Pražská teplárenská mění majitele, stane se jím Veolia

Křetínského Energetický a průmyslový holding prodává Pražskou teplárenskou skupině Veolia. Oznámil to mluvčí skupiny Daniel Častvaj. Pražskou teplárenskou vlastnila z 61 % se skupinou investorů (31 %). Transakce podléhá schválení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

EP Infrastructure, a.s. (EPIF) oznamuje, že prodává skupině Veolia svůj 100% podíl v Pražské teplárenské, a.s., jejích dceřiných společnostech PT Transit, a.s. (dále jako Pražská teplárenská nebo PT), který držela prostřednictvím EP Energy (EPE). Transakci musí ještě schválit Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.

„Rozhodnutí o divestici Pražské teplárenské bylo vyvoláno vážným strategickým zájmem Veolie. V kontextu naší dlouholeté spolupráce s Veolií, dohody o partnerství při budování nízkoemisních zdrojů výroby tepla pro její potřeby a v neposlední řadě kvalitě Veolie jako provozovatele teplárenských soustav jsme nakonec s divestici souhlasili. Předáváme Pražskou teplárenskou do dobrých rukou investora, který bude soustavu provozovat odpovědně a za atraktivních podmínek pro zákazníky,“ uvedl Daniel Křetínský, předseda představenstva EPIF.

„Tato akvizice plně odpovídá strategii skupiny Veolia ve střední a východní Evropě, kde již Veolia uzavřela řadu dlouhodobých partnerství přizpůsobených lokálním potřebám. Jde o další úspěšný krok ve strategickém rozvoji skupiny v Praze, který nám umožní propojení našich vodohospodářských a energetických aktivit,” sdělil Philippe Guitard, ředitel Veolie pro střední a východní Evropu.

PT provozuje nejrozsáhlejší síť dálkového tepla v České republice (550 km, 230 000 domácností). Teplem zásobuje pravobřežní část Prahy, provozní výnosy v roce 2019 dosáhly zhruba pěti miliard Kč a zaměstnávala 411 lidí.

Foodblogery už neřeším. Nemůžou srovnávat svoji domácí bábovku a naše vaření pro 200 lidí, říká Hajný

Jediným akcionářem EPE je skupina EPIF, kterou vlastní z 69% Energetický a průmyslový holding a.s. (EPH) a z 31% konsorcium globálních institucionálních investorů, které spravuje společnost Macquarie Infrastructure and Real Assets (MIRA).

Prodej výrobce tepla i v Budapešti

Podobná transakce je naplánována také v Budapešti. Tam skupina vlastnila  zhruba 95 % ve společnosti Budapesti Erőmű Zrt. (BERT), který držela prostřednictvím EP Energy (EPE) od roku 2015. Transakci musí ještě schválit úřad pro ochranu hospodářské soutěže a musí být splněny některé další technické podmínky.

„Tímto bychom chtěli poděkovat celému vedení a zaměstnancům společnosti za mnohé úspěchy dosažené za dobu, kdy byl BERT součástí skupiny EPIF, a věříme v jejich úspěšnou budoucnost i pod novým vedením,“ uvedl Gary Mazzotti, místopředseda představenstva společnosti EPIF.

BERT je největším výrobcem tepla v Budapešti. Společnost, která vlastní tři plynové kogenerační zdroje (o výkonu 1 402 MWt / 396 MWe), pokrývá z 56 % tepelnou spotřebu společnosti FÖTÁV Zrt., provozovatele městské sítě dálkového tepla ve vlastnictví města Budapešť.

Text vyšel na stránkách Ekonomického deníku

SDÍLET
sinfin.digital