Rakušané se podivují nad nízkou nezaměstnaností v Česku. Co stojí za nejlepšími čísly v EU?

Žádná jiná země Evropské unie nemá tak nízkou nezaměstnanost jako Česká republika. V Rakousku vzbudil český hospodářský boom zvědavost, a proto se tamní ekonomové rozhodli po důvodech českého úspěchu pátrat. Kromě známých faktů narazili také na několik překvapivých zjištění.

Pracovní trh České republiky je s nezaměstnaností dosahující hodnoty 3,7 % příkladem pro ostatní státy Evropské unie, žádný z nich nemá lepší výsledek. V případě Rakouska je nezaměstnanost také nízká, 5,8 %, ale jak si povšiml rakouský deník Die Presse, za hodnotami svých severních sousedů zaostává o více než dvě procenta.

Obecně lze říci, že v České republice panuje plná zaměstnanost. V detailním pohledu je pak patrné, že je země sice v menším měřítku, ale poměrně dost podobná Německu. Oba státy mají silnou průmyslovou základnu, především je pak řeč o tom automobilovém a strojírenském, společnou mají také velkou orientaci na export, rekordní přebytek obchodní bilance, zdravé veřejné finance a státní dluh na úrovni, která nevzbuzuje obavy.

Česko má nejnižší nezaměstnanost v Evropské unii.

Ačkoliv je v případě obou států velký rozdíl mezi výškou platů, vývoj platové situace Spolkové republiky a Česka je obdobný – růst mezd zaostává za růstem hospodářství. Podle rakouského deníku je jedním z důvodů skutečnost, že zaměstnanecké odbory mají v postkomunistické zemi jen malé slovo.

Z nízkých mezd potom opět profitují exportéři, kteří mají díky nim dobrou konkurenceschopnost na světových trzích. V situaci, kdy je ovšem nezaměstnanost na rekordně nízké úrovni, budou zaměstnavatelé muset začít platy navyšovat, aby si své zaměstnance udrželi.

Model, kdy na každé volné místo bylo několik zájemců, je dávno minulostí, teď je naopak poptávka po zaměstnancích. V příhraničních oblastech se k tomu přidává skutečnost, že řada Čechů odchází pracovat do sousední země, kde je čekají lepší platové podmínky.

Do Česka přichází za prací řada cizinců, o koho se jedná?

Současné hospodářské situaci v Česku pomohlo podle Rakušanů také umělé oslabování koruny. Země je z 85 % orientovaná na export a zůstává tedy otázkou, co se stane v okamžiku, kdy období intervencí České národní banky skončí.

Ve vývoji zaměstnanosti v tuzemsku pak objevili rakouští analytici ještě jeden zajímavý aspekt. Podíl ekonomicky aktivního obyvatelstva v České republice totiž zaznamenal v posledních letech pozoruhodný pokles ze 72 % před deseti lety na současných 66 %. Lidí, kteří se tedy o pracovní místa ucházejí, je méně, což rozhodně k líbivým číslům přispělo velkou měrou.

SDÍLET
sinfin.digital