Za chyby v kampani pokuty přes půl milionu. Úřad potrestal 18 stran a hnutí | info.cz

Články odjinud

Za chyby v kampani pokuty přes půl milionu. Úřad potrestal 18 stran a hnutí

Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí dal 18 subjektům kandidujícím v říjnových sněmovních volbách pokuty za 600.000 korun. Nedodržely pravidla financování volební kampaně. Uvedl to předseda úřadu Vojtěch Weis. Člen vedení Tomáš Hudeček ČTK řekl, že pokutu 18.000 korun dostal i jeden z krajů za otištění volebního inzerátu v krajském měsíčníku, což zákon neumožňuje.

Úřad u 18 potrestaných stran a hnutí vydal příkazy, kterými je uznal vinnými z nedodržování pravidel financování volební kampaně. Pokutovaní můžou podat odpor do osmi dnů ode dne jejich doručení. Odporem se příkaz ruší a pokračovalo by se ve správním řízení. V případě uznání viny by viníci museli zaplatit i 1000 korun náklady řízení. Nejvyšší pokuta byla pro jeden subjekt 68.000 korun, nejnižší 3000 korun.

Deset stran a hnutí nezveřejnilo na svých internetových stránkách nejpozději tři dny před volbami informace o osobách, které se finančně podílely na kampani. Z toho čtyři subjekty podle Weise ve volbách uspěly a jejich kandidáti byli zvoleni do Sněmovny. Za tyto delikty úřad udělil sankce 405.000 korun.

Dalších pět stran a hnutí nesplnilo některou z povinností ohledně průhlednosti financování volební kampaně. Neoznámily úřadu adresu svých webových stránek s informacemi o financování volební kampaně, zřízení volebního účtu a internetovou adresu, na které je účet přístupný. Dopustila se toho i jedna ze stran zvolených do Sněmovny. Celkem za tyto delikty úřad udělil pokuty 72.000 korun.

Pokuty ve výši 123.000 korun úřad udělil třem subjektům, které se dopustily obou chyb, a to jak neinformování o dárcích, tak o internetových adresách a účtu.

Subjekty mohly dostat tresty a pokuty od 10.000 do 300.000 korun. Úřad přihlížel i k dopadu pokuty na existenci subjektu. Proto ve čtyřech případech uložil pokutu pod spodní hranicí.

Úřad ještě ve správním řízení rozhodl o pokutě pro kraj za to, že v měsíčníku otiskl volební inzerát, který propagoval tehdejšího poslance i hejtmana v jedné osobě, jenž znovu kandidoval do Sněmovny. Zadavatel zase neoznačil plakáty informacemi o zadavateli a zpracovateli. Kromě pokut musí kraj i zadavatel uhradit každý náklady řízení ve výši 1000 korun. Úřad zohlednil, že se oba pokutovaní zúčastnili kampaně jen jednou a v jejím počátku. Pokuta mohla být až 100.000 korun. Proti správnímu řízení nelze podat rozklad, ale pouze žalobu ke Krajskému soudu v Brně, a to ve lhůtě do dvou měsíců ode dne oznámení rozhodnutí.

Vše o parlamentních volbách 2017 čtěte zde

Videa, rozhovory a fotogalerie z volebních štábů sledujte na Blesk.cz

 
Přejít na homepageVíce z kategorie

Volby do Evropského parlamentu 2019

Volby do Evropského parlamentu se uskuteční 24. a 25. května 2019. Češi budou vybírat celkem 21 nových poslanců. Volí se poměrným systémem, to znamená, že strana musí získat minimálně 5 % hlasů, aby měla nárok na křeslo v parlamentu. I těchto voleb je možné se zúčastnit mimo místo trvalého bydliště na voličský průkaz, nelze ovšem odvolit v zahraničí.

Jak volit Kandidáti Seznam europoslanců Průzkumy Voličský průkaz Jak se stát členem volební komise Jak vypadá europarlament Historie voleb do EP

Články odjinud