Alkoholik Brendl byl estébák s těmi nejhoršími způsoby. Ze vzpomínek Pavla Kohouta mrazí

Radek Schovánek

Každá zpravodajská služba využívá pro zjišťování informací odposlechy a sledování. Přestože se v posledních letech technické možnosti zmnohonásobily, to základní se nemění. Schopnost tajně sledovat, případně zachytit informace, o které má služba zájem, je stále úkolem, který se bez nasazení operativců nedá splnit.

Státní bezpečnost kdysi používala dvě formy sledování, otevřené a skryté, přičemž tomu prvnímu se říkalo střežení a často se využívalo jako forma nátlaku. Zvláště v případě disidentů, aby se zamezilo jejich činnosti. Klasické skryté sledování provádělo vždy několik skupin lidí s několika auty. Sledovači také disponovali speciálními aparáty pro skryté pořizování fotografií a filmových záznamů a skrytými radiostanicemi, pomocí kterých se organizovali. Právě v koordinaci celého sledování ale byla jeho největší slabina.

Pokud docházelo ke sledování estébáků působících na residenturách ve svobodném světě, disponovala StB zařízením, které nazývala TAJ. Jednalo se v podstatě o rozhlasový přijímač naladěný na frekvenci sledovačky. Pokud chtěl rozvědčík zjistit, zda není sledován, stačilo poblíž trasy, kterou prošel, poslouchat na uvedené frekvenci, zda se neobjeví vysílání sledovacích skupin. Podobným zařízením disponovala i část disentu v Praze. Když byly 22. října 1987 provedeny prohlídky v bytech Petra Uhla, Václava Bendy a Jiřího Gruntoráda, zabavila Státní bezpečnost u prvně jmenovaného malou černou krabičku s vysouvací anténou a dvěma diodami, zelenou a červenou. Odborníci z Kriminalistického ústavu zjistili, že jde o jednoduchý přijímač naladěný na frekvenci, kterou pro vzájemnou komunikaci používali sledovači Státní bezpečnosti. Stačilo jít po ulici a zapnout přijímač. Pokud se v okolí vyskytovala sledovačka, rozsvítila se červená dioda. Přístroj je dodnes uložen jako příloha k vyšetřovacímu spisu v Archivu bezpečnostních složek.

Zrůdy StB: Josef Čech mučil a vraždil podezřelé. Tělo oběti chtěl spálit v peci ČKD

Zbytek textu je pro předplatitele
sinfin.digital