Uhlíkovou stopu reportuje stále méně než polovina tuzemských firem. K nejzodpovědnějším patří banky a pojišťovny

Partnerská spolupráce

Ačkoliv už příští rok velkým firmám vznikne nová povinnost zveřejňovat svou uhlíkovou stopu, tuto praxi aktuálně naplňuje méně než polovina firem. Ukazuje to nový žebříček Carbon Tracker 2023.

Cílem pravidelného každoročního průzkumu Carbon Tracker je mapovat vývoj v monitoringu a snižování uhlíkové stopy domácích firem, což má společnostem pomoci lépe se adaptovat na přicházející regulace. Šetření nechala vyhotovit platforma Climate & Substainable Leaders Czech Republic, která sdružuje společnosti z oblasti udržitelnosti napříč obory. 

A jak se ukazuje, mezi nejodpovědnější odvětví v oblasti reportingu nefinančních dat patří segment dopravy, IT a telekomunikací a bank a pojišťoven. K těmto firmám se řadí i banka Raiffeisenbank, která výpočet své uhlíkové stopy pravidelně zveřejňuje ve svých každoročních výkazech. Jiné firmy však jsou ke zveřejňování nefinančních ukazatelů o poznání chladnější. 

„Výsledky bohužel ukázaly stagnaci českých firem v přístupu k výpočtu uhlíkové stopy, a tedy i k budoucí zákonné povinnosti nefinančního reportingu, jehož je součástí,“ říká k letošnímu žebříčku Jakub Skavroň, předseda správní rady a zakladatel platformy Climate & Sustainable Leaders Czech Republic. „I letos průzkum Carbon Tracker ukázal, že každá druhá česká společnost svou uhlíkovou stopu zatím nepočítá, případně se z různých důvodů obává výsledky zveřejnit,“ dodává.

Raiffeisenbank opět přichází s Podnikatelskými dny. Zájemci o úvěr získají výhodnější podmínky a ušetří až 50 tisíc korun

Raiffeisenbank vnímá snahu o dekarbonizaci jako nedílnou součást plánování budoucnosti, mimo implementaci ekonomických opatření je to pro banku také příprava na změnu tržního prostředí. To se dynamicky vyvíjí v souvislosti s aktuálními tématy v oblasti udržitelnosti.

„Je pro nás samozřejmostí patřit mezi společnosti, které podávají hlášení o využití uhlíkové stopy,“ říká Petr Fiala z Raiffeisenbank a člen správní rady Climate & Sustainable Leaders Czech Republic. „Velká firma jako je Raiffeisenbank, by se určitě všemi možnými prostředky měla snažit tuto stopu snížit, a tak také dlouhodobě činí. Vlastní emise jsme meziročně snížili o 11 procent a financováním projektů našich klientů z emise Green bondu jsme uspořili emise ve výši 190 366 tun CO2 za rok. Ať je reportování povinné nebo ne, ignorování dopadu karbonizace problém nevyřeší,“ dodává Fiala.

Průzkum Carbon Tracker 2023 ukazuje, že segmenty, které jsou v reportování nefinančních dat nejzodpovědnější, jsou doprava, IT a telekomunikace a již tradičně banky a pojišťovny. Data z dotazníkového šetření nebo skrz veřejně přístupné záznamy ovšem pro účely průzkumu poskytlo jen 49 procent firem.

Povinnost nefinančního reportingu se v posledních letech rozšiřuje v celé Evropské unii. V první vlně budou muset hlášení podat společnosti, které splňují minimálně dvě ze tří kritérií: mají více než 250 zaměstnanců, čistý výnos 40 milionů eur či více nebo bilanční sumu rozvahy nad 20 milionů eur.

sinfin.digital