Newsletter

Týdenní přehled nejdůležitějších zpráv
do vaší e-mailové schránky

Newsletter
Přihlásit se k odběru

Hlídač kampaní Outlý: Mohli bychom se zabývat knihou rozhovorů s prezidentem, kvůli propagaci

Hlídač kampaní Outlý: Mohli bychom se zabývat knihou rozhovorů s prezidentem, kvůli propagaci

Uplynulo několik týdnů od sněmovních voleb a Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí (ÚDHPSH) rozdává další pokuty. Naposledy to bylo celkem za 600 tisíc korun. Objevují se ale spory - třeba v souvislosti s billboardovou kampaní na knihu rozhovorů s Milošem Zemanem nebo s e-shopem prodávajícím antibabišovské produkty. „Je to problematické v tom slova smyslu, že může být na první pohled obtížné stanovit hranici mezi propagací komerčního produktu a kampaní. Pokud bychom řekli, že propagace produktů, bez ohledu na to, jak daná inzerce vypadá, není kampaní, ale komerčním sdělením, tak bychom mohli celou novou legislativu zase zrušit. Příští volby by totiž nikdo nedělal kampaň a všichni by jen propagovali trička s politickými motivy,“ říká v rozhovoru pro INFO.CZ člen úřadu Jan Outlý. Naznačuje přitom, že propagací knihy rozhovorů se Zemanem by se mohl úřad zabývat. 

Parlamentní volby jsou za námi, co to pro Vás jako dohledový úřad znamená? Na čem aktuálně pracujete?

Předně bych měl říct, že jsem jedním z pěti členů úřadu, takže jde o můj pohled na věc. Fakt, že volby jsou za námi, znamená dvojí. Nahlíženo zpětně je myslím důležité, že stát prostřednictvím své nové instituce, společnost i kandidující strany poprvé absolvovali kampaň, pro kterou platila určitá pravidla. Všichni se z toho nějakým způsobem poučili. Dosud se kampaně vedly ve volném stylu. Nebylo známo, kolik agitace opravdu stála a jaké slevy a od koho strany dostaly. Často se nevědělo, kdo je autorem různých volebních sdělení a někdy se vedla i poměrně masivní anonymní kampaň, zpravidla negativní. To se v této kampani v takové míře nestávalo a v dalších volbách by se mělo stávat čím dál méně. Každý, kdo půjde příště do kampaně, teď má na našem webu stanoviska k takřka čtyřem desítkám praktických situací a má vodítko, jak se v kampani chovat.

K čemu je to vlastně celé dobré? V průběhu kampaně zaznívaly názory, že jde o omezování svobody projevu a že váš úřad je cenzorem.

Volební kampaň je podstatná součást několikaměsíčního procesu voleb. Zákony dosud velmi podrobně upravovaly poslední fázi tohoto procesu, od registrace kandidátních listin, přes způsob hlasování, až po sčítání hlasů. Ale vůbec neřešily kampaň, která přitom má na výsledek voleb zásadní dopad. To je teď jinak. Voliči by měli kdykoliv v průběhu kampaně vědět, kdo za tou kterou reklamou stojí a kdo jí dal podobu. Ještě před hlasováním by měli vědět, kdo stranám na kampaň přispěl. A v krátké době po volbách by se měl dozvědět, kolik stála a jaké dluhy si kvůli ní strany nasekaly. Obsahově náš úřad kampaň nijak nereguluje, slova o cenzuře nejsou na místě. Omezení, která zákon přináší, jsou procedurálního rázu. Například když se chcete do kampaně bez vědomí některé strany zapojit, to znamená, že chcete veřejně vystupovat ve prospěch nebo v neprospěch politiků způsobem, který stojí peníze, musíte se zaregistrovat u úřadu. Je to zdarma a je to za den vyřízeno, ale určité omezení to je. Jde o to, jestli je to omezení obhajitelné veřejným zájmem, což je transparentnost kampaně. Parlament, který tento zákon přijímal, měl za to, že ano.

Takže teď budete ověřovat, kolik strany za kampaň utratily a jaké dluhy si nasekaly?

Ano. Ptala jste se, co proběhlé volby pro úřad znamenají a co nyní budeme dělat. Toto je druhá věc, kterou jsem chtěl zmínit. Až nám strany dodají zprávu o financování kampaně, termín mají do 22. ledna, budeme ověřovat, jestli přiznané náklady odpovídají našemu monitoringu, který jsme v době kampaně dělali.

