Zákaz dvojí kvality potravin nakonec nemusí platit. Ministerstvo nedodrželo unijní pravidla

Ekonomický deník

06. 03. 2020 • 09:53

EKONOMICKÝ DENÍK | Když loni v květnu schválila vláda návrh dvou novel zákonů – o potravinách a ochraně spotřebitele – se zákazem prodávat potraviny a jiné zboží „dvojí kvality“, bil se premiér Andrej Babiš (ANO) s ministrem zemědělství Miroslavem Tomanem (ČSSD) v prsa, že nedopustí, aby se Češi stali v EU občany druhé kategorie. Ani po téměř roce se jim však tento závazek nějak nedaří plnit. Spíše naopak. Podle Evropské komise, jak zjistil Ekonomický deník, porušilo ministerstvo zemědělství legislativní pravidla EU. V důsledku toho nebude dodržování zákazu dvojí kvality potravin právně vymahatelné. A návrh druhé novely se zákazem dvojí kvality u ostatního zboží stále leží na ministerstvu průmyslu a obchodu.

Na první pohled se to zdá jako technická formalita a příklad byrokracie Evropské unie, má však svou logiku. Pokud připravovaný návrh nějakého zákona obsahuje zákaz či jiné omezení (požadavky na technické parametry výrobku apod.), které není popsané ve směrnicích EU a může potencionálně vytvořit překážku pro volný pohyb zboží a služeb na jednotném evropském trhu, musí úředníci nejprve postoupit tento návrh Evropské komisi a členským státům k vyjádření a případným připomínkám – notifikovat. Pokud to tvůrci zákona neudělají, stát nesmí daný předpis vůbec přijmout. A pokud je přesto předpis schválen a vstoupí v platnost, není použitelný a nelze jej vůči jednotlivci u soudů vymáhat.

A přesně to teď hrozí u novely zákona o potravinách, která zakazuje dvojí kvalitu potravin pod pokutou 50 milionů korun. Jak jsme již informovali dříve, ministerstvo zemědělství totiž tuto novelu uvedeným způsobem nenotifikovalo. To je však v rozporu se stanoviskem Evropské komise, jak Ekonomického deníku aktuálně potvrdil Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ). Ten je v České republice úřadem, který předává notifikace Evropské komisi a v těchto věcech s ní komunikuje. Takto obdržel ÚNMZ od Evropské komise upozornění, které zaslala všem členským státům EU, že návrhy zákonů se zákazem dvojí kvality zboží se musí jako tzv. technický předpis notifikovat. „A tuto informaci jsme příslušnému ministerstvu (tj. zemědělství – pozn.red.) předali,“ sdělil Ekonomickému deníku ÚNMZ ve svém oficiálním vyjádření.

Co si (ne)zaslouží notifikaci Ministerstvo zemědělství však nebere na stanovisko Evropské komise, která může potencionálně i Českou republiku zažalovat u Soudního dvora EU, ohled. Zákaz dvojí kvality v návrhu novely zákona o potravinách vychází podle něj přímo z ustanovení o dvojí kvalitě uvedeném v unijní směrnici na ochranu spotřebitele, kterou schválily členské státy a Evropský parlament vloni. „V tomto případě není nutné dané ustanovení zákona transponované ze směrnice v rámci notifikačního procesu předkládat,“ uvedl pro Ekonomický deník tiskový mluvčí ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý. Problém ale je, že dvojí kvalita, tedy výroba a prodej zboží, které má v jiném členském státě EU totožný nebo podobný obal ale jiné složení nebo vlastnosti, je podle této směrnice sice klamavou obchodní praktikou, nejedná se však o její přímý zákaz jako praktiky nekalé. Směrnice dokonce připouští určité případy, kdy je dvojí kvalita odůvodněná – odlišnosti v potravinovém právu, ve výrobních technologiích, situace, kdy výrobce ve vybrané zemi dočasně testuje nové složení výrobku.

Zprávu přinesl Ekonomický deník, pokračování čtěte zde >>>

SDÍLET