Fungování českého internetu hlídá centrum jako z houstonského NASA

Prohlédli jsme si jedno z nejmodernějších pracovišť, které bdí nad připojením internetu v ČR. V dohledovém centru CETIN (Česká telekomunikační infrastruktura) pracuje ve všední dny až 35 lidí, kteří se střídají ve 12hodinových směnách. Nepřetržitě, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, kontrolují funkčnost všech 20 milionů kilometrů sítí, které v ČR CETIN provozuje a pronajímá telekomunikačním operátorům.

Měsíčně centrum zaregistruje na 20 tisíc poruch. Radek Myška, manažer centra, vysvětluje celý proces jejich zpracování: “Máte-li internet, pak ho máte od některého z poskytovatelů, a právě jeho call-centru nahlásíte, pokud vám nefunguje. Poskytovatel se pokusí na základě svých možností problém sám odstranit. Může k tomu využít i naše diagnostické nástroje a pak se jeho šance na odstranění problému výrazně zvyšuje. Diagnostický nástroj dokáže totiž s vysokou mírou přesnosti určit, zda je problém na síti CETIN nebo na jiných prostředcích.”

S částí poruch se poté poskytovatelé obracejí právě na dohledové centrum CETIN. To provede další diagnostiku, zjišťuje, kde porucha nastala a vzdáleně je také schopno některé z nich opravit. V 70 % případů ale není vzdálená oprava možná a pak se centrum s poskytovatelem domlouvá na vyslání technika.

O části poruch se ale zákazníci ani nedozví - dohledové centrum na ně upozorní systém alarmů a v síti dojde automaticky k přesměrování provozu. Koncový zákazník pak pocítí třeba krátký výpadek připojení, například se mu nenačte stránka v prohlížeči, ale po dalším kliknutí již vše funguje.

Naopak ale může dojít i k závažným výpadkům, které postihnou významnou část obyvatel republiky. Dohledové centrum aktivuje techniky v poli, síťové experty a v obzvláště kritických situacích svolává i krizový štáb, který nastalou situaci řeší. Jako každá technologie, nic není stoprocentní, i přes několikeré zálohování může nastat situace, kterou nelze předvídat.

Obecně charakter poruch podléhá sezónnosti: “Od května máme stavební sezónu, o to více se kope, bagruje a staví. Častěji pak dochází k mechanickému přerušení kabelů, ať starších metalických vedení, tak i nových optických. Když začínají bouřky doprovázené dešti, jsou častější výpadky v napájení. S tím souvisí i nárůst poškozených síťových zařízení po úderech bleskem. Pak tu máme takovou specialitu: na podzim nám začnou kabely kousat hladoví hlodavci,” vypočítává Radek Myška.

Internet na Šumavě zdarma? Brusel dá na rozvoj wifi v parcích a muzeích 120 milionů eur

Dohledové centrum ale řeší také tzv. plánované výpadky, tedy nejčastěji výstavbové práce, přeložení kabelů či vylepšení nějakého softwaru v síti. V rámci dohledového centra k tomuto účelu slouží samostatné pracoviště PEW (planned engeneering work), které plánované výpadky koordinuje a dopředu na ně operátory upozorňuje. Radek Myška vysvětluje: “Typickým případem je práce na dálnici. My máme naše kabely ve středovém pruhu, kde jsou svodidla. Ředitelství silnic a dálnic nás může vyzvat k tomu, abychom v aktuálně opravovaném úseku kabel vymístili a přesunuli na okraj. A my se pak snažíme provoz konfiguračně převést jinudy, například jiným kabelem, aby tento výpadek neměl na zákazníka dopad. Ne vždy je to ale možné.”

I při realizační části prací přicházejí opět na řadu monitorovací systémy. “Důvod je jednoduchý; než někdo s plánovanými pracemi začne a náš kabel skutečně přeruší, musí si u nás ověřit, že to opravdu může udělat. Že nemáme v dané chvíli nějaký jiný výpadek v síti, kvůli kterému byl provoz přesměrován právě na ten, který má být přerušen plánovaně. A monitorovací pracoviště musí poté ověřit, že po přerušení kabelu vypadlo skutečně jen to, co mělo, a ne nic jiného. V opačném případě musí okamžitě nastartovat opravný proces,” objasňuje Myška.

 

SDÍLET
sinfin.digital