Nově vzniklý Headim Delta Team léčí firemní koronavirus

Tým seniorních manažerů se zkušenostmi generálních, výkonných, obchodních, marketingových a personálních ředitelů ve velkých firmách i malých start-upech se rozhodl posunout službu interim managementu na novou úroveň pod společnou značkou Headim Delta Team (HDT). 

Zatímco obvykle si firmy najímají jednotlivé interim manažery, aby jim vyřešili situaci v určité oblasti, tři zakládající členové HDT jsou schopni kompletně převzít řízení společnosti a splnit stanovené cíle v období několika měsíců. „Reagujeme na situaci, kdy firmy v koronakrizi potřebují komplexní přepracování obchodní, marketingové nebo personální strategie,“ uvádí člen HDT Jiří Vácha.

Tajemství „šíleného“ profesora. Proč se stal Jaroslav Flegr mediální hvězdou?

Kromě Jiřího Váchy, jehož specializací je role generálního, výkonného či personálního ředitele, jsou členy Petr Sobotka, jenž je zaměřený na řízení obchodu, a Ondřej Vácha s orientací na marketing. Všichni tři manažeři mají společné, že se rozhodli vyměnit zkušenosti z korporátních struktur za působení na volné noze. „Spojuje nás, že se nebojíme změny. Co se nemění, to stagnuje a stagnace je předehra krize. Přinášíme pozitivní změnu do velkých i malých firem, kde jako interim manažeři působíme,“ vysvětluje Jiří Vácha.

Headim Delta Team nevzniknul v období koronakrize náhodou. „Řadu firem i celých oborů postihne trvalý pokles a pro přežití musí zcela změnit svou obchodní, marketingovou i personální strategii. Naproti tomu řada oborů roste a ještě posílí, a jedním z faktorů jejich úspěchu bude to, že do nich přeskočí ti nejlepší lidé z byznysů, které jsou nyní v krizi,“ vysvětluje Petr Sobotka specializovaný na roli obchodního ředitele.

Lékem na firemní koronakrizi jsou lidé, kteří přinášejí potřebné změny a nebojí se tyto změny realizovat. Ne vždy se ovšem nacházejí uvnitř firmy. Pro majitele a podnikatele je výhodné najmout si místo kmenových manažerů tým, který splní stanovené úkoly ve stanovené době. To je vidět například v marketingu, kde je trendem namísto interních zaměstnanců najímat specialisty, kteří řeší konkrétní úkoly několik dní v týdnu. „My nejsme udržovači. Rádi se seznamujeme s novými firmami a řešíme nové problémy. Když nastavíme systém, rádi jdeme dál a řešíme novou výzvu,“ říká Ondřej Vácha zaměřený v HDT na řízení marketingu.

V Anglii neexistovalo, že něco nejde. Nechci se stát šéfkuchařem z kanceláře, říká Býček

Kdy nasadit Headim Delta Team?

1) Když se rozpadne manažerský tým

Úspěšná firma čelí náhlé a nečekané nepříjemné situaci. Výkonný ředitel odejde, přetáhne si část týmu i některé zákazníky. Majitel řeší personální, obchodní i motivační krizi u zbylých zaměstnanců. 

2) Když se start-up mění v korporaci

Šikovný mladý podnikatel s podporou investora vyvinul inovativní produkt a získal první referenční zákazníky. Je třeba začít prodávat systematicky, zajistit servisní služby a vybudovat funkční organizaci s finančním, obchodním, marketingovým i personálním řízením.

3) Když společnost stagnuje

Společnost je zavedená na svém trhu, je v kladných číslech, a dokonce mírně roste. Analýzy trhu ale ukazují, že růst je spíše důsledkem dobrého stavu ekonomiky a určité setrvačnosti. Na otázku majitele, co nového dělat, management reaguje, že není důvod cokoliv měnit.

4) Když nastane krize

Poptávka zákazníků po službách firmy prudce klesla z důvodu tvrdé konkurence i poklesu ekonomiky. Jako řešení krize nabízí management obvyklé recepty: osekání marketingu, snížení stavu zaměstnanců a zastavení  části provozu. Tím firma sice krátkodobě ušetří, ale dlouhodobě klesnou její schopnosti a zhorší se pozice na trhu.

SDÍLET
sinfin.digital