Elektronické volby jsou v Česku hudbou budoucnosti. Proti hraje politika i riziko hackerských útoků | info.cz

Články odjinud

Elektronické volby jsou v Česku hudbou budoucnosti. Proti hraje politika i riziko hackerských útoků

Hlasovat pro svého kandidáta z pohodlí domova místo volební místnosti by uvítal nejeden Čech, především pak mladší voliči. Zavedení elektronických voleb by ale ulehčilo život především lidem, kteří nežijí v místě trvalého bydliště, a před každými volbami tak musí s předstihem žádat o voličský průkaz. Navzdory těmto argumentům je ale takzvaný e-voting v Česku stále hudbou budoucnosti, někteří experti navíc upozorňují na to, že volby přes internet jsou náchylnější ke kybernetickým útokům ze strany zahraničních zpravodajských služeb. 

V době, kdy lze přes internet zařídit celou řadu úkolů, kvůli kterým jste dřív museli na úřad nebo do banky, lidé v Česku stále musí osobně dojít do volební místnosti a hodit hlasovací lístek do urny před zraky komise. Mnozí proto volají po možnosti hlasovat ve volbách do zastupitelstev, parlamentu či v evropských volbách přes internet. Češi se však změny ještě nějakou dobu nedočkají.

„Právní úprava s tím zatím nepočítá. Je to téma, které se diskutuje už delší dobu, dosud ale nebyla nalezena odborná ani politická shoda o konkrétním provedení,“ řekl pro INFO.CZ advokát a bývalý náměstek několika ministrů spravedlnosti s působností pro legislativu a informatiku František Korbel.

Hlavním důvodem tak zůstává to, že elektronické volby stále nejsou klíčové politické téma a politici se na něm zatím nedokázali shodnout. „To má samozřejmě zásadní vliv, protože shoda politiků je ke změnám volebních zákonů nezbytná,“ říká Korbel s tím, že ne všichni voliči by však se zavedením elektronických voleb souhlasili a vyšší ochotu lze očekávat u mladších než starších voličů.

Zastánci e-votingu poukazují hlavně na úspěšný příklad Estonska, kde se v parlamentních volbách hlasuje přes internet už od roku 2007. Občanům stačí, aby si stáhli oficiální volební aplikaci, kde musí prokázat svou elektronickou identitu a odklikne kandidáta, kterého chce volit. Estonci tak mohou volit jednoduše odkudkoli. Nadstandartní služby digitalizace veřejné správy si v nedávném rozhovoru pro INFO.CZ pochvaloval i expert Andres Raieste, který se na zavádění takzvaného e-Governmentu v Estonsku podílel.

„Nemám sebemenší důvod kvůli úředním věcem vycházet z domu. Služby e-Governmentu zjednodušují můj každodenní život. Kontakt s úřady proto neberu jako povinnost nebo něco, co podstupuji nerad. Je to pro mě naprosto přirozené. Vůbec nedokážu pochopit dobu před deseti, patnácti lety. Myslím, že tehdejší doba v Estonsku je velmi podobná tomu, co máte dnes vy v České republice,“ řekl tehdy redakci.

Obyvatelé malé země v Pobaltí si na elektronické volby postupně zvykají – během posledních parlamentních voleb v roce 2015 hlasovalo přes internet 30,5 procenta Estonců. Ostatní zvolili tradiční způsob a do volební místnosti zašli osobně. Přestože k estonskému modelu má Česko ještě daleko, první důležitý mezník, který by mohl být základním stavebním kamenem pro zavedení elektronických voleb, se rýsuje i tady.

„Domnívám se, že vhodným impulsem k zavedení elektronických voleb by mohlo být nabytí účinnosti nového zákona o elektronické identitě, ke kterému má dojít 1. července letošního roku. Elektronická identifikace občana – buď datovou schránkou, elektronickým podpisem nebo jiným důvěryhodným nástrojem elektronické identity – je totiž pro elektronické volby nezbytnou podmínkou,“ říká Korbel.

