Budoucnost hasičů? Dokonale fungující souhra lidí a techniky. Češi se podílí na vývoji, říká Libor Novák

Hasiči plní ve společnosti nezastupitelnou roli a jinak tomu nebude ani v budoucnu. Co se ale mění je to, jakým směrem se moderní hasičství ubírá. „Díky současným technologiím a postupům je přístup hasičů nejen při samotném zásahu, ale i před ním a po něm, mnohem komplexnější. To platí i pro lidi a techniku mimo zásah, “ říká Libor Novák, country manager společnosti Dräger pro Českou republiku a Slovensko. V moderních trendech podle něj nalezneme i významnou českou stopu. „Dbáme na vývoj na základě zpětné vazby. Třeba naše ikonická přilba HP 7000, která se používá na celém světě, se vyrábí v Klášterci nad Ohří a málokdo ví, že na její konstrukci se do značné míry podíleli i čeští hasiči prostřednictvím sdílení svých podnětů,“ vysvětluje Novák.

Hovoříme spolu na akci Interschutz, největším evropském veletrhu zaměřeném na hasičskou a záchranářskou techniku. Společnost Dräger zde má vystaveno mnoho technologických novinek, mohl byste pro laiky v rychlosti popsat, co přesně tato nová generace techniky pro hasiče přináší?

Rozdělil bych to do několika rovin. V té první bych vypíchl dlouholeté zkušenosti firmy Dräger v dané oblasti, díky čemuž už jsou i ty současné produkty na takové úrovni, že je objektivně docela složité na nich ještě hledat cokoliv k vylepšení. Nicméně vyvíjí se technologie a materiály a získáváme čím dál více podnětů přímo od uživatelů. Právě zpětná vazba a práce se zákazníkem je pro nás v tomto ohledu dlouhodobě klíčová.

Druhá rovina je o inovacích jako takových. Kdybych to měl shrnout, tak hlavními trendy v oboru jsou digitalizace, vzájemná konektivita a komunikace mezi produkty, telemetrie a bezdrátový přenos. V neposlední řadě také důraz na maximální ochranu zdraví hasičů jak při zásahu, tak po něm. Všechny tyto trendy představují budoucnost hasičiny, a odráží se v produktech, které můžete na veletrhu vidět. Dnes naše výrobky dobře fungují samy o sobě, přičemž cílem do budoucna je, aby vzájemně tvořily ucelený a propojený systém, který zvýší jak efektivitu, tak bezpečnost zásahu.

Zbytek textu je pro předplatitele
dále se dočtete:
  • Jak se čeští hasiči podílejí na vývoji vybavení?
  • Je český hasičský sbor vybaven odpovídající technikou, nebo zaostává?
  • V čem jsou čeští hasiči specifičtí?
sinfin.digital