Po volbách jste rozdali pokuty za 600 tisíc korun. Čeho se prohřešky týkaly?

Byly uděleny za to, že některé strany nesplnily povinnost zveřejnit ve stanoveném termínu před volbami dárce a slevy, které v kampani dostaly. To je jeden ze zásadních bodů nové legislativy, podle mého soudu vůbec nejdůležitější ve fázi před hlasováním. Jde o to, aby se voliči při rozhodování, komu dát hlas, mohli rozhodovat i podle toho, kdo danou stranu sponzoroval. Může to ovlivnit jejich úsudek. A jestliže strany voličům tuto informaci nedaly, neposkytly o sobě zásadní skutečnosti.

Pokutovaní mohou podat do osmi dnů odpor. Pokračovalo by se pak dále ve správním řízení. Došlo k tomuto v některém z případů?

Ano, některé strany odpor podaly, včetně parlamentních stran. Ale konkrétní být nemohu, protože správní řízení je neveřejné.

Mediální pozornost si získala pokuta pro autory Žlutého barona. V jakém stavu řízení aktuálně je a jak na něj zpětně nahlížíte?

Řízení je skončeno, byla udělena pokuta a proti rozhodnutí se nelze odvolat. Přestupce ale ještě může podat žalobu k soudu, což dle vyjádření v médiích hodlá učinit. Proto se budu vyjadřovat jen k těm informacím, které sám zveřejnil. Některá média kauzu prezentují zjednodušeně tak, že úřad udělil pokutu za knihu Žlutý baron nebo za film Selský rozum. Někdo v té souvislosti hovoří právě o omezování svobody projevu. Nedivím se, sám bych tvrdil totéž. Ale tak to není. Jak jsem řekl, úřad vůbec nehodnotí obsah kampaně, ani knih či filmů. Není to cenzorský úřad. Pokuta byla udělena za to, že právnická osoba, spolek, aniž by se zaregistrovala do kampaně, zadala rozsáhlou inzerci týkající se prezentace obou zmíněných děl a sama tato inzerce – její vzhled a použité výroky – naplnily znaky kampaně. Spolek se měl zaregistrovat jako třetí osoba a zveřejnit prostřednictvím našeho webu informace o tom, jak je jeho kampaň financována. Anebo měl nechat otisknout neutrální pozvánky na projekci filmu, v nichž by se nevymezoval proti kandidující straně.

Není právě toto problematická část právní úpravy? Podobné spory se začínají ukazovat také v souvislosti s billboardovou kampaní na knihu rozhovorů s Milošem Zemanem, čerstvě pak s e-shopem prodávajícím antibabišovské produkty.

Je to problematické v tom slova smyslu, že může být na první pohled obtížné stanovit hranici mezi propagací komerčního produktu a kampaní. Podnikatel nebo firma přece mohou propagovat své produkty – knihy, film, e-shop s tričky a podobně. Toto právo jim nikdo neupírá. Problém nastává, když podoba takové propagace nese znaky kampaně. Pokud bychom řekli, že propagace produktů, bez ohledu na to, jak daná inzerce vypadá, není kampaní, ale komerčním sdělením, tak bychom mohli celou novou legislativu zase zrušit. Příští volby by totiž nikdo nedělal kampaň a všichni by jen propagovali trička s politickými motivy.

Jak byste obecně zhodnotil, že se strany v parlamentních volbách vypořádaly s novým zákonem, na jehož dodržování dohlížíte? Posledně jsme spolu mluvili o tom, že by mohly hledat způsoby, jak ho obcházet. Docházelo k tomu, nebo šlo spíše o případy nevědomosti?

Skoro celou dobu kampaně jsem měl pocit, že až na jednu výjimku mají strany snahu novým pravidlům vyhovět. Často se nás preventivně ptaly, jak v konkrétních případech postupovat, a naše doporučení respektovaly. Tím spíše pak pro mě bylo zklamáním, když řada z nich nezveřejnila tři dny před volbami dárce. Ve správních řízeních se možná dozvíme, kde nastala chyba. Výjimku, kterou jsem zmínil, představovala strana, která hojně využívala černých výlepů. Pravděpodobně poskytovala své plakáty sympatizantům, aby s nimi naložili podle svého uvážení. Plakáty se tak ocitaly na všech možných i nemožných místech, a to v hojné míře. Na tento nešvar jsme dostali také celou řadu podnětů, kterými se ještě zabýváme.

Šlo o SPD?

To nebudu komentovat.

Profily prezidentských kandidátů si můžete přečíst zde.

