Bublina kolem hackathonu k dálničním známkám praskla. Stát si raději vytvoří vlastní systém

Jiří Reichl

16. 04. 2020 • 14:43

Stát nevyužije nic z výstupů lednového hackathonu pro dálniční známky. Vyplývá to z vyjádření ministerstva dopravy. Práce dobrovolných programátorů je ale prý pro CENDIS inspirací a některé myšlenky hackathonu se v systému elektronické dálniční známky (EDAZ) objeví.

Stovky programátorů, kteří se v lednu účastnili velmi medializovaného hackathonu na dálniční známku „spláčí na výdělkem“. Stát dnes oznámil to, o čem se už dlouho šuškalo. Z hackathonu nic nevyužije. Je to další „rána“ pro systém, který bude stát stovky milionů korun. 

Podle vyjádření ministerstva dopravy však práce dobrovolných programátorů je pro státní podnik CENDIS, který celý systém elektronické dálniční (EDAZ) známky řídí, inspirací a některé myšlenky hackathonu se v systému EDAZ objeví. Jako celek ale využije státní podnik CENDIS vlastní řešení.

„Koncepci systému EDAZ jsme položili přes sebe s návrhem z hackathonu a našli jsme dva konkrétní průniky dílčích částí, kde jsme se možností využití zabývali velmi podrobně. Mnohokrát jsme se sešli, analyzovali jsme zdrojové kódy, ale nakonec jsme se společně se zástupci hackathonu shodli na tom, že pro stát bude efektivnější postavit EDAZ na novém základu, který bude potřebám celého systému více odpovídat,“ konstatuje ředitel CENDIS Jan Paroubek.

Architektura systému musí být navržena s vazbami na ostatní systémy státu, splnění podmínek kybernetické bezpečnosti a také musí vydržet předpokládanou zátěž. To vše hodnotí a schvaluje odbor hlavního architekta eGovernmentu Ministerstva vnitra ČR. Tímto procesem úspěšně prošel nový návrh systému EDAZ, který předložil státní podnik CENDIS po konzultacích s vládním zmocněncem pro IT a digitalizaci Vladimírem Dzurillou.

Za víkend se dá vytvořit funkční model, ale ne významný informační systém státní správy, který musí splňovat mnoho dalších podmínek. Na to, aby bylo možné výstup hackathonistů do systému EDAZ začlenit, by bylo nutné věnovat mu velké množství dalšího času a práce.

„To ale neznamená, že šlo o zbytečnou práci. Inspirovali jsme se nejen architekturou, ale i přístupem, vůlí po inovativním řešení, energií organizátorů, vzdorem proti starým IT praktikám. Výsledkem je úplně nový projekt, který ušetřil mnoho milionů,“ upozorňuje Jan Paroubek.

Tomáš Vondráček, hlavní organizátor hackathonu doplňuje: „Zjednodušeně lze říct, že funkční a uživatelské požadavky SFDI by znamenaly významné změny a úpravy díla, které vzniklo v hackathonu, což by znamenalo více práce a zároveň nutilo Cendis přizpůsobit celé dílo zvoleným technologiím. Výsledný efekt by tak nepřinesl úspory. Architektura řešení však byla použita jako inspirace.“

CENDIS má ze smlouvy povinnost plnit milníky projektu, aby nebyl ohrožen termín spuštění celého systému nejpozději k 1. 1. 2021. Ředitel úseku IT státního podniku CENDIS Václav Henzl dodává: „V rámci toho, co lze čekat od prototypu vzniklého v průběhu hackathonu, je výstup naprosto v pořádku, ale jako základ architektury backendu tento prototyp bohužel využít nemůžeme. Maximálně jsme se inspirovali přístupem hackathonistů a myšlenkou škálování systému, kdy se náš ‚nový‘ EDAZ a řešení vzešlé z hackathonu v řadě bodů vzájemně překrývají.“

Jednání s hackathonisty se účastnil i vládní zmocněnec pro IT a digitalizaci Vladimír Dzurilla, který jejich aktivitu velmi oceňuje: „Jako vládní zmocněnec pro IT bych chtěl znovu všem, kteří se na hackathonu podíleli, poděkovat za jejich obrovské úsilí i aktivní spolupráci. V rámci tak krátkého času udělali maximum a vážíme si toho.“

Text vyšel původně na webu Ekonomický deník. Publikujeme ho se souhlasem redakce.

SDÍLET