Voličský průkaz 2017 | info.cz

Články odjinud

Češi mohou o voličské průkazy žádat už nyní. Na úřad ani nemusí osobně

Ani volby do Poslanecké sněmovny nedokáží donutit mnohé obyvatele, aby se dostavili do místa svého trvalého bydliště. Studenti, dlouhodobě hospitalizovaní nebo i vězni mohou ale už nyní žádat o vydání voličského průkazu, který umožňuje zúčastnit se hlasování kdekoli v republice. Obliba voličských průkazů stoupá. Při volbě prezidenta možnosti volit mimo své bydliště využilo až 10 procent obyvatel.

Volby do Poslanecké sněmovny se uskuteční 20. a 21. října 2017. Volit mohou nejen čeští občané v zahraničí, ale i ti, kteří například dlouhodobě bydlí v jiném kraji. Musí si ale s dostatečným předstihem zajistit takzvaný voličský průkaz, který umožňuje hlasovat v kterémkoli okrsku v republice.

Jak žádat o voličský průkaz pro prezidentské volby 2018?  >>>

Kdy žádat o voličský průkaz

O průkazy mohou obyvatelé žádat už ode dne vyhlášení termínu voleb, takže od 2. května tohoto roku. Komunikovat přitom musí s obecním úřadem v místě jejich trvalého bydliště. O průkaz lze požádat osobně, dopisem, či elektronicky.

Pokud si nejste jistí, u kterého úřadu žádat o voličský průkaz, můžete to zjistit zadáním vašeho trvalého bydliště zde.>>>

V případně osobní žádosti musí volič přijít na úřad nejpozději do 18. října do 16. hodiny. Není nutné předem vyplňovat žádný formulář, úředník žádost poznamená a tím je dostatečně zaevidovaná.

Na poslední chvíli - do kdy se dá žádat o voličský průkaz?

Poslední termín pro podání písemné žádosti je takový, aby byla doručena nejméně 7 dní před volbami

Osobně lze žádost vyřídit ještě 3 dny před volbami, ovšem musí to být na obecním úřadě v místě bydliště.

Jak požádat o voličský průkaz? Klidně i písemně

Voliči mohou žádat o vydání průkazu písemně. V tomto případě je ale nutné k žádosti připojit i úředně ověřený podpis voliče. Dokument nemá ustálenou formu, mělo by se v něm ale objevit jméno, datum narození, trvalá adresa voliče a případně telefonický nebo emailový kontakt. Volič by měl zároveň uvést, jak si vydaný průkaz vyzvedne.

Buď může na úřad přijít osobně, nechat si doklad zaslat poštou (v tom případě uvést adresu, kam chce doklad zaslat), nebo převzetím pověřit někoho, komu udělí plnou moc, ovšem i tentokrát se svým úředně ověřeným podpisem. Písemná žádost musí na obecní úřad dorazit nejpozději do 13. října. Češi mohou o průkaz žádat také prostřednictvím datové schránky. Obecní úřad začne průkazy vydávat a rozesílat nejdříve 5. října.

Poplatek za voličský průkaz není, ověření podpisu vždy platit nemusíte

Pokud zájemce žádá o ověření podpisu krajský úřad, obecní úřad, úřady městských částí nebo obvodů statutárních měst může dle § 8 odst. 2 písm. f) zákona č. 634/2004 Sbírky požádat o osvobození od poplatků za ověření a nic tedy neplatí. Podpis mohou ověřit i držitelé poštovní licence, Hospodářská komora ČR nebo notáři. Ti ale mohou za úkon požadovat poplatek.

V den voleb může držitel průkazu přijít k urně do jakéhokoli volebního okrsku. Zde komisi odevzdá voličský průkaz a prokáže svoji totožnost a české občanství pomocí pasu, nebo občanského průkazu. Samotný voličský průkaz bez osobních dokladů využít nelze.

Oblíbenost průkazů pravděpodobně stoupá. Při druhém kole prezidentské volby o něj požádalo podle webu Patria.cz dokonce skoro 10 procent obyvatel. Dle odhadů bydlí mimo místo svého trvalého bydliště až statisíce Čechů.

Jak volit v zahraničí

Voličský průkaz se v případě volby v zahraničí týká spíše krátkého pobytu, při dlouhodobějším se postupuje zapsáním do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem nebo konzulárním úřadem České republiky. Požádat o toto zapsání je nutné nejméně 40 dní pře volbami.

Takový volič pak může volit v zahraničí, ale v místě trvalého pobytu v České republice by musel požádat o voličcký průkaz, protože v případě zápisu do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem v zahraničí, bude tento volič automaticky vyškrtnut ze stálého seznamu voličů vedeného obecním úřadem.

Losem bylo také určeno, že v případě voleb v zahraničí, volič vybírá a volí kandidáty do Středočeského kraje.

Kde volit v zahraničí

Jako místo, kde můžete v zahraničí uskutečnit svou volbu jsou určeny zastupitelské úřady České republiky v zahraničí, které současně vedou zvláštní seznamy voličů, a kde je během voleb umožněno následně voliči hlasovat.

Na území Slovenské republiky je to například zastupitelský úřad České republiky v Bratislavě. Další kontaktní místa pro volbu z celého světa najdete zde (neplatí pro Česká centra v seznamu, u těch volit nelze) >>>

Na co nezapomenout

- nelze volit na voličský průkaz vydaný k předchozím volbám, v případě potřeby je nutno o voličský průkaz požádat znovu

- při dlouhodobém pobytu v zahraničí je volič v České republice vyškrtnut a je nutné v případě návratu požádat o průkaz

 Výsledky voleb sledujeme online:

Konečné výsledky voleb v ČR

Vstup do speciálu
Sečteno: 100.00 %
Účast: 60.84 %
29.64 %
ANO
11.32 %
ODS
10.79 %
Piráti
10.64 %
SPD
7.76 %
KSČM
7.27 %
ČSSD

Přehledné kompletní online výsledky podle míst i stran najdete ZDE >>>

 

O volebních kandidátech se dočtete zde >>>

Vše o parlamentních volbách najdete ZDE

Vše o parlamentních volbách 2017 čtěte zde

Videa, rozhovory a fotogalerie z volebních štábů sledujte na Blesk.cz

 
Přejít na homepageVíce z kategorie

Volby do Evropského parlamentu 2019

Volby do Evropského parlamentu se uskuteční 24. a 25. května 2019. Češi budou vybírat celkem 21 nových poslanců. Volí se poměrným systémem, to znamená, že strana musí získat minimálně 5 % hlasů, aby měla nárok na křeslo v parlamentu. I těchto voleb je možné se zúčastnit mimo místo trvalého bydliště na voličský průkaz, nelze ovšem odvolit v zahraničí.

Jak volit Kandidáti Seznam europoslanců Průzkumy Voličský průkaz Jak se stát členem volební komise Jak vypadá europarlament Historie voleb do EP

ZPRÁVY

Články odjinud