Fungování českého internetu hlídá centrum jako z houstonského NASA

Info.cz

Prohlédli jsme si jedno z nejmodernějších pracovišť, které bdí nad připojením internetu v ČR. V dohledovém centru CETIN (Česká telekomunikační infrastruktura) pracuje ve všední dny až 35 lidí, kteří se střídají ve 12hodinových směnách. Nepřetržitě, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, kontrolují funkčnost všech 20 milionů kilometrů sítí, které v ČR CETIN provozuje a pronajímá telekomunikačním operátorům.

Měsíčně centrum zaregistruje na 20 tisíc poruch. Radek Myška, manažer centra, vysvětluje celý proces jejich zpracování: “Máte-li internet, pak ho máte od některého z poskytovatelů, a právě jeho call-centru nahlásíte, pokud vám nefunguje. Poskytovatel se pokusí na základě svých možností problém sám odstranit. Může k tomu využít i naše diagnostické nástroje a pak se jeho šance na odstranění problému výrazně zvyšuje. Diagnostický nástroj dokáže totiž s vysokou mírou přesnosti určit, zda je problém na síti CETIN nebo na jiných prostředcích.”

S částí poruch se poté poskytovatelé obracejí právě na dohledové centrum CETIN. To provede další diagnostiku, zjišťuje, kde porucha nastala a vzdáleně je také schopno některé z nich opravit. V 70 % případů ale není vzdálená oprava možná a pak se centrum s poskytovatelem domlouvá na vyslání technika.

O části poruch se ale zákazníci ani nedozví - dohledové centrum na ně upozorní systém alarmů a v síti dojde automaticky k přesměrování provozu. Koncový zákazník pak pocítí třeba krátký výpadek připojení, například se mu nenačte stránka v prohlížeči, ale po dalším kliknutí již vše funguje.

sinfin.digital