S pomocí technologií ke zdravé planetě

Prezentace klienta

Životní funkce naší planety mají k dobrému stavu daleko: více než milionu živočišných druhů hrozí vyhynutí, naše oceány jsou 10krát více znečištěné než před třiceti lety a změny klimatu umocňují rozšíření a závažnost přírodních katastrof, jako jsou požáry, sucha a tropické bouře. Od klimatické krize, přes pokles druhové rozmanitosti, až po globální pandemii, příroda už několik let rázně bije na poplach. Zbraní v boji proti zhoršující se ekologické krizi mohou být nejnovější technologie.

Snižování spotřeby energie

Inovativní využívání technologií může minimalizovat negativní dopad lidské činnosti na životní prostředí a může vytvářet nové příležitosti pro ochranu zemského ekosystému. Hlavní roli hraje především technologie řízení spotřeby energie. Telekomunikační průmysl se zavázal snížit svou uhlíkovou stopu s cílem dosáhnout čistých nulových emisí do roku 2050. Ve společnosti Huawei máme zavedený mechanismus pro zlepšení udržitelnosti celého našeho dodavatelského řetězce a naším cílem je používat inovativní produkty a řešení, která pomáhají průmyslovým odvětvím snižovat spotřebu energie a přispívat k budování oběhového hospodářství.

A protože začít se má od základů, nejprve jsme pečlivě vyhodnotili naši vlastní spotřebu energie. V roce 2019 jsme se nám ve snaze digitalizovat správu našeho kampusu ve městě Bantian podařilo během jediného roku snížit spotřebu energie o více než 15 %. Vyvinuli jsme ekologické postupy na míru šité našim laboratořím a paralelně vytvořili kompletní systém řízení úspory energie pro tyto laboratoře v průběhu celého životního cyklu. Při jejich plánování, navrhování i samotné konstrukci používáme nové energeticky účinné technologie a nově též naše laboratoře centralizujeme. Jejich nová, energeticky účinná infrastruktura snižuje účinnost využití energie (PUE) z 2 na 1,24 a zvyšuje energetickou účinnost o 38 %. Tato opatření a mnohá další nám každoročně pomáhají ušetřit více než 290 milionů kWh elektřiny.

ICT jako cesta k harmonii

Naším cílem je vytvořit ekologický průmyslový ekosystém. Do našeho zeleného partnerského programu se už v roce 2019 zapojilo 35 dodavatelů, kteří byli celkově schopni snížit emise CO2 o 80 144 tun. V minulém roce jsme náš program úspory energie a snižování emisí ještě rozšířili a do roku 2025 plánujeme stanovit cíle snižování emisí uhlíku pro našich 100 nejlepších dodavatelů. Právě na konci první čtvrtiny 21. století podle našich odhadů poklesnou průměrné emise uhlíku na jedno ICT připojení o 80 %. Odvětví ICT pak bude tím, které umožní globální úspory energie a snížení emisí v takovém rozsahu, že výrazně převýší energii a emise, které toto odvětví samo o sobě spotřebuje a produkuje.

Vizí společnosti Huawei je přinést digitální technologie do každé domácnosti, organizace i pro každého jednotlivce, abychom společně vytvořili zcela propojený a inteligentní svět. Takový svět, kde lidstvo a příroda žijí v harmonii. Abychom to dokázali, zavazujeme se spolupracovat s našimi partnery a zodpovědně využívat technologií k vytvoření lepšího, zdravějšího a zeleného světa.

sinfin.digital