Tesco snížilo o více než polovinu potravinový odpad a vyzývá další k tomu samému

Info.cz

30. 06. 2020 • 22:16

Tesco snížilo o více než polovinu své množství potravinového odpadu ve střední Evropě a vyzývá další potravinářské podniky, aby měřily a zveřejňovaly svá data o potravinovém odpadu. Společnost Tesco dnes uvedla, že se jí podařilo za poslední čtyři roky snížit plýtvání potravinami o více než polovinu, a to 10 let před cílem udržitelného rozvoje OSN 12.3.

Organizace spojených národů stanovila tento cíl, aby do roku 2030 byl celosvětově snížen potravinový odpad potravinových řetězců a spotřebitelů na polovinu. Uvedené údaje o potravinovém odpadu jsou součástí výroční zprávy o naplňování strategie společenské odpovědnosti a udržitelnosti, Little Helps Plan, který zahrnuje údaje za uplynulý finanční rok 2019/2020.

Zpráva ukazuje, že Tesco Stores Česká republika snížilo od roku 2016/2017 množství potravinového odpadu o 66 % a za uplynulý rok darovalo 6 314 tun potravin lidem v nouzi prostřednictvím pokračujícího partnerství s potravinovými bankami nebo jako krmivo pro zvěř. Konkrétně potravinovým bankám darovalo 1 188 tun, což představuje přes 2,7 milionů porcí jídla. Kromě potravinového odpadu se Little Helps Plan zabývá také pokroky ve čtyřech hlavních oblastech: Lidé, Produkty, Planeta a Místa.

Tyto oblasti zahrnují témata, jakými jsou řešení obalového odpadu, zdraví a psychická pohoda zaměstnanců, diverzita a inkluze nebo klimatická opatření. Zpráva také sumarizuje činnosti společnosti Tesco, které jsou zaměřeny na budování skvělého místa pro práci a důvěryhodného partnera pro dodavatele, ale také činnosti podporující místní komunity prostřednictvím aktivit, jako je den dobrovolnictví pro kolegy, grantový program Vy rozhodujete, my pomáháme či interní program pro kolegy v tíživé životní situaci Tesco Anděl.

Součástí Zprávy jsou již čtvrtý rok v řadě zveřejňované údaje ohledně potravinového odpadu, nyní za rok 2019/2020. Data přináší přesnou představu o výši potravinového přebytku a odpadu, takže firma může učinit další kroky k efektivní minimalizaci množství odpadu, včetně zvýšení množství přebytků, které jsou darovány.

„Zatímco mnoho lidí trpí hladem, celosvětově se vyplýtvá více než třetina jídla. Potravinový odpad zároveň přináší obrovskou zátěž pro planetu, protože 8 % celosvětových emisí skleníkových plynů je způsobeno potravinovým odpadem a s tím spojeným plýtváním. Zavázali jsme se udělat vše pro to, abychom snížili toto plýtvání na minimum. Co lze měřit, to lze řešit, a proto bych chtěl vyzvat další potravinářské řetězce, aby se k nám připojily, a začaly měřit a zveřejňovat své údaje o plýtvání potravinami,“ uvedl Patrik Dojčinovič, výkonný ředitel Tesco Stores Česká republika. Mezi další důležité body Zprávy patří například zisk prestižního ocenění v 16. ročníku mezinárodní soutěže International Business Awards nebo odstranění 44 tun těžko recyklovatelných materiálů z obalů výrobků Tesco a instalace záchranných automatických externích defibrilátorů do všech hypermarketů ve střední Evropě.

SDÍLET