Amerika ustupuje z hodnot, které ji kdysi utvářely. Nahradily je peníze

Vlastenectví, víra, založení rodiny a tvrdá práce ztrácejí na významu. Priority, které po generace pomáhaly určovat charakter Spojených států, ztrácejí pro Američany na váze. Vyplývá to z nového průzkumu deníku The Wall Street Journal.

Průzkum, který provedla organizace NORC při Chicagské univerzitě, také ukazuje, že země je výrazně rozdělena podle politických preferencí. Zejména v otázce společenských trendů, jako je snaha o rasovou diverzitu ve firmách nebo používání genderově neutrálních zájmen.

Jsem v šoku, co se z Los Angeles stalo. Americe přeju prezidentku, ale Hillary byla velká chyba, říká Bárta v druhé epizodě Nového světa

Celkem 38 % respondentů uvedlo, že je pro ně velmi důležité vlastenectví. Náboženství označilo za velmi důležité 39 % dotázaných. To je výrazný pokles oproti roku 1998, kdy tato otázka v průzkumu padla poprvé. Tehdy vlastenectví považovalo za velmi důležité 70 % a náboženství 62 % respondentů.

Klesl také podíl Američanů, kteří za velmi důležité hodnoty považují mít děti, angažovat se v komunitě a být pracovitý. Tolerance k ostatním, kterou ještě před čtyřmi lety považovalo za velmi důležitou 80 % Američanů, je dnes zásadní pro 58 % lidí.

Základní hodnoty a jejich propad v čase (zdroj: WSJ)

Analytik Bill McInturff, který pracoval na předchozím průzkumu WSJ, konstatuje, že „tyto rozdíly jsou tak dramatické, že vykreslují nový a překvapivý portrét měnící se Ameriky“. Usuzuje, že „možná daň za naše politické rozdělení, covid a nejnižší důvěra v ekonomiku za poslední desetiletí mají překvapivý vliv na naše základní hodnoty“.

Od doby, kdy se deník The Wall Street Journal poprvé zeptal Američanů na jejich základní hodnoty, otřásla národem řada událostí, které jej v jistém smyslu rozdělily, mezi nimi teroristické útoky z 11. září 2001, finanční krize z roku 2008 a následný hospodářský pokles nebo nástup bývalého prezidenta Donalda Trumpa.

Jedinou hodnotou, jejíž význam za poslední čtvrtstoletí vzrostl, jsou peníze. V aktuálním průzkumu je za velmi důležité označilo 43 % respondentů, oproti 31 % v roce 1998.

S výjimkou peněz přikládaly všechny věkové skupiny, včetně seniorů, jednotlivým hodnotám mnohem menší význam, než když se na ně tazatelé ptali v letech 1998 a 2019. Zejména u mladších Američanů je zjevné, že hodnotám, které pro jejich rodiče často byly zásadní, přikládají znatelně menší váhu.

Vlastenectví za velmi důležité označilo 23 % dospělých mladších 30 let, zatímco u seniorů to bylo 59 %. Celkem 31 % mladších respondentů uvedlo, že je pro ně důležité náboženství, zatímco mezi seniory je to 55 %.

Pouze 23 % dospělých mladších 30 let uvedlo, že je pro ně velmi důležité mít děti.

sinfin.digital