Metr za metr aneb CTP na cestě k provozní uhlíkové neutralitě

Prezentace klienta

Metr čtvereční lesa a za každý metr čtvereční zastavěné plochy metr lesa navíc. To je pouze jedna část příběhu cesty k uhlíkové neutralitě největšího českého developera průmyslových nemovitostí CTP.

Provozní uhlíkové neutrality chce společnost dosáhnout v roce 2021 a jde o jeden z nejambicióznějších plánů podobného rozsahu nejen v Česku. Developer totiž působí v dalších 6 zemích regionu střední a východní Evropy a patří také mezi největší pětku industriálních stavitelů v Evropě. Na cestě k závazku je tzv. uhlíková kompenzace, ve formě správy a výsadby lesa, pouze jednou z částí celkového environmentálního přístupu CTP.

Martin Vaidiš, který má v CTP na starosti udržitelný design již dříve uvedl: „Skupina CTP jako lídr trhu byla ‚zelenější‘ dříve, než se ekologický přístup stal veřejným tématem číslo jedna. Dnes již díky tomu dokážeme velmi dobře spočítat zabudovanou energii našich staveb. Víme tedy, kolik uhlíku musíme na druhé straně ušetřit, respektive absorbovat třeba právě pomocí výsadby zeleně nebo výstavbou obnovitelných zdrojů energií,” a dodal: „Většina laiků si dnes udržitelnou budovu představí jako budovu pokrytou zelení, ale pro skutečné posouzení musíme jít hlouběji do čísel a použitých technologií, certifikátů materiálů o environmentálním dopadu apod. U industriálních nemovitostí se často hovoří o využití zelených střech, přitom již dnes víme, že intenzivní zelená střecha na střeše industriálního parku nebo logistické haly přináší i značné zvýšení uhlíkové stopy stavby v důsledku nutného zesílení konstrukce,“ dodává Vaidiš a pokračuje: „Pokud je ve stavbě industriálních nemovitostí nějaký trend, který stojí za to sledovat, je to určitě využití alternativních materiálů např. dřevěných prvků v konstrukci hal, využití recyklátu na místo kameniva pro betonové prvky a hledat jejich pragmatickou míru aplikace, nikoliv však jednostranné prosazování.“

CTP vedle uhlíkové kompenzace vlastního provozu dále intenzivně pracuje na snížení své uhlíkové stopy pomocí údržby a vylepšení svých stávajících nemovitostí. Vedle výměny zdrojů osvětlení a vytápění se zaměřuje také na snižování produkce odpadů, hospodaření s vodou, přesnější měření spotřeb a jejich optimalizaci a také má připraveny projekty pro instalaci fotovoltaických elektráren na střechy svých projektů o výkonu 15 megawatt-peak a výhledem až 250 MWp.

100 % nemovitostí CTP certifikováno BREEAM

sinfin.digital