Nejekologičtější průmyslové nemovitosti v ČR staví skupina CTP

Prezentace klienta

Všechny nové budovy v parcích CTP navrhuje tak, aby dosáhly nejvyšší úrovně v rámci environmentálních certifikací. Ty dnes nesledují pouze energetickou náročnost budovy, ale široké spektrum ukazatelů udržitelnosti včetně nakládání s vodou nebo wellbeing uživatelů budovy. Všechny nemovitosti skupiny CTP, u kterých nebyla certifikace provedena během výstavby, usilují v tomto roce o získání certifikátu BREEAM In-use minimálně v hodnocení Velmi dobré. Pro nově navrhovaná administrativní centra CTP plánuje certifikaci WELL s cílem hodnocení Gold.

Aktuálně má většina průmyslových budov z portfolia CTP hodnocení BREEAM v úrovni Velmi dobré a několik nemovitostí dokonce v úrovni Excellent. To znamená, že CTP v průměru disponuje portofoliem na úrovni BREEAM Velmi dobré, což je výjimečné i v celoevropském kontextu.  Průměrný výsledek budov CTP dosahuje 61 procent, což je v rámci BREEAM velmi dobré hodnocení. Certifikaci budov v rámci BREEAM je nutné každé tři roky obnovovat, což představuje v objemu nemovitostí CTP obrovské investice. Celkem plánuje společnost do certifikace budov investovat 1,75 milionu eur.

“Certifikace celého portfolia je v rámci Evropského trhu stále ještě nestandartním počinem, avšak stává se trendem a CTP učinilo tento krok mezi prvními,” řekla Lenka Matějíčková, vedoucí Zeleného týmu společnosti Arcadis, který certifikoval většinu portfolia CTP. “Přestože se certifikacemi zabýváme již přes 10 let, certifikovat 160 budov za půl roku na cílenou úroveň Very Good bylo opravdovou výzvou. To nás samozřejmě nezastavilo. V extrémě krátkém čase bylo nutné posbírat veškeré dostupné i nedostupné informace, navštívit jednotlivé parky a budovy. Zapojení většiny našeho týmu ve spolupráci s facility managementem a vedením CTP vedlo k nalezení optimální cesty zlepšení environmentálních parametrů budov na požadovanou úroveň,” řekla. “V České Republice tím CTP dosáhlo nejvyššího počtu certifikací na trhu a celosvětově se CTP dostalo na špičku v ocertifikaných průmyslových budovách dle BREEAM In-Use,” dodala Lenka Matějíčková.

Skupina CTP do roku 2023 provozně uhlíkově neutrální

Vedle environmentální certifikace budov rozvíjí skupina CTP celou řadu aktivit, které jí umožňují dosáhnout provozní uhlíkové neutrality do vytyčeného roku 2023. Aktuálně skupina investovala do výsadby a pořízení milionu metrů čtverečních lesa u Mladé Boleslavi, a za každý metr čtvereční nově zastavěné plochy další metr čtvereční lesa vysází. V brzké budoucnosti chce také osadit střechy svých parků fotovoltaickými elektrárnami o výkonu přesahujícím 20 megawatt-peak a výhledem až 250 MWp. V areálu Spielberk se pak rozbíhá projekt bezodpadového hospodářství.

„Skupina CTP jako lídr trhu byla ‘zelenější’, dříve, než se ekologický přístup stal veřejným tématem číslo jedna. Dnes již díky tomu dokážeme velmi dobře spočítat zabudovanou energii našich staveb, takže víme, kolik uhlíku musíme na druhé straně ušetřit, respektive absorbovat třeba právě pomocí výsadby zeleně nebo výstavbou obnovitelných zdrojů energií,” říká Martin Vaidiš, který v CTP odpovídá za udržitelný design výstavby. „Většina laiků si dnes udržitelnou budovu představí jako budovu pokrytou zelení, ale pro skutečné posouzení musíme jít hlouběji do čísel a použitých technologií, certifikátů materiálů o enviromentlním dopadu apod. U industriálních nemovitostí se často hovoří o využití zelených střech, přitom již dnes víme, že intenzivní zelená střecha na střeše industriálního parku nebo logistické haly přináší i značné zvýšení uhlíkové stopy stavby v důsledku nutného zesílení konstrukce,“ dodává Vaidiš a pokračuje: „Pokud je ve stavbě industriálních nemovitostí nějaký trend, který stojí za to sledovat, je to určitě využití alternativních materiálů např. dřevěných prvků v konstrukci hal a hledat jejich pragmatickou míru aplikace, nikoliv však jednostrané prosazování.“

Zbytek textu je pro předplatitele
sinfin.digital