Elektronické volby se mohou stát terčem hackerů

Zatímco řada voličů by přes mobil, počítač či tablet nejraději volila už dnes, podle politologů by možnost hlasovat online nové voliče k urnám stejně nepřivedlo. To tvrdí i vedoucí Katedry politologie a evropských studií Univerzity Palackého v Olomouci Tomáš Lebeda, podle kterého to je vidět právě na příkladu Estonska.

„Ta praxe ze světa je zatím velmi omezená – v parlamentních volbách se to používá zatím pouze v Estonsku, což je země, která je technologicky obrovsky na výši. Zaváděli to už před velmi dlouhou dobou a nezdá se, že by to tam tu účast ve volbách zvýšilo. Přibývá tam sice lidí, kteří volí elektronicky, ale v podstatě se zdá, že by většina těchto lidí volila i bez toho,“ řekl pro INFO.CZ Lebeda, který by podle svých slov pro zavedení elektronických voleb nebyl. Elektronické volby jsou totiž náchylnější k hrozbě kybernetického útoku ze strany zahraničních zpravodajských služeb.

„Důvodem, proč jsem vůči tomu skeptický, je to, že v dnešní době, kdy se o volby v západní Evropě nebo ve Spojených státech se zajímají zahraniční tajné služby – zejména ta ruská – si nedokážu představit, že bychom to v této době zaváděli i my. Podle mého lze i ten nejlépe zabezpečený systém nějakým způsobem překonat,“ vysvětluje Lebeda.

Právě obavy z hackerských útoků jsou nejčastějším argumentem hovořícím proti zavedení elektronických voleb, podle Korbela však nejsou na místě. „V tom nespatřuji důvod pro odmítnutí elektronického hlasování. Ostatně zjišťování výsledků voleb je kombinované, kdy na počátku stojí hlasování ve volební místnosti, nicméně ke zpracování výsledků dochází rovněž elektronicky v rámci elektronických systémů Českého statistického úřadu,“ uzavírá odborník na právo informačních technologií s tím, že elektronické volby musí být zajištěny tak, aby se riziko útoku co omezilo na minimum. 

Kompletní zpravodajství k prezidentským volbám 2018 najdete zde>>>

Vše o volbách prezidenta ČR 2018 čtěte zde

Videa a bohaté fotogalerie z prezidentských voleb sledujte na Blesk.cz

 
Přejít na homepageVíce z kategorie

Volby do Evropského parlamentu 2019

Volby do Evropského parlamentu se uskuteční 24. a 25. května 2019. Češi budou vybírat celkem 21 nových poslanců. Volí se poměrným systémem, to znamená, že strana musí získat minimálně 5 % hlasů, aby měla nárok na křeslo v parlamentu. I těchto voleb je možné se zúčastnit mimo místo trvalého bydliště na voličský průkaz, nelze ovšem odvolit v zahraničí.

Jak volit Kandidáti Seznam europoslanců Průzkumy Voličský průkaz Jak se stát členem volební komise Jak vypadá europarlament Historie voleb do EP

Články odjinud

Kovářová: Zarputilé matky, které od sebe odhánějí muže i děti, versus advokátka

KOMENTÁŘ DANIELY KOVÁŘOVÉ |Advokát ve své praxi potkává celou řadu obtížně komunikujících jedinců. Do této skupiny zcela jistě patří zarputilé matky. Zarputilá matka se vyznačuje pevně semknutými rty, zanícením pro věc a neschopností akceptovat jiný názor.

Zarputilá matka je přesvědčena, že její pohled na výchovu dětí je jediný a správný a nehodlá o něm s nikým diskutovat. Kamarádí se výlučně s jinými podobně postiženými matkami, které se ve své bublině vzájemně utvrzují v oprávněnosti svého pohledu na věc. Zarputilost se léty nezmenšuje, ale naopak koncentruje, proto muži zarputilé matky opouštějí, čímž se rodinný problém přesouvá do advokátních kanceláří a před opatrovnický soud.

