Žaloba může překreslit poskytování dotací EU v Česku. Soukromá firma se brání diskriminaci

Poskytování dotací z Evropské unie by se mohlo již brzy od základu změnit. Pokud tedy uspěje žaloba a antimonopolní stížnost, kterou podle informací INFO.CZ podal provozovatel berounské nemocnice – společnost Jessenia. Té se nelíbí, že ministerstvo pro místní rozvoj v rámci unijních dotací, které mají jít na kybernetickou bezpečnost, určilo, že žádosti mohou podávat pouze krajské úřady a státní instituce. V tomto případě tedy pouze státní zdravotnická zařízení.

„Jedná se o distribuci veřejných prostředků, které v demokratickém právním státě rozhodně nelze přerozdělovat svévolně, aniž by byl poskytovatel vázán právním řádem a ústavními principy,“ uvedla společnost Jessenia v antimonopolní stížnosti, kterou má INFO.CZ k dispozici.

Babiš se veze na chybách, které udělal Havel. Musíme udržet staré pořádky, říká Bohumil Doležal

Soukromá společnost má v tomto případě slušnou šanci na úspěch, protože Evropská unie v podstatě zapovídá, aby stát při rozdělování unijních dotací někoho diskriminoval. Žadatel musí splnit celou řadu podmínek a s možností, že by peníze byly určeny jen pro stát, EU v drtivé většině případů nepočítá. V případu, který Jessenia popisuje v žalobě i antimonopolní stížnosti, jde v podstatě o to, že stát, který žádosti posuzuje, přiděluje peníze sám sobě.

„Naše společnost poskytuje zdravotní služby hrazené z veřejného zdravotního pojištění obdobně jako další žadatelé (typicky obcemi či kraji zřízené nemocnice), je s naší společností jako poskytovatelem zdravotních služeb nakládáno zásadně odlišně, diskriminačně, a to pouze z důvodu odlišné vlastnické struktury. To pak může mít v konečném důsledku negativní dopad na naše pacienty,“ uvedla Jessenia.

 

SDÍLET
sinfin.digital