Čeští studenti volí nanečisto. Co ukážou zítřejší výsledky?

Ve třech stovkách gymnázií, středních odborných škol a učilišť v Česku dnes začaly studentské sněmovní volby. Zhruba tři týdny před opravdovými volbami do Poslanecké sněmovny si tak studenti starší 15 let mohou vyzkoušet volební proces nanečisto. Výsledky dvoudenní akce zveřejní organizátor, společnost Člověk v tísni ve středu večer.

Školní volby budou věrně napodobovat ty opravdové. Zasedne studentská volební komise, voliči prokážou svou totožnost, obdrží hlasovací lístek a za plentou na něm pak zakroužkují vybranou stranu. Lístek poté vhodí do urny. Po ukončení voleb komise sečte platné hlasovací lístky a výsledky pošle k dalšímu zpracování sociologické agentuře Millward Brown.

V lanovce na Petřín se nově připojíte k internetu, radní schválili instalaci wi-fi

V České republice mohou volit lidé po dovršení 18 let, stejně jako v naprosté většině dalších zemí. Například v Rakousku mají právo hlasovat i šestnáctiletí.

Člověk v tísni pořádá studentské volby od roku 2010 a chce jejich prostřednictvím přiblížit mladým lidem základní principy zastupitelské demokracie, seznámit je s volebním systémem a zvýšit jejich zájem o volby a politiku vůbec. Člověk v tísni nabízí školám, které se do akce zapojí, pak informační materiály a modelové aktivity, které mohou učitelé se studenty využít přímo v hodinách ještě před konáním voleb.

SDÍLET
sinfin.digital