ČD Cargo se zásadním způsobem podílí na zvládání kůrovcové kalamity

Info.cz

Společnost ČD Cargo dokázala i přes omezení související s nouzovým stavem způsobeným pandemií COVID-19 zajistit dostatečné kapacity pro odvoz kalamitního dřeva z kůrovcem napadených lokalit. Za období leden až duben se podařilo společnosti ČD Cargo zvýšit počet přístavených vozů za účelem odstranění kůrovcového dřeva na 118 procent průměru roku 2019 a společnost tak zásadním způsobem příspívá v boji se šířením kůrovcové kalamity na území České republiky.

 

Právě urychlené vyvezení napadeného dřeva ke zpracování je základním předpokladem úspěchu v boji s nekontrolovatelným šířením kůrovce. Kůrovcová kalamita je jednou z největších přetrvávajících hrozeb pro českou krajinu a životní prostředí. V boji s nekontrolovatelným šířením kůrovce je zcela zásadní, aby pokácené kmeny nezůstávaly dlouhodobě ležet v postižených lokalitách. Železniční přeprava je díky svým kapacitním možnostem velmi efektivní způsob přesunu kalamitního dřeva z napadených území ke zpracovatelům.

ČD Cargo reaguje na vývoj situace v oblasti kalamitního dřeva od samotného počátku kůrovcové kalamity a schopnost alokování vozů pro komoditu dřevo od roku 2015 významně roste. V dosavadním průběhu roku od ledna do dubna 2020 dokázala společnost ČD Cargo i přes omezení způsobená pandemií COVID-19 udržet přepravu na úrovni roku 2019. V počtu přistavených vozů pak ve srovnání s průměrem roku 2019 došlo k růstu na úroveň 118 procent.

Bavorsko otestuje všechny zájemce na koronavirus zdarma. Má to smysl?

sinfin.digital