Ukrajina chce prolomit ruskou obranu. To je ale jen první krok

Ukrajinská vojska se snaží prolomit ruská opevnění na jihu země. Prolomení obranné linie je však pouhým začátkem – aby kyjevské síly byly skutečně úspěšné, musely by dílčí úspěch proměnit v opravdový průlom. 

Od června se ukrajinští vojáci potýkají s obtížemi při překonávání minových polí, zákopů a řady překážek, které ruská vojska několik měsíců budovala. V posledních týdnech se ale ukrajinským jednotkám podařilo proniknout do tzv. předsunuté bezpečnostní zóny u města Robotyne a postoupit k nedaleké silně opevněné obci Verbove.

Tento pokrok s sebou přinesl i nadějné komentáře ze strany amerických a evropských představitelů, z nichž někteří Kyjev dříve kritizovali za nedostatečně razantní postup. Avšak i přívrženci Ukrajiny mají nadále nohy na zemi a uvědomují si, jak těžký úkol před kyjevskými silami stojí.

Rusko nejenže vybudovalo mohutnou obranu, ale stále ji posiluje. Moskva také podle ukrajinských představitelů a analytiků otevřených zpravodajských zdrojů přesunula do regionu další vojáky.

Ukrajinské síly operující v malých jednotkách, které se snaží vyhnout ruským sledovacím systémům, se nyní snaží prorazit ruské linie a umožnit tak průchod svým spolubojovníkům s těžší technikou. Kyjevský předvoj chce vytvořit to, čemu vojenští stratégové říkají předmostí, tedy výběžek vyčnívající do týlu ruské obrany.

Pokud se Ukrajině podaří splnit tento nesmírně obtížný úkol a do ruské linie pronikne, bude muset udržet a rozšířit jakoukoli mezeru, aby tudy mohly proudit obrněné mechanizované síly a mohlo tak dojít k pokusu o obsazení ruské fronty. Moskevská vojska se tomu všemi silami snaží zabránit.

„Ukrajinské jednotky mohou prorazit obrannou linii, ale než se jim podaří dosáhnout opravdového průlomu, čeká je ještě hodně bojů,“ tvrdí Mark Kimmitt, armádní brigádní generál ve výslužbě. „Předmostí ve většině případů selže, pokud má nepřítel alespoň základní schopnosti, jednotky a logistickou podporu k tomu, aby mohl podniknout protiútoky,“ dodal.

Ruské síly zahájily lokální protiútoky s cílem zastavit ukrajinský postup za obec Robotyne, uvedl velitel čety 47. ukrajinské brigády, který používá volací znak Dobro a působí na východním okraji této vsi. Podle jeho slov Rusové tvrdě bránili silně zaminovanou silnici vedoucí z vesnice Robotyne do Verbove.

„Bylo to opravdu těžké,“ uvedl. „Všechno vybuchovalo.“

sinfin.digital