Volby 2018 | Volební anketa INFO.CZ: Jaký je podle kandidátů na primátora největší problém Ostravy? | info.cz

Články odjinud

Volební anketa INFO.CZ: Jaký je podle kandidátů na primátora největší problém Ostravy?

Jaké jsou priority relevantních politických formací v Ostravě před blížícími se komunálními volbami? Kde spatřují nejpalčivější problémy města? S kým jsou ochotni jít do koalice a s kým to naopak už před volbami vylučují? V první části dvoudílné ankety na tyto a další otázky odpovídají lídři a lídryně lidovců, komunistů, ODS a TOP 09, Starostů a nezávislých a uskupení LEČO. Odpovědí se redakce INFO.CZ naopak nedočkala od kandidátů na primátora za hnutí ANO, Pirátů nebo ČSSD.

Jaká je vaše hlavní priorita, kam chcete město posunout?

Patrik Hujdus – Nezávislí

Ostrava především musí být město příjemné pro život. Je potřeba, aby obyvatelé neodcházeli pryč a měli důvod tady zůstat, případně se zde chtěli vrátit. K tomu je nezbytné, abychom vytvářeli kvalitní veřejný prostor, aby město dokázalo nabídnout dostupné kvalitní bydlení a dostatek vyžití, a aby se tady lidé cítili bezpečně. To mimo jiné znamená vyřešit problémy s ubytovnami a byty, do kterých soukromí majitelé stěhují sociálně slabé spoluobčany, ale také udělat změny u městské policie.

Jiří Jureček  STAN

Naší prioritou je zkvalitnění dopravní infrastruktury v Ostravě a zlepšení dopravní obslužností. Konkrétně musíme dostavět Prodlouženou Rudnou, Místeckou, čeká nás také druhá etapa Severního spoje a přeložka 1/56 směrem na Hlučín.

Martin Juroška  KSČM

Hlavní prioritou je zastavit současné přešlapování na místě. Stávající vedení města získalo na daňových příjmech o více než čtyři miliardy navíc, ale na městě to není vidět. Stále zde máme zchátralý veřejný prostor, ohyzdná místa, nepostavil se žádný obecní bytový dům, nezvýšily se kapacity v domovech pro seniory, dále se rozrůstaly sociálně vyloučené lokality, kvetl byznys s chudobou a mohl bych pokračovat. My chceme udělat z Ostravy moderní město.

Zdeněk Nytra – ODS a TOP 09

Hlavní prioritou je více nastartovat rozvoj města, a to především účinnou spoluprací se soukromými investory. Lépe využít potenciál, kterým Ostrava disponuje. Ale také se dohodnout se všemi politickými subjekty na základních směrech tohoto rozvoje v delším časovém horizontu patnácti až dvaceti let (urbanistický plán, metropolitní plán…).

Zbyněk Pražák – KDU-ČSL

Hlavní prioritou je zlepšení životního prostředí. To však rozhodně nezahrnuje pouze požadavek na čistější ovzduší a odstranění starých ekologických zátěží. Chápeme to daleko šířeji a cílem je stav, kdy lidé budou v Ostravě žít rádi a budou zde šťastni. A to proto, že vedle čistého prostředí a zajištění bezpečí zde také najdou dobré profesní uplatnění, vhodné bydlení, dobře fungující služby (zdravotní, sociální, doprava apod.), a širokou a kvalitní nabídku pro duševní a tělesnou relaxaci.  

Libuše Přikrylová (LEČO  lepší a čistá Ostrava)

Lečo, to je Lepší a čistá Ostrava, což vypovídá i o našich prioritách. Nedovolíme vzniku další skládky či průmyslovému podniku, který by měl negativní vliv na už tak zatížené ovzduší na Ostravsku. Ve spolupráci s nezávislými, nepolitickými odborníky vytvoříme expertní tým, který bude za čistší Ostravu skutečně bojovat. Lepší Ostrava to je podle nás bezpečné město, ve kterém nejsou nebezpečná zákoutí, strážníci městské policie jsou na dosah a město hlídá síť inteligentních kamer. Výrazně navýšíme peníze na opravy a rekonstrukce chodníků a cest ve správě obvodů i města.

