Trh spotřebitelských úvěrů čeká zemětřesení

Info.cz

Poskytovatele spotřebitelských úvěrů brzy čekají velké změny. Od letošního prosince totiž začne platit nový a výrazně přísnější zákon o spotřebitelském úvěru, který může pro mnohé jeho poskytovatele znamenat i konec činnosti. Nově bude na trh, kde nyní funguje téměř 50 000 subjektů, dohlížet Česká národní banka. A ta bude na poskytování spotřebitelských úvěrů vydávat licence jen těm firmám, které splní přísná kritéria blížící se regulaci bankovního trhu.  

Mezi ně patří i vlastní kapitál v minimální výši 20 milionů korun, kapitálová přiměřenost alespoň 5 procent z poskytnutých a dosud nesplacených úvěrů svých klientů, odborná způsobilost a důvěryhodnost osob ve statutárních orgánech, přítomnost řídícího a kontrolního systému nebo nezávadný původ kapitálu. Všichni zájemci o poskytování spotřebitelských úvěrů musí ČNB o licenci požádat nejpozději do konce února 2017, banka o jejím udělení rozhodne do 15 měsíců.

Licence bude platná na pět let, a kdo o ni v předepsaném termínu nepožádá, tomu automaticky zanikne od 1. března 2017 oprávnění poskytovat spotřebitelské úvěry pod sankcí až 20 milionů korun. Právě přísnost nových zákonných kritérií podle lidí z oboru může znamenat konec mnoha poskytovatelů, případně velké finanční ztráty. Někteří totiž zřejmě o licenci ČNB vůbec nepožádají, protože nové podmínky nesplní.

Majitelé takových firem je pak mohou zkusit prodat investorovi, který sám firmu na licenci připraví a následně o ni požádá, tento scénář ale není příliš pravděpodobný. Pro stávající majitele nebankovních firem by i s ohledem na rizikovou přirážku ke kupní ceně za firmu bez licence znamenal velkou finanční ztrátu. Možný je i odprodej samotného portfolia pohledávek za klienty inkasní společnosti, i zde ale musí současní poskytovatelé počítat s masivními ztrátami.

Riziková portfolia se běžně prodávají za 10-20 procent zůstatkové nominální hodnoty, zatímco v kombinaci se splácenými úvěry to bývá mezi 20-30 procenty. Novela zákona ale může současně přinést i potřebnou konsolidaci trhu, kdy inkaso pohledávek včetně sítě obchodních zástupců končících poskytovatelů převezmou větší a stabilnější hráči. Jen ti totiž zřejmě bez problémů splní i nová kritéria a licenci od ČNB dostanou.

„Začlenění portfolia končících poskytovatelů včetně jejich obchodních zástupců pod křídla větší firmy znamená důležitou konkurenční výhodu ve srovnání s pouhým prodejem pohledávek inkasní společnosti. Nenaruší se tak vazba mezi klientem a obchodním zástupcem, který mu úvěr poskytl, což vždy vede k nejlepšímu výběru splátek díky zachování lokální znalosti.

Současně tento model nabízí těmto obchodním zástupcům příležitost starat se dál řídit o své klientské agentury při zachování provize, pokračovat tak v kariéře a rovněž mít zajištěno financování úvěrů pro nové klienty, které do nové společnosti přivedou,“ vysvětluje Miroslav Kučírek, předseda představenstva firmy EC Financial Services, a.s., poskytovatele spotřebitelských úvěrů pod obchodní značkou Express Cash patřícího do skupiny Natland Group. 

„Naše společnost takovou službu sestavenou pro zájemce o inkaso na klíč již úspěšně několika nebankovním subjektům poskytuje, kdy mimo naše vlastní klienty spravujeme cizí portfolia dosahující hodnoty cca 500 milionů korun a čítající přibližně 30 tisíc klientů. Čísla ukazují, že v řadě případů je Express Cash při inkasu efektivnější, než byl původní poskytovatel,“ dodává Kučírek.  Výhodou takového řešení udržení klienta v obchodním cyklu u nového nebankovního poskytovatele je i konsolidace závazků klientů v rámci jediné společnosti, což může pro původního poskytovatele znamenat rychlejší inkaso celkového zůstatku dluhu klienta.

Inkasní společnosti totiž na rozdíl od nového poskytovatele dluhy klientů nerefinancují, ale jen inkasují a případně rozmělňují do delších splátkových kalendářů. Varianta převzetí klientského portfolia včetně obchodní sítě je okamžitým řešením pro původního poskytovatele i z pohledu minimalizace provozních nákladů. Od okamžiku převzetí portfolia pak nese veškeré náklady související s inkasem (např. provize obchodních zástupců, náklady vymáhání atd.) nová společnost. Původnímu vlastníkovi portfolia tak odpadají zásadní provozní náklady a může svou činnost rychle utlumit, zatímco stále inkasuje podstatnou část výnosu ze svého původního portfolia, čímž omezí ztrátu způsobenou ochodem z tohoto segmentu podnikání. 

 

sinfin.digital