Tesco snížilo o více než polovinu potravinový odpad a vyzývá další k tomu samému

Tesco snížilo o více než polovinu své množství potravinového odpadu ve střední Evropě a vyzývá další potravinářské podniky, aby měřily a zveřejňovaly svá data o potravinovém odpadu. Společnost Tesco dnes uvedla, že se jí podařilo za poslední čtyři roky snížit plýtvání potravinami o více než polovinu, a to 10 let před cílem udržitelného rozvoje OSN 12.3.

Organizace spojených národů stanovila tento cíl, aby do roku 2030 byl celosvětově snížen potravinový odpad potravinových řetězců a spotřebitelů na polovinu. Uvedené údaje o potravinovém odpadu jsou součástí výroční zprávy o naplňování strategie společenské odpovědnosti a udržitelnosti, Little Helps Plan, který zahrnuje údaje za uplynulý finanční rok 2019/2020.

Zpráva ukazuje, že Tesco Stores Česká republika snížilo od roku 2016/2017 množství potravinového odpadu o 66 % a za uplynulý rok darovalo 6 314 tun potravin lidem v nouzi prostřednictvím pokračujícího partnerství s potravinovými bankami nebo jako krmivo pro zvěř. Konkrétně potravinovým bankám darovalo 1 188 tun, což představuje přes 2,7 milionů porcí jídla. Kromě potravinového odpadu se Little Helps Plan zabývá také pokroky ve čtyřech hlavních oblastech: Lidé, Produkty, Planeta a Místa.

Bavorsko otestuje všechny zájemce na koronavirus zdarma. Má to smysl?

Tyto oblasti zahrnují témata, jakými jsou řešení obalového odpadu, zdraví a psychická pohoda zaměstnanců, diverzita a inkluze nebo klimatická opatření. Zpráva také sumarizuje činnosti společnosti Tesco, které jsou zaměřeny na budování skvělého místa pro práci a důvěryhodného partnera pro dodavatele, ale také činnosti podporující místní komunity prostřednictvím aktivit, jako je den dobrovolnictví pro kolegy, grantový program Vy rozhodujete, my pomáháme či interní program pro kolegy v tíživé životní situaci Tesco Anděl.

Součástí Zprávy jsou již čtvrtý rok v řadě zveřejňované údaje ohledně potravinového odpadu, nyní za rok 2019/2020. Data přináší přesnou představu o výši potravinového přebytku a odpadu, takže firma může učinit další kroky k efektivní minimalizaci množství odpadu, včetně zvýšení množství přebytků, které jsou darovány.

ČSSD před volbami: únava, málo lidí, složitá výchozí pozice. Ustojí Hamáček podzimní test?

„Zatímco mnoho lidí trpí hladem, celosvětově se vyplýtvá více než třetina jídla. Potravinový odpad zároveň přináší obrovskou zátěž pro planetu, protože 8 % celosvětových emisí skleníkových plynů je způsobeno potravinovým odpadem a s tím spojeným plýtváním. Zavázali jsme se udělat vše pro to, abychom snížili toto plýtvání na minimum. Co lze měřit, to lze řešit, a proto bych chtěl vyzvat další potravinářské řetězce, aby se k nám připojily, a začaly měřit a zveřejňovat své údaje o plýtvání potravinami,“ uvedl Patrik Dojčinovič, výkonný ředitel Tesco Stores Česká republika. Mezi další důležité body Zprávy patří například zisk prestižního ocenění v 16. ročníku mezinárodní soutěže International Business Awards nebo odstranění 44 tun těžko recyklovatelných materiálů z obalů výrobků Tesco a instalace záchranných automatických externích defibrilátorů do všech hypermarketů ve střední Evropě.

SDÍLET
sinfin.digital