Originál, nebo fake? Co byste měli zvažovat při nákupu tonerů?

Komerční článek

Nabídka náhradních tonerových kazet je opravdu široká. Levné napodobeniny přitom nemusí být tou nejlepší volbou. Hned si vysvětlíme proč.

O 23 % větší spotřeba energie

V roce 2018 InfoTrends provedl studii na téma recyklace spotřebních materiálů v západní Evropě. Zjistilo se, že téměř všechny napodobeniny tonerových kazet končí v komunálním odpadu. Jinak to je ovšem u originálních tonerů od společnosti HP. Ta umožňuje bezplatnou recyklaci použitých kazet prostřednictvím recyklačního programu HP Planet Partners. Všechny kazety, které projdou tímto programem, čeká vícefázový recyklační proces a žádná z nich neskončí na skládce. 100 % originálů od HP proto obsahuje recyklovaný materiál. Ochrana životního prostředí není jenom o recyklaci. Ve zmiňované studií dále vyšlo najevo, že neoriginální tonerové kazety mohou mít o 32 % větší uhlíkovou stopu a mohou spotřebovávat o 23 % více energie, než je tomu u originálů od HP.

2x častější čištění tiskáren

Svá úskalí má také i manipulace s neoriginálními tonerovými kazetami. Kromě zašpinění hrozí i únik tonerového prášku do tiskárny. Podle mezinárodní studie společnosti Market Strategies International z ledna 2018 vyšlo najevo, že až 79 % servisních techniků řeklo, že čistí minimálně 2x častěji tiskárny HP LaserJet, ve kterých se používají kazety od jiných výrobců.

Těkavé organické sloučeniny v napodobeninách

Neoriginální tonerové kazety nemusí splňovat kritéria pro kvalitu vzduchu v interiéru podle standardů eko značení. Může docházet k uvolňování těkavých organických sloučenin. Emise vzniklé při použití neoriginálních tonerových kazet mohou proto vést u zaměstnanců a zákazníků k vyšším zdravotním rizikům.

sinfin.digital