Mělo by podle Vás dojít ke změně zákona?

Ano, v několika ohledech podle mě bude třeba novelizace. Přinejmenším u technických chyb, které v zákoně jsou. Například zájemci o vstup do kampaně uvádějí v registračním formuláři rodné číslo, ale my jako úřad nemáme v registru obyvatel možnost rodné číslo ověřit. Je tam také řada obsahových záležitostí k úvaze, u nichž by mohlo, ba mělo dojít k úpravě. Ale tyto věci si musíme napřed vydiskutovat v rámci úřadu a jako jedna instituce je pak případně prezentovat navenek.

Na začátku příštího roku proběhnou senátní volby v trutnovském obvodě. Získalo něco vaši pozornost v souvislosti s nimi?

Je tam asi devět kandidátů a většina z nich zatím neoznámila volební účet. Přitom volby jsou už zkraje ledna. Platí přitom úplně stejný volební zákon jako pro Sněmovnu. Účet tedy musí kandidáti oznámit do pěti dní od vyhlášení voleb, jinak jim hrozí pokuta.

Aktuálně vás čeká dozor nad průběhem prezidentské kampaně. Už dříve jste se vyjadřoval k výjezdům současného prezidenta do krajů. Stále se podle vás jedná o vedení kampaně, které by měl Váš úřad reflektovat?

Samozřejmě, to není jen můj názor, ale postoj úřadu a není důvod na něm něco měnit.

Vidíte některé další oblasti, v nichž by mohlo docházet – i co se týče dalších kandidátů – k obcházení zákona, případně k chybám z nevědomosti?

Pokud jde o obcházení zákona, už jsem zmínil pokusy vydávat něco, co může být kampaní, za propagaci nějakého produktu. Zatím jsou to ale ojedinělé záležitosti. Chyby z neznalosti občas nastanou, například jsme některým kandidátům museli vyjasnit, co je to podle našeho mínění transparentní účet. Řešili jsme také, jaká pravidla nastavit pro opožděný vstup do kampaně. Ale v zásadě mám pocit, že se drtivá většina kandidátů na prezidenta snaží naopak do puntíku dodržovat pravidla transparentní kampaně a že se takto i před potenciálními voliči prezentují.

Zaměřujete se i na subjekty, které podporují kandidáty – ať už s jejich vědomím, nebo bez něj? Dochází v této oblasti k přestupkům?

Pokud někdo u úřadu podá podnět, byť na jednotlivce, který se účastnil kampaně a nedodržel vše, co měl, nemá úřad jinou možnost než se takovým možným prohřeškem zabývat. Sami se ale soustředíme na porušení zákona v masivnější míře. Do médií například probublal případ jednoho celostránkového inzerátu otištěného v celostátním deníku, který podle mínění úřadu naplnil znaky kampaně.

Daří se podle Vás kandidátům správně vyúčtovat například práci dobrovolníků, kteří pro jejich kandidaturu sbírali podpisy?

Na to zatím neumím odpovědět. Tyto údaje budou uvedeny ve zprávách o financování kampaně, které dostaneme až koncem ledna.

Sledujete pohyb peněz na transparentních účtech kandidátů?

Ano, ale zatím jen z formálního hlediska, tedy především zda je uveden účel transakce. Částky na účtech nás budou zajímat, až budeme ověřovat, jestli zprávy o financování kampaně odpovídají námi zjištěným skutečnostem.

Jak hodnotíte vydání knihy s rozhovory s prezidentem Zemanem v době před volbami? Jedná se o kampaň, jak jste zmínil v obdobném případě knihy O čem sním, když náhodou spím Andreje Babiše?

Kniha, která je v knižní distribuci, čili musíte si ji jít koupit, když ji chcete, není kampaní, ale autorským dílem. Bez ohledu na to, koho chválí nebo haní. Načasování mi nepřísluší hodnotit. Jiná věc je propagace knihy, o tom jsem se v obecné rovině zmínil před chvílí. Konkrétně k této knize se nechci vyjadřovat, protože je možné, že se jí úřad bude zabývat.

Zabýváte se už nějakými konkrétními podněty?

Myslíte v souvislosti s prezidentskými volbami? Nemohu vyloučit, že už nějaké na úřad dorazily, my se ale ještě stále zabýváme podněty ze sněmovních voleb.

Vše o volbách prezidenta ČR 2018 čtěte zde

Videa a bohaté fotogalerie z prezidentských voleb sledujte na Blesk.cz

  
 
Přejít na homepageVíce z kategorieZpět na začátek