Rakušané se podivují nad nízkou nezaměstnaností v Česku. Co stojí za nejlepšími čísly v EU?

Info.cz

MIA

Žádná jiná země Evropské unie nemá tak nízkou nezaměstnanost jako Česká republika. V Rakousku vzbudil český hospodářský boom zvědavost, a proto se tamní ekonomové rozhodli po důvodech českého úspěchu pátrat. Kromě známých faktů narazili také na několik překvapivých zjištění.

Pracovní trh České republiky je s nezaměstnaností dosahující hodnoty 3,7 % příkladem pro ostatní státy Evropské unie, žádný z nich nemá lepší výsledek. V případě Rakouska je nezaměstnanost také nízká, 5,8 %, ale jak si povšiml rakouský deník Die Presse, za hodnotami svých severních sousedů zaostává o více než dvě procenta.

Obecně lze říci, že v České republice panuje plná zaměstnanost. V detailním pohledu je pak patrné, že je země sice v menším měřítku, ale poměrně dost podobná Německu. Oba státy mají silnou průmyslovou základnu, především je pak řeč o tom automobilovém a strojírenském, společnou mají také velkou orientaci na export, rekordní přebytek obchodní bilance, zdravé veřejné finance a státní dluh na úrovni, která nevzbuzuje obavy.

Česko má nejnižší nezaměstnanost v Evropské unii.

sinfin.digital