3x krátce: Školní obědy pro sociálně slabé, soud se zastal rodičů ve sporu o očkování, v Iráku hoří ropná pole

Ministerstvo školství více podpoří děti ze sociálně slabých rodin, dotace se bude týkat školních obědů. Nejvyšší správní soud dal ve sporu o povinné očkování za pravdu rodině. Radikálové z Islámského státu ve snaze zpomalit postup koalice zapálili desítky ropných polí na severu Iráku.

30 milionů na stravování

Stejně jako na jaře podpoří i nyní ministerstvo školství částkou 30 milionů korun děti ze sociálně slabých rodin. Obnos, který bude rozdělený mezi neziskové organizace, je určený na pokrytí nákladů na stravování ve školních jídelnách. „Dětem v takzvané šedé zóně chudoby musíme pomoci. Školy pro ně – stejně jako pro ostatní děti – musí být bezpečným místem s férovou příležitostí být úspěšné ve škole i v životě,“ vyjádřila se k rozhodnutí šéfka resortu Kateřina Valachová.

Nejvyšší správní soud neudělil pokutu za neočkování

Ve sporu rodičů, kteří nenechali očkovat své dítě povinnou hexavakcínou, a ministerstva zdravotnictví, které požadovalo od každého z nich pokutu ve výši čtyři tisíce korun, rozhodl Nejvyšší správní soud (NSS) ve prospěch rodiny. Vakcínu lze na základě názoru Ústavního soudu (ÚS) odepřít nejen kvůli náboženským pohnutkám, ale také kvůli svědomí. NSS k tomuto názoru v rozsudku přihlédl, masovosti podobných stížností se neobává. „Jakkoli NSS připouští, že příklad žalobců může být inspirací a povzbuzením pro další rodiče, kteří by mohli odepřít splnění povinnosti podrobit své děti očkování, je zřejmé, že při respektování přísných podmínek stanovených ÚS by tyto případy neměly nabýt masového charakteru, respektive neměly by mít za následek snížení úrovně „proočkovanosti“ pod kritickou úroveň,“ stojí v rozhodnutí.

Radikálové zapálili vrty na severu Iráku

Teroristé z organizace Islámský stát ve snaze zpomalit postup koalice jejich směrem zapálili desítky ropných polí na severu Iráku. Místní policie a hasiči s plameny bojují, situaci ale znesnadňují obavy, že radikálové okolí vrtů zaminovali. Každé místo tak musí být nejprve prozkoumáno speciálními jednotkami, až potom je možné proti ohni zasahovat.

SDÍLET
sinfin.digital