívaných k tzv. byznysu s chudobou. Zde je předpokladem likvidace tohoto byznysu, tedy v podmínkách města vyhlášení tzv. bezdoplatkových zón.     

Jak chcete využít turistický potenciál města?

Naplno. Kromě stávajících atraktivit (ZOO, Vítkovice, Důl Michal, Landek) bychom rádi podpořili vybudování zábavního parku, koncertní haly či krytého aquacentra, což přispěje k dalšímu zvýšení zajímavosti Ostravy. Chceme také využít existujícího kolejového propojení centra se ZOO a Dolem Michal a zajistit zde železniční dopravu.

Jaké prvky konceptu smart city byste chtěl zavést do praxe?

Jako první jsme už před 8 roky navrhovali sdílená kola a jsme rádi, že se město konečně do toho pustilo. Pro občany jsou nejdůležitější informace o dopravě (parkování, prostupnost, apod.), takže zde bychom chtěli zapracovat (např. městská dopravní aplikace). Jako důležitou vidíme rovněž skutečnou elektronizaci správních činností. O naší preferenci MHD a jejím zvýhodnění jsem již hovořil.

Jak chcete zlepšit dostupnost školek?

Školky jsou zřizovány městskými obvody a Ostrava nemá výrazný deficit v této oblasti. Pokud jde o deficity místní, pak budeme chtít podpořit rozšíření kapacit školek účelovou dotací tam, kde tento problém existuje. V našem programu myslíme na menší děti, kde prosazujeme vznik veřejných jeslí, popř. dobře vedených veřejných dětských skupin.  

V souvislosti s Ostravou se tu a tam hovoří o komplexní modernizaci nebo restrukturalizaci průmyslu. Je to podle vás realistická cesta, jak region adaptovat na 21. století?

Určitě budeme pracovat na tom, aby se struktura průmyslu a ekonomiky měnila. Ale nikoliv jako dosud, kdy je nová ostravská ekonomika tvořena montovnami závislými na automobilovém průmyslu. Je třeba budovat ekonomiku s vyšší přidanou hodnotou. Ale to platí vlastně pro celou naši zemi.   Zdeněk Nytra – ODS a TOP 09

Jak chcete zlepšit dostupnost bydlení?

Tady se chceme zaměřit především na dvě skupiny obyvatel, a to seniory a mladé rodiny, tzn. podpora vzniku malometrážních bytů. U mladých by byly využívány jako startovací, u seniorů pak jako jakési překlenovací mezi obdobím, kdy zůstanou ve svém větším bytě sami, ale ještě zvládají a chtějí bydlet samostatně, a mezi přestěhováním do senior parků.

Jak chcete využít turistický potenciál města?

Samozřejmostí je propagace a aktivní přístup města při získávání pořadatelství různorodých akcí a jejich následná podpora. Další podmínkou je kvalitní a moderní architektura, ale taky jistá regulace, ovšem spojená s podporou, u památkových oblastí a památkově chráněných objektů.

Jaké prvky konceptu smart city byste chtěl zavést do praxe?

Nejde ani tak o jednotlivé prvky, ale o základní princip – tedy aby tzv. smart řešení usnadnila lidem život a byla případně i ekonomicky výhodná, tzn. aby nebyla samoúčelná.

Jak chcete zlepšit dostupnost školek?

Toto je jednoznačná úloha města a jejich obvodů. Nejedná se ale jen o , ale i o jesle, resp. o zařízení, které pomohou mladým matkám s jejich znovuzapojením do pracovního procesu v případě jejich zájmu.

V souvislosti s Ostravou se tu a tam hovoří o komplexní modernizaci nebo restrukturalizaci průmyslu. Je to podle vás realistická cesta, jak region adaptovat na 21. století?

Je, naprosto. Musíme ale využít příležitost, která se nabízí v rámci tzv. Uhelné platformy, což je iniciativa EU. Bude-li mít Ostrava, kraj a soukromí investoři připraveno dostatek kvalitních projektů, můžeme s využitím nemalých finančních prostředků dosáhnout nejen kompletní restrukturalizace průmyslu, ale i podstatného zkvalitnění životního prostředí a vůbec podmínek pro život v regionu.

Zbyněk Pražák – KDU-ČSL

Jak chcete zlepšit dostupnost bydlení?

Ostrava je jedním z mála měst, v němž podle statistických údajů je poměrně značný přebytek bytů. Problém je však v jejich lokalizaci a kvalitě. Městské obvody celkem disponují necelými 13 000, což je téměř 10 % z celkového objemu bytového fondu v Ostravě, ale skoro 1000 z nich je neobývaných a vyžadují rekonstrukci. Zároveň na trhu schází malometrážní levné byty pro začínající rodiny a pro seniory. Je to problematika, jíž jsem se profesně věnoval, a jsme schopni nabídnout reálné zlepšení.

Jak chcete využít turistický potenciál města?

Ostrava leží v tzv. Slezském kříži, kde se v jednom místě na rozhraní tří států kříží trasy železniční, dálniční a letecká. Tento fenomén je výraznou přidanou hodnotou pro možnost rozvoje turistického ruchu. Významnými „magnety města“ jsou zdejší průmyslové památky a velký potenciál je rovněž v rozsahu a vysoké kvalitě kulturních a také i sportovních zařízení, které mohou sloužit pro pořádání nejvyšších světových soutěží. Výhodou je i dostatečné hotelové a gastronomické zázemí.