S jakými partnery zvažujete koalici, s jakými rozhodně ne?

Patrik Hujdus – Nezávislí

Dokážeme mluvit s každým. V našem vnímání je politika služba lidem, neřešíme až tak moc stranickou ideologii. Záleží tedy hlavně na tom, kteří konkrétní lidé budou do zastupitelstva města zvoleni. Asi jediný subjekt, se kterým opravdu nechceme spolupracovat, je hnutí LEČO. Vadí nám negativní a hrubý způsob vedení jejich kampaně. A protože dlouhodobě bojujeme proti ubytovnám, neumím si představit, že budeme jednat s někým, za koho kandiduje člověk spojený s jednou z nejhorších ubytoven ve městě.

Jiří Jureček  STAN

Do koalice bychom určitě šli s lidovci, hnutím ANO, Ostravakem, ODS, ale třeba také s Piráty či hnutím Nezávislých. Rozhodně ne s KSČM nebo s SPD.

Martin Juroška  KSČM

S partnery, kteří boudou ochotni akceptovat naše programové priority a proměnit je ve skutečnost. Z kandidujících subjektů bychom asi měli největší problém spolupracovat s hnutím Ostravak, které je jen fíkovým listem realitního byznysmena Semeráka.

Zdeněk Nytra – ODS a TOP 09

O koalicích se bude jednat až po volbách, zcela určitě to ale nebude s KSČM a SPD.

Zbyněk Pražák – KDU-ČSL

Pokud začnu odzadu, tak určitě nepůjdeme do koalice s SPD, ta strana se zcela vymyká našemu vidění světa. Naše nevůle spolupracovat s KSČM se z mého pohledu netýká až tak samotných lidí, kdy s některými bych si spolupráci dovedl představit, jsou zde ale principiální důvody, neboť komunistická strana byla založena na deklarované (i realizované) nenávisti k jiným skupinám lidí. Jinak je vše otevřené a preferoval bych koalici ve stávající podobě.

Libuše Přikrylová (LEČO  lepší a čistá Ostrava)

V tuto chvíli nejde říct, s kým ano a s kým ne. Komunální politika je o lidech a my chceme zejména tým lidí, kteří mají stejně jako my zájem hlavně pracovat, nejen o tom mluvit.

V čem spatřujete nejurgentnější problém města?

Patrik Hujdus – Nezávislí

Za nejurgentnější problém města považuji životní prostředí. Ať už se jedná o dlouhotrvající likvidaci ostravských lagun, které svým nesnesitelným zápachem trápí především obyvatele Mariánských Hor a Moravské Ostravy, nebo třeba o zatím nepříliš diskutovaný problém haldy v Heřmanicích. Fakticky v Ostravě máme doutnající sopku, kterou musíme rychle zlikvidovat a vyvarovat se tak nedozírným následkům v případě, kdy by se hořící oheň dostal až k nebezpečným odpadům, které jsou zde uloženy.

Jiří Jureček  STAN

Nejurgentnější problém v Ostravě vidíme v dopravě, zejména v nedokončené Prodloužené Rudné a tímto předimenzované ul. 17. Listopadu. A samozřejmě v nedostatku parkovacích míst.

Martin Juroška  KSČM

Ostrava není vesnice, má tedy spoustu urgentních problémů. Pokud jde o ty, které jdou i urgentně řešit, tak se určitě jedná o bezpečnost. Současné vedení města udělalo z městské policie béčko dopravky, která z osmdesáti procent řeší dopravní záležitosti a jen z dvaceti procent zajišťování veřejného pořádku. Pro nás je to nepřijatelné, není možné, aby strážník na jedné straně ulice strkal lístek za stěrač, když na druhé řádí banda výtržníků. Tohle změníme a jde to změnit rychle.

