Slovenští i čeští investoři mohou poprvé investovat přímo do produktů Evropského investičního fondu

Prezentace klienta

Společnost Dynastion, která působí jako Multi-Family Office na Slovensku i v České republice uzavřela smlouvu s Asset Management Umbrella Fund (AMUF), která působí jako speciální správcovská společnost vlastněna přímo EIF. Firma má nyní výhradní právo nabízet produkty AMUF slovenským i českým investorům. Podrobnosti vysvětluje CEO společnosti Dynastion Světlana Dankovičová.

Známe především Evropskou investiční banku (EIB). O fondu EIF toho ale víme méně. Můžete říci něco více o této instituci? 

EIF má status multilaterální rozvojové banky s ratingem AAA, který každoročně hodnotí agentury Fitch, Moody’s a Standard & Poor’s. Má základní jmění 4,5 mld. EUR, v celkové hodnotě 4 500 povolených akcií, kdy má každá nominální hodnotu milion eur. Jeho akcionáři jsou EIB, Evropská komise a špičkové finanční instituce ze zemí EU.   

Jak vznikla tato dohoda, jejíž výsledkem jsou příležitosti pro slovenské a české investory podílet se na investicích EIF?

Standardně jsou fondy spravované EIF okamžitě odprodané velkým zahraničním bankovním domům. To, že přichází taková možnost i pro naše investory, je výrazem snahy EIF vyrovnat investiční příležitosti na CEE trzích tak, aby se i naše trhy přiblížily trhům vyspělé Evropy. My jsme věděli, že máme šanci uspět a podařilo se to, ačkoli Due Dilligence proces v EIF je velmi důkladný a zdlouhavý. Náš zkušený tým má však dlouhodobé zkušenosti z působení ve špičkových evropských bankovních a poradenských institucích. Spolupracujeme s nejlepšími bankami a správcovskými společnostmi světa a to vše byl základ pro jednání s EIF.   

Můžete nám blíže popsat, co je to AMUF? 

Je to speciální správcovská společnost EIF, která momentálně spravuje 5 jeho fondových struktur. Pro investory jsou otevřené dva -  European Secondaries a European Private Credit. Přes nás je nyní vstup do těchto struktur možný pro slovenské i české investory. Je to unikátní příležitost, která tu doteď nebyla. AMUF takto nabízí na našich trzích svoje fondy poprvé přímo a v limitovaném časovém horizontu.   

Ty dva fondy, které jsou přes vás k dispozici, se liší? Dají se nějak ve zkratce popsat? 

European Secondaries umožňuje sekundární vstup do uzavřených Private Equity fondů přes vyplacení existujících investorů. Nový investor vstupuje do již zainvestovaného fondu, čili podrobně zná jeho aktiva, dokáže lépe ohodnotit jejich budoucí prodejní cenu a dobře vidí i cashflow takového fondu. Tento fond dnes sleduje více než 850 private equity fondů napříč Evropou a vyhledává příležitosti. Předpokládané výnosy jsou 14-16%. European Private Credit zase sdružuje peníze EIF a investorů, které následně půjčuje jiným fondům, anebo přímo klientům. Je to tedy konzervativnější struktura, kde se očekává výnos na úrovni 5-6 % ročně.  

O jakém typu investorů zde mluvíme? 

Hlavně banky, pojišťovny, finanční instituce, ale například i DSS. Zejména institucionální investoři, kteří potřebují bezpečně investovat zdroje a vyžadují nejvyšší možný rating. Ale není to neměnné. EIF, jako de facto multilaterální rozvojová banka, je opravdu vysoce hodnotnou zárukou, kterou tvoří jeho akcionáři. EIF má 64 %, Evropská komise 27 % a zbývajících 9 % je rozděleno mezi špičkové evropské finanční instituce. Je to veřejno-soukromé partnerství s jedinečnou akcionářskou strukturou. Do takových struktur je lákavé investovat pro každého. Nejen proto, že je to nové, ale i s ohledem na oporu ve vysoce kvalifikovanou správu.  

Už jste začali s nabídkou pro investory?

Ano. Jednáme s bankami, pojišťovnami, správcovskými společnostmi a investory, kteří potřebují svoje zdroje efektivně a zároveň bezpečně investovat.  

Jak reagují? 

V zásadě pozitivně, protože je to atraktivní. Často se ale setkáváme s chybujícím mechanismem na zrealizování takových příležitostí. Je třeba si uvědomit, že většina finančních institucí na Slovensku i v České republice jsou dcery zahraničních mateřských společností a ty neumožňují nakupovat pro svůj trh žádné jiné produkty, mimo produktů mateřských společností, anebo jejich správcovských společností. Ale investoři o EIF neví, ale ví, že je to příležitost. Je to zřejmě proces, kterým musíme projít. 

Vraťme se ještě k Vám. Veřejnost o Vás toho moc neví. Je to záměr, být takto v pozadí? 

Není to záměr. Máme sice projekty u nás i v České republice, ale hodně projektů máme i v jiných zemích a největší máme ve Spojených státech. Většinu z nich jsme připravovali dlouho a byly to náročné procesy. Nebyl prostor pro marketing a komunikaci.   

Takže teď už je?

Na Slovensku můžete znát Dynastion ohledně developerského projektu Dvě sýpky v Jarovciach a v Praze jsme spolufinancovali projekt Savarin. Ve Spojených státech máme výrobu ekologických vozíků pro pouliční prodej jídla a finalizujeme velkou investici do obnovitelných zdrojů energie na farmách ve střední Kalifornii, která bude mít zásadní vliv na zlepšení životního prostředí. Právě v Kalifornii nyní připravujeme nový projekt v zemědělské výrobě, ale o tom bych nyní nerada mluvila.   

To zní, jako byste byli klasickou investiční společností... 

Jsme Multi-Family Office a pomáháme klientům nejen se správou majetku, ale nabízíme jim také private – equity investiční možnosti. Jsme bankéři a finančníci. Projektům se věnujeme osobně, i z partnerské úrovně a vybíráme je opatrně. Když schválíme projekt, známe ho detailně a investujeme nejen klientské, ale i naše zdroje. Dynastion vyrostl na principech konzervativního privátního bankovnictví a tuto DNA si zachoval. 

Jak Vás zasáhla krize COVID-19? Rozumím tomu správně, že Váš byznys vyžaduje hodně cestování a to je teď asi problém? 

Cestování je teď problém, ale my jsme asi měli štěstí v tom, že naše zahraniční aktivity byly před krizí COVID-19 již v takovém stádiu, že jsme je dokázali manažovat i z Bratislavy. A všude, kde působíme, máme spolehlivý lokální management.

sinfin.digital