Český odpad ohrožuje německý Hamburk

Nedbalost dělníků, kteří zkraje roku 2015 opravovali starý železniční most v Ústí nad Labem, může vyústit v ekologickou katastrofu. Pracovníci tehdy seškrábali starý nátěr obsahující polychlorované bifenyly přímo do řeky. Pokud se jedy nepodaří zachytit, mohou zastavit provoz hamburského přístavu.

Při rekonstrukci ústeckého železničního mostu nedbali dělníci na životní prostředí. Zbytky starého nátěru obsahujícího přibližně sto kilogramů rakovinotvorných polychlorovaných bifenylů (PCB) tak skončily ve vodách Labe. V Německu v důsledku toho alarmujícím způsobem hodnoty těchto jedovatých chemikálií vzrostly a panují tam obavy z dalšího vývoje

Polychlorované bifenyly

Látky známé jako PCB nezpůsobují okamžitou otravu, ukládají se ale v tělech organismů. V minulosti se používaly jako aditiva v barvách a lacích nebo jako náplně do kondenzátorů a transformátorů pro svou stálost a tepelnou odolnost. Poté, co se v roce 2001 prokázaly jejich rakovinotvorné účinky, je jejich užívání celosvětově zakázané.

Starosta Hamburku v dopise adresovaném české vládě hovoří o bezprostředním nebezpečí a nabídl zemi finanční i materiální pomoc při odstraňování jedovatých látek, které se ještě neuvolnily do proudu řeky. Česká vláda přislíbila, že se nabídkou bude zabývat.

V rámci nejhoršího možného scénáře by mohlo rozšíření jedovatého PCB paralyzovat provoz v největším německém přístavu. Aby nedošlo k jejich šíření dál do vod světových moří, musel by Hamburk přestat přijímat lodě připlouvající z moře a mířící opačným směrem.

V případě zasažení přístavu nepřipadá z technických důvodů v úvahu vybagrování škodlivého materiálu z říčního dna a jeho skladování na pevnině. Němci se obávají, že v případě, že se nepodaří situaci zlepšit, stojí před ekologickou katastrofou nedozírných rozměrů.

SDÍLET
sinfin.digital