Zdeněk Nytra – ODS a TOP 09

V dopravě.

Zbyněk Pražák – KDU-ČSL

Neexistuje jeden superproblém, je jich více a nechci stanovit pořadí závažnosti, které bývá většinou hodně subjektivní. Takže pouze heslovitě. Vedle opatření na zlepšení čistoty ovzduší a odstranění starých ekologických zátěží je to problém nedostatečného počtu parkovacích míst v centru města a zejména pak na sídlištích. Dále potřeba navýšit počet míst v domovech pro seniory, odstranění „vředů města“ v podobě zdevastovaných a hyzdících staveb a pozemků, ale i potřeba rekonstrukce Městské nemocnice.

Libuše Přikrylová (LEČO  lepší a čistá Ostrava)

V nedostatečném ohodnocení městských strážníků a lékařů Městské nemocnice. Není pak divu, že je jich stále nedostatek a je téměř nemožné je dlouhodobě udržet. Zajistíme zvýšení rozpočtu na jejich práci, postavíme se za tyto pracovníky, zvýšíme jim odměny a přivedeme nové.

Jak chcete řešit dopravu a parkování?

Patrik Hujdus – Nezávislí

Je potřeba dořešit problémy s tranzitní dopravou vedoucí městem, například v ulicích Místecké a Českobratrské. Prosazujeme referendum týkající se tramvajové trati v Porubě, aby si lidé sami rozhodli, jestli budou jezdit tramvajemi, nebo například moderními elektrobusy. V rámci parkování chceme využít inteligentní systémy, které nám pomohou parkování koordinovat. Současně podporujeme výstavbu parkovacích domů – nikoli na zelených plochách, ale tam, kde již nyní jsou parkoviště.

Jiří Jureček  STAN

Rozjet výstavbu záchytných parkovišť a parkovacích domů. Řešením je také přesměrování částečné osobní automobilové dopravy na veřejnou MHD. S tím souvisí zkvalitňování MHD, její ekologizace, návaznost spojů, rychlost dopravení do daného cíle nebo právě také dovybudování již zmiňovaných páteřních dopravních tepen.

Martin Juroška  KSČM

Chceme zlevnit jízdenky a poskytnout MHD zdarma pro děti do 15 let (jako v Praze). Našim cílem je prověřit a naplánovat ve střednědobém období přechod na bezplatnou MHD. Jinak za klíčové pro řešení neuspokojivé dopravní situace považujeme dostavbu Prodloužené Rudné a následně i tzv. Severního spoje. Pokud jde o parkování, tak na sídlištích je řešením celková revitalizace veřejného prostoru s navýšením počtu parkovacích míst a na frekventovaných místech pak postupná výstavba parkovacích domů.  

Zdeněk Nytra – ODS a TOP 09

V dynamické dopravě je to především o dokončení Místecké u haly Tatran a její následné prodloužení od dálničního kruhového objezdu směrem na Petřkovice. Dále pak vybudování Severního spoje a pochopitelně dokončení prodloužené Rudné. Ve statické dopravě je to doplnění chybějících parkovacích stání nejen v centru a následná optimalizace systému parkování včetně zavádění nových chytrých řešení informace o volných parkovacích místech a navádění na ně.

Zbyněk Pražák – KDU-ČSL

Pečlivě koordinovat probíhající a připravované rekonstrukce mostů a komunikací s příslušnými investory, pokračovat v modernizaci křižovatek, usilovat o dokončení a zprovoznění „prodloužené Rudné“ a připravovat výstavby „Severního spoje“, rozšířit kapacitu záchytných parkovišť, zejména v docházkové vzdálenosti od centra města. A hlavně vytvářet nová parkovací místa na sídlištích. Do budoucna musíme zvyšovat komfort parkujících, kdy například součástí vstupenky do divadla bude i konkrétní parkovací místo.

