V Česku startuje nový technologický a inovační fond. PRIME FUND investuje do nadějných inovativních společností

Pomoct známým a etablovaným společnostem překonávat staré obchodní modely a posouvat je k dlouhodobé udržitelnosti a ziskovosti prostřednictvím digitalizace a spolupráce s mladými technologickými firmami. To je
cílem nově vzniklého fondu PRIME FUND, který investuje do nadějných a dravých technologických firem.

Fond, do nějž již na začátku jeho partneři vkládají technologické společnosti a jejich kompetence, bude propojovat tyto dva rozdílně fungující podnikatelské přístupy. Technologičtí inovátoři – nejen ti z IT – pak společně s tradičními společnostmi vytvoří inovativní produkty a služby, které by za normálních okolností pravděpodobně neměly šanci vzniknout. Tyto nové společnosti, do kterých zúčastněné strany vkládají nejen vlastní kapitál, ale hlavně své silné kompetence, propojí to nejlepší z těchto dvou dnes komplikovaně spolupracujících světů. Tuto strategii fond nazývá „EQUITECH“.

„Svět kolem nás se velmi dynamicky mění, a to takovou rychlostí, že tradiční obory a přístupy nebudou bez velkých změn v přístupu a myšlení dále úspěšně fungovat a mohou i úplně zaniknout. Technologie a inovace budou klíčovým hybatelem změn nového paradigmatu. My k těmto změnám chceme díky EQUITECHu výrazně přispět. Jsme přesvědčeni, že naše zkušenosti a kontakty budou atraktivní pro technologické firmy, tradiční společnosti i korporáty a ve finále samozřejmě pro investory,“ vysvětluje zakladatel a managing partner PRIME FUND Jan Svoboda, který je zodpovědný za strategii fondu.

Přední odborníci na nové technologie

Fond od svého počátku vyhledává a investuje do společností s významným know-how a kompetencemi v oblasti nových technologií, inovativních přístupů, cloudových a e-commerce řešení, infrastrukturních služeb, IT vývoje, kryptoměn, blockchainu a dalších firem zabývajících se inovacemi. Díky těmto firmám a také kompetencím partnerů fondu nabízí PRIME FUND zavedeným společnostem nový směr s přerodem v inovativní a úspěšné firmy využívající nejmodernější technologie s možností globálního působení. Novým technologickým projektům pak nabízí pomoc při jejich růstu, proniknutí do světa velkých zákazníků a v neposlední řadě například s mezinárodní expanzí.

„Již nyní jednáme s potenciálními partnery, jejichž byznys dlouhodobě generuje tržby ve vyšších stovkách milionů eur ročně. Jejich zdánlivou výhodou je stabilita a velikost, ale ve skutečnosti se jen komplikovaně posouvají kupředu, protože jsou často v technologiích značně pozadu za tím, co budoucí vývoj trhů a světa bude vyžadovat. A právě s nimi chceme budovat spinoff projekty, které využijí know-how našich portfoliových firem a týmů, do nichž společně zainvestujeme. To je pro nás ,EQUITECH‘, je to směr, ve kterém vidíme obrovskou příležitost jak pro nás, tak hlavně pro naše investory,“ doplňuje Svoboda.

Unikátní spojení lidí s různými kompetencemi

Zakladatelem fondu je Jan Svoboda, který se před založením PRIME FUND zabýval primárně dvěma hlavními segmenty, kterými jsou technologie a média. V posledních letech se jako investor aktivně věnoval technologickým společnostem, kterým pomáhal uspět u nás i na mezinárodní úrovni. Dříve působil jako marketingový ředitel televize Prima nebo jako obchodní a marketingový ředitel České televize.

Mezi další partnery patří Adam Juřica, který má na starosti corporate governance a investiční proces fondu, zkušenosti s řízením fondů získal mimo jiné v AVANT investiční společnosti, a.s. a podílel se na tvorbě zákona o investičních společnostech a investičních fondech. Dalším partnerem je Lubomír Oravec, jenž se primárně stará o fundraising a je například zakladatelem Erbia Business Club. Všechny právní aspekty v oblasti ICT práva pak řeší Josef Donát, který v roce 2014 získal titul Právník roku v oblasti ICT. Vyhledávání potenciálních investičních příležitostí a vztahy s korporátními zákazníky má na starost Josef Vorel, který dlouhé roky působil jako klíčový obchodník společnosti HP a poté jako obchodní ředitel ve společnosti O2 ICT. Tomu s investičními příležitostmi pomáhá také Radomír Čech, pod nějž spadá také marketing a komunikace fondu. Partnerem fondu je rovněž advokátní kancelář Rowan Legal.

sinfin.digital