V letošním roce začal rekordně nízký počet exekucí. Koronakrize na to zatím vliv neměla

Info.cz

29. 04. 2020 • 20:14

V první čtvrtletí letošního roku začal rekordní nízký počet exekucí, celkem 105.000. Větší část statistik se ještě nedotkla koronavirová krize, potvrdil se tak dlouhodobý trend, že počet exekucí klesá.

V meziročním srovnání je pokles ještě větší. Proti prvnímu čtvrtletí 2019 jde o pokles o 34.000 nově zahájených exekucí, tedy téměř o čtvrtinu. První kvartál 2019 byl ale podle komory z hlediska počtu započatých exekucí nadprůměrný. I tak je počet exekucí zahájených v prvním kvartálu 2020 výrazně pod dlouhodobým trendem postupného poklesu nově zahajovaných exekucí, uvedla komora.

"Na hodnocení příčin je zatím brzy, ale předběžně můžeme soudit, že se střetl dlouhodobý trend poklesu exekucí související s doposud dobrou ekonomickou situací v ČR a krátkodobý propad způsobený opatřeními v boji proti koronavirové epidemii," sdělila komora. Obdobný trend očekává i v dalším čtvrtletí.

Exekutorská komora koncem března doporučila soudním exekutorům, aby se v maximální míře snažili vyhovět žadatelům o splátkový kalendář a postupovali co nevstřícněji při posuzování návrhů na odklad exekučního řízení. Navrhla dočasné odložení vyklizení prostor k bydlení, zastavení vymáhání příslušenství po určitou dobu nebo snížení DPH.

Apelovala také na zodpovědnost dlužníků, kteří v případě zájmu musí individuálně podat návrh a řádně doložit důvody žádosti o odklad exekuce. Soudní exekutor může odložit exekuci, jestliže se dlužník bez své viny ocitl přechodně v takovém postavení, že by neprodlený výkon exekuce mohl mít pro něho nepříznivé následky, ale zároveň by oprávněný nebyl odkladem exekuce vážně poškozen.

SDÍLET