Jaké prvky konceptu smart city byste chtěl zavést do praxe?

Zavádění inovačních technologií ke zvýšení komfortu obyvatel, zkvalitnění životního prostředí a zefektivnění dopravy a výstavby s využíváním moderních technologií, shrnuto pod pojem „Smart city“ se v Ostravě stále děje a jde pouze o to, hledat možnosti ještě širšího využití. Připomenu například platby běžnou platební kartou v MHD, projekt půjčování kol „Bikesharing“, ale i snaha o ekologizaci autobusů MHD, rozšíření dobíjecích stanic pro elektromobily, řízení křižovatek, informační aplikace o dění ve městě v chytrých telefonech a spousta dalšího.

Jak chcete zlepšit dostupnost školek?

Předškolní zařízení a základní školy spadají do kompetence městských obvodů a v celé Ostravě je dnes ve školkách okolo 10 000 míst. Dá říci, že tato kapacita dokáže pokrýt poptávku. Problém je v jejich lokalizaci a jistě je pro mnohé rodiče obtížné či nemožné vozit své dítě ráno na druhý konec města. Bylo by však ode mne nezodpovědné slibovat, že tento problém se dá rychle vyřešit výstavbou nových školek, či zvyšováním kapacity stávajících, i když i to je cesta, ale situace je složitější.

V souvislosti s Ostravou se tu a tam hovoří o komplexní modernizaci nebo restrukturalizaci průmyslu. Je to podle vás realistická cesta, jak region adaptovat na 21.století?

Je samozřejmé, že rád podporuji myšlenku, aby se v Ostravě těžký průmysl, který sebou nese i zvýšenou ekologickou zátěž, postupně transformoval do jiné podoby čistého lehkého průmyslu s vysokou přidanou hodnotou v podobě lidského intelektu a umu. Určitě to je představa reálná, která je zde podložena lidským potenciálem i vhodnými prostorovými a technickými možnostmi. Je třeba říci, že se už i obsahově postupně naplňuje, nicméně je nemožné ji realizovat ze dne na den.

Libuše Přikrylová (LEČO - lepší a čistá Ostrava)

Jak chcete zlepšit dostupnost bydlení?

V tomto ohledu je nejlepší využít obecních bytů. Každý z obvodů by měl mít vyhrazený určitý počet bytů, které budou dostupné mladým rodinám, ale také čerstvým absolventům, mladým lidem, kteří odcházejí z dětských domovů a podobných zařízení, ale také seniorům.

Jak chcete využít turistický potenciál města?

Ostrava už dávno pro turisty zajímavá je. Je tady úžasná zoologická zahrada, historický vrch Landek, městský stadion, který hostí kromě fotbalu i další sportovní akce světového rozměru a největším lákadlem je samozřejmě unikátní Dolní oblast Vítkovic. Naším cílem je oživit centrum města, aby návštěvníci, kromě zmiňovaných turistických cílů, zamířili také za našimi obchodníky.  

Jaké prvky konceptu smart city byste chtěla zavést do praxe?

Smart city by už konečně nemělo být pouze konceptem, ale realitou. V dnešní době je nutné, aby lidé na jednom místě vyřídili vše, co potřebují, aby spolu úřady navzájem komunikovaly, a to okamžitě elektronicky, nikoliv v 30denní a delší lhůtě na papíře.

Jak chcete zlepšit dostupnost školek?

Nemám pocit, že by školky byly nedostupné. Dnes naopak rodiče běžně vozí své děti do specializovaných či soukromých školek.  

V souvislosti s Ostravou se tu a tam hovoří o komplexní modernizaci nebo restrukturalizaci průmyslu. Je to podle vás realistická cesta, jak region adaptovat na 21. století?

Ostrava se stejně jako jiná města neustále vyvíjí a s tím se mění i trh práce a zaměření místních lidí. Stále je zde práce v průmyslu, ale zároveň stoupá uplatnění lidí ve službách, IT odvětvích, mladí lidé se méně bojí začít podnikat. Je to postupný a přirozený posun. Ostrava nesmí zapomenout na své průmyslové kořeny, zároveň ale musí sledovat nové trendy. Máme výhodu, že místní lidé jsou zvyklí tvrdě pracovat, a tak i částečný odklon od průmyslových odvětví se podle mého neprojeví výrazným nárůstem nezaměstnanosti.

 
Přejít na homepageVíce z kategorie

Volby do Evropského parlamentu 2019

Volby do Evropského parlamentu se uskuteční 24. a 25. května 2019. Češi budou vybírat celkem 21 nových poslanců. Volí se poměrným systémem, to znamená, že strana musí získat minimálně 5 % hlasů, aby měla nárok na křeslo v parlamentu. I těchto voleb je možné se zúčastnit mimo místo trvalého bydliště na voličský průkaz, nelze ovšem odvolit v zahraničí.

Jak volit Kandidáti Seznam europoslanců Průzkumy Voličský průkaz Jak se stát členem volební komise Jak vypadá europarlament Historie voleb do EP

Články odjinud