Libuše Přikrylová (LEČO  lepší a čistá Ostrava)

V každém obvodu je řešení problému s parkováním jiné, všude ale nutné. Někde je to výstavba parkovacích domů, jinde zjednosměrnění ulic, anebo vytvoření rezidenčních míst. Podpoříme ale také výstavbu odstavných parkovišť a rozšíření sdílených kol do celé Ostravy.

Jak chcete bojovat se znečištěním ovzduší?

Patrik Hujdus – Nezávislí

Vedení města musí aktivně jednat se státním podnikem Diamo, Arcelorem Mittal a jeho budoucím vlastníkem. Je potřeba také působit na kraj a na stát, aby likvidace ekologických zátěží probíhala rychleji, ať už se jedná o laguny, haldu v Heřmanicích, nebo například Trojické údolí. Z opatření, které je možné realizovat na úrovni města, jsou to především sběr prachu z komunikací, zkrápění silnic užitkovou vodou, výsadba stromů podél cest, vytváření umělých vodních ploch, zelených ploch a parků.

Jiří Jureček  STAN

Je třeba pokračovat v tlaku na velké průmyslové znečišťovatele na kvalitnější odfiltrování, odsíření atd. Ve spolupráci s krajem, potažmo státem tlačit také na Polsko a hledat součinnost. Urychleně musíme dořešit největší ostravskou ekologickou zátěž - laguny. Dále chceme podporovat elektromobilitu MHD, státní správy a místních samospráv.

Martin Juroška  KSČM

V oblasti průmyslu snahou postupně měnit průmyslovou strukturu regionu a nepřipuštěním nových zdrojů znečištění, například připravované spalovny nebezpečných odpadů. V oblasti dopravy co nejvíce zlevnit MHD a prověřit a naplánovat přechod na bezplatnou MHD, která motivuje větší počet lidí k tomuto způsobu dopravy. V oblasti domovního vytápění pomoci lidem s výměnou kotlů půjčkami na předfinancování výměn kotlů v rámci tzv. kotlíkových dotací a také asistencí při vyřizování žádostí.  

Zdeněk Nytra – ODS a TOP 09

Částečně to souvisí s optimalizací dopravy, včetně rozšiřování nízko emisních prostředků v MHD. Vypracování nových kvalitních programů v rámci Uhelné platformy (projekt EU) a Restartu (projekt ČR) a tím postupné nahrazování zastaralých technologií novými, s vysokou přidanou hodnotou a nezatěžující životní prostředí. Využívání naměřených hodnot kvality ŽP k realizaci lokálních opatření s bezprostředním a okamžitým výsledkem.

Zbyněk Pražák – KDU-ČSL

Vycházíme z faktu, že existují tři základní skupiny znečišťovatelů, které různým poměrem výrazně ovlivňují kvalitu životního prostředí ve městě. Jedná se o průmyslové podniky, dále o lokální topeniště, sloužící k vytápění bytů a také o automobilovou dopravu ve městě. Jak na to? Velké podniky – musí zde být důsledná kontrola dodržování platné legislativy, lokální topeniště – je třeba podporovat ekologické vytápění s využitím prostředků na „kotlíkové dotace“ apod. A doprava ve městě – především preferujeme časté čištění komunikací.

Libuše Přikrylová (LEČO  lepší a čistá Ostrava)

V prvé řadě se postavíme proti otevřené skládce uhlí ve Slezské Ostravě. Řeší se každý mikrogram prachu v ovzduší a pak dojde k povolení takového projektu. Dále rozšíříme zvýšené strojové čištění a sběr prachu do všech obvodů Ostravy, zavedeme nezávislé kontroly v závodech.

Jak chcete zlepšit kvalitu života ve městě?

