Jaderná energetika zažívá obrození. Roky, kdy stála stranou pozornosti, si ale vybírají svoji daň

Západní země sázejí ve velkém na jadernou energii – desítky let poté, co ji kvůli bezpečnostním obavám upozaďovaly, a ztratily tak odborné dovednosti pro výstavbu reaktorů.

Jádro jako bezemisní zdroj elektřiny by mělo podle představ západních vlád pomoci v boji proti změnám klimatu a snížit závislost na ruské ropě a plynu. USA, Francie a Čína podporují novou generaci reaktorů, které mají být jednodušší na stavbu a bezpečnější než jejich předchůdci. Ruská invaze na Ukrajině umocnila pocit naléhavosti uvést je do pro provozu.

Na Západě ale tyto plány narážejí na značné problémy. Státům, které sice stály u zrodu jaderné éry, ale posléze se roky jaderné energie stranily, chybí manažeři a kvalifikovaní pracovníci se zkušenostmi s výstavbou reaktorů. Několik elektráren, které se už v USA a Evropě staví, zaostává za původními plány o mnoho let a překročily rozpočet o miliardy. Vedly k platební neschopnosti společností, které je realizují, a odhalily slabiny amerického a evropského jaderného inženýrství.

Ve Francii měla výstavba špičkového reaktoru v jaderné elektrárně Flamanville upevnit nezávislost země na zahraničních dodávkách energie a vyrábět elektřinu s téměř nulovými emisemi skleníkových plynů.

Reaktor měl být hotov do roku 2012. O deset let později svářeči odstraňují nedostatky, na které se přišlo před sedmi lety. S páječkami a pomocí robotů opravují více než 100 nekvalitních svarů v celém chladicím systému reaktoru.

„Kvalita byla na hony vzdálená očekávanému výsledku,“ konstatoval Julien Collet, zástupce ředitele francouzského Úřadu pro jadernou bezpečnost.

Problémy má také společnost Georgia Power, která staví v USA dva nové reaktory – jde o první projekt po více než třicetileté odmlce od poslední takové stavby v zemi. Výstavba má ale zpoždění za harmonogramem a o miliardy dolarů překračuje odhadované náklady.

„Museli jsme vyškolit svářeče a všechny ostatní pracovníky nutné pro stavbu jaderné elektrárny,“ říká Will Salters, odborový funkcionář pracující na stavbě elektrárny Vogtle v okrese Burke ve státě Ga. „Neměli jsme kde brát. Všichni, co to uměli, byli buď v důchodu, nebo zemřeli.“

Západ prakticky přestal stavět nové reaktory po jaderných haváriích na Three Mile Island v Pensylvánii v roce 1979 a v Černobylu v roce 1986. Protijaderné nálady, včetně obav o bezpečnost skladování odpadu, se staly úhelným kamenem environmentálních hnutí.

Havárie ve Fukušimě v Japonsku v roce 2011 ještě více odradila státy od jaderné energie. USA zpřísnily regulace a Německo se rozhodlo odstavit všechny své reaktory – tento proces má být dokončen v letošním roce.

sinfin.digital