A v tu chvíli teprve nastává ten správný mazec. Matka zarputilka je totiž přesvědčena, že jejím životním posláním je eliminovat negativní otcův vliv, proto zuřivě odmítá střídavou péči či návrhy na styk jen trochu větší než jen minimální. Jakmile se dítě vrátí od otce, je třeba zahájit intenzivní převýchovu, protože nic na světě není horší než otcovo nicnedělání, hranolky k obědu, televize, počítačové hry, volnost, svoboda, sport nebo chvíle bez programu.

Link

Dítě totiž nezbytně vyžaduje každou vteřinu vyplněnou přípravou do školy, volnočasovou aktivitou nebo kontakty nabitými inspirací. Zodpovědná matka dítě nepřetržitě pozoruje, výsledky jeho konání podrobně zaznamenává, vynáší do grafů, srovnává s dětmi ostatních zarputilých matek a výsledky pravidelně vyhodnocuje. Drobnější zaváhání či zpoždění oproti jiným dětem či doporučeným tabulkám je hodno zvýšeného zájmu, konzultace s odborníkem, zpracování znaleckého posudku a s vysokou mírou pravděpodobnosti k podání návrhu na omezení styku s otcem. Z uvedeného je totiž nad slunce jasné, že otec děťátko nevratně poškozuje!

3797117:article:true:true:true

Zarputilá matka je ochotna přiznat dítěti právo na vlastní názor, až přijde čas a nastane vhodná doba a ona sama laskavě dítěti udělí příslušné povolení. Výchova dítěte je totiž dle jejího nezvratného přesvědčení značně sofistikované povolání, proto vyžaduje plné nasazení a absolutní a zcela vážné soustředění. Humor, nadsázka či vtip jsou zločinné instrumenty, jimž je třeba se ve výchově jednoznačně vyhnout.

Dítě je třeba nenechat ani na okamžik vydechnout, protože pokud by bylo ponecháno chvíli bez aktivit, zvlčilo by a návrat k normálnosti by vyžadoval ještě větší práci. Hlavním úkolem zarputilé matky je totiž minimalizovat nevhodný otcův vliv, jeho indoktrinaci, názory, pohledy na svět a zejména dohnat učební látku, jejíž vštěpování tatínek v době svého styku trestuhodně a naprosto nepochopitelně zanedbává.

Link

S matkou zarputilou se nedá mluvit, žít ani existovat, proto je otázkou, kde se zarputilé matky berou, rostou, množí nebo prodávají. Matkou zarputilou se žena nerodí a proti nákaze zarputilostí je prevence dosud minimálně dokumentovaná. Profesně bývají matky zarputitelky učitelkami, kteréžto povolání bývá signifikantní, jelikož matka se s dítětem každodenně učí, aby dosáhlo na dobré známkování, protože jedině dobrý prospěch ho dovede na lepší školu, jež mu zase umožní dosáhnout na lepší zaměstnání, což je alfa a omega výchovy v přesvědčení matek, jimiž se v tomto pojednání zabýváme. Některé matky ovšem natolik ztratí důvěru v české školství, že ve své zarputilosti tendují k alternativě a v menších městech zakládají Montessoriho nebo jinou lesní verzi škol, kterýžto boj je však jenom utvrdí v jejich zarputilosti.

Se zarputilými matkami se nevyjednává, od podobných žen se jen prchá v dál, což také obvykle činí nejenom jejich milenci, manželé, druhové a jiní blízcí nemajíce sklony k zarputilosti, ale též milá dítka, jakmile je to možné či proveditelné. Úprk zarputilých žen naopak směřuje k orgánům sociálně právní ochrany dětí, k opatrovnickým soudů a k rodinným advokátům, v naivní víře, že na těchto místech jim přisvědčíme v jejich umanutosti a postižení.

Link

Drahé ženy a milé klientky, dejte si velmi dobrý pozor, aby se z vás během výchovy neviňátek nestaly právě zarputilé matky. Zarputilost vám totiž nepřinese štěstí, odežene od vás vaše muže a potomky unaví a znechutí. U soudu vám žádná zarputilost nepomůže. Obvykle je totiž v přímém rozporu se zájmem nezletilých dětí, jimiž se tolik oháníte.


JUDr. Daniela Kovářová je advokátkou a spisovatelkou, v minulosti působila jako ministryně spravedlnosti. 

-1