Patrik Hujdus – Nezávislí

Toho je hodně, zmíním alespoň některé naše návrhy: V Porubě vymístit Vozovnu ze srdce Poruby a vybudovat zde centrální park obvodu, nedopustit ukrajování porubského lesa na úkor technologického parku, na Jihu umístit do stávajícího Bělského lesa stanoviště městské policie, podpořit regeneraci sídlišť v jednotlivých městských obvodech, mít ve veřejném prostoru více soch, hracích prvků pro děti a také pro seniory, být aktivnější v podpoře zdravého způsobu života, podporovat funkční rodiny.

Jiří Jureček  STAN

Základem je již zmiňovaná dopravní obslužnost, dále posílení městské policie v městských obvodech. Také budeme aktivně spolupracovat s místními podnikateli a živnostníky, abychom podpořili vytváření dalších dobře ohodnocených pracovních příležitostí. Další cestou je dostupné bydlení.

Martin Juroška  KSČM

Zvýšením nabídky obecního bydlení, zlepšením péče o velmi zanedbaný veřejný prostor (chodníky, podchody, veřejná WC, veřejná sportoviště, apod.), rozšířením infrastruktury pro zábavu (koncertní hala, krytý akvapark, DK Poklad, veřejné venkovní hobby-parky pro rodinu) a v neposlední řadě výhodnější nabídkou veřejných služeb (bezplatná MHD pro děti, snížení cen jízdenek, zrušení poplatku za odpad pro děti, zavedení rodinných pasů, apod.)

Zdeněk Nytra – ODS a TOP 09

Vedle zmiňované dopravy a životního prostředí je to podpora vzniku a rozvoje moderních firem podstatně vyšším ohodnocením pracovníků. Dále pak rozšiřování možnosti a dostupnosti kulturního a sportovního vyžití pro co nejširší skupinu obyvatel a návštěvníků města. V neposlední řadě podpora spolkové činnosti tak, aby nejen stát, ale i město tyto aktivity všemožně podporovalo ať již dotačně, tak taky metodicky např. při žádostech o nejrůznější dotační tituly.

Zbyněk Pražák – KDU-ČSL

Každý má jiné priority a jiný pohled na to, co je pro něj důležité. To, co je společné a co je podrobně rozpracováno i v našem volebním programu, zahrnuje šest základních oblastí. Možnost dobrého profesního uplatnění, zajištění kvalitního bydlení a zabezpečení pro rodinu, s čímž souvisí i upravený veřejný prostor, dostupné parkování, ale i možnost vzdělávání dětí apod., dále čisté životní prostředí, bezpečí ve městě a dostatečná nabídka prostoru a zařízení pro duševní a tělesnou relaxaci.  

Libuše Přikrylová (LEČO  lepší a čistá Ostrava)

V prvé řadě chceme zvýšit bezpečnost. Lidé se nesmí bát chodit ve dne ani v noci v žádné části Ostravy. Zvýšíme počet strážníků v ulicích i počet inteligentních bezpečnostních kamer. Další krokem budou investice do zlepšení stavu chodníků a cest. To je problém téměř celé Ostravy a trápí to občany napříč generacemi. Samozřejmostí je snaha zlepšit životní prostředí, zejména snižovat prašnost ve městě. K tomu nám pomohou prachožrouty a důkladné a pravidelné čištění silnic.

 
Přejít na homepageVíce z kategorie

Volby do Evropského parlamentu 2019

Volby do Evropského parlamentu se uskuteční 24. a 25. května 2019. Češi budou vybírat celkem 21 nových poslanců. Volí se poměrným systémem, to znamená, že strana musí získat minimálně 5 % hlasů, aby měla nárok na křeslo v parlamentu. I těchto voleb je možné se zúčastnit mimo místo trvalého bydliště na voličský průkaz, nelze ovšem odvolit v zahraničí.

Jak volit Kandidáti Seznam europoslanců Průzkumy Voličský průkaz Jak se stát členem volební komise Jak vypadá europarlament Historie voleb do EP

Články odjinud