Dlouho stálo stranou pozornosti, válka na Ukrajině ale ukázala, jak velký má Černé moře strategický význam pro NATO i Rusko

NATO kontroluje Atlantický oceán, ale největší pozornost v poslední době přitahuje vodní plocha na jeho východním okraji: Černé moře.

Moře, které je dlouhodobě centrem regionálních sporů, je hlavním dějištěm ruské války na Ukrajině, jelikož obě země hraničí s jeho severním pobřežím. Na Krymském poloostrově, vyčnívajícím daleko do moře, jehož se Moskva v roce 2014 zmocnila, má základnu významná část ruské flotily.

Na jeho východním okraji leží Gruzie, kterou Rusko napadlo v roce 2008. Na západním a jižním pobřeží leží členské státy Severoatlantické aliance Rumunsko, Bulharsko a Turecko, přičemž Turecko kontroluje vodní cesty spojující tuto oblast se Středozemním mořem. Přes Černé moře a kolem něj proudí pohonné hmoty z Kavkazu a Střední Asie do Evropy a světa.

V úterý se v rumunském hlavním městě sešli ministři zahraničí členských států NATO a na pořadu jednání měly být i otázky spojené s bezpečností na Černém moři, ať otevřeně, či nepřímo. Rumunsko hostí toto setkání částečně proto, aby k této oblasti přitáhlo větší pozornost.

sinfin.digital