Hamáček má vysvětlit zásadní změny v policii. Poslance zajímá, co se chystá na prezidiu

ČESKÁ JUSTICE | V policii se mají udát zásadní změny, ale poslancům sněmovního výboru pro bezpečnost scházejí uspokojivé informace. Místopředseda výboru Pavel Žáček kvůli další schůzi poslanců interpeluje ministra vnitra Jana Hamáčka. Žáček chce znát podrobnosti k plánované reorganizaci centrálních útvarů i nového týmu policejního prezidenta, do kterého se budou stékat všechny informace. Ptá se i na policejní lustrace, tedy prověrky osob.

Neobjasnili jste nám klíčové otázky k reorganizaci policie, ke vzniku analytického týmu policejního prezidenta, tvrdí o ministrovi vnitra Jana Hamáčkovi (ČSSD) místopředseda sněmovního výboru pro bezpečnost Pavel Žáček (ODS). Protože se výbor hodlá těmito vážnými zásahy do struktury bezpečnostního sboru do hloubky zabývat, Žáček Hamáčka interpeluje a žádá podrobnosti.

„V souvislosti s nepříliš uspokojivým objasněním některých klíčových otázek na neveřejné 39. schůze výboru pro bezpečnost, a to bodu ´Reorganizace Policie České republiky – vytvoření analytického pracoviště policejního prezidenta´, a s ohledem, že se výbor bude k tématu reorganizace centrálních útvarů a vytvoření střechového orgánu opětovně vracet, obracím se na Vás se žádostí o jejich písemné doplnění. Konkrétně žádám o odpovědi na následující otázky a poskytnutí přehledných statistik vedených Ministerstvem vnitra ČR a Policií České republiky, zahájil interpelaci Hamáčka Žáček.

První otázkou na ministra vnitra je, kdy se plánuje zřízení Národního kriminálního úřadu nebo jeho obdoby. „Opravdu k 1. lednu 2021?“ táže se Žáček. A chce vědět, jak by tento úřad měl vypadat, respektive jaké bude v jeho rámci postavení stávajících centrálního útvarů – Národní centrály proti organizovanému zločinu, Národní protidrogové centrály a dalších.

Válka jako reklama. Syrské dobrodružství Moskvy funguje coby svérázné PR

Dále chce Žáček od Hamáčka vědět, proč bylo už k 1. dubnu letošního roku zřízeno na policejním prezidium centrální analytické pracoviště a nevyčkalo se na vznik zastřešujícího útvaru. Do analytického útvaru se stékají z celé republiky ty nejcitlivější informace z prověřování i vyšetřování. „Jak se vznik tohoto pracoviště odrazil na činnosti stávajících analytických pracovišť (kompetence, odliv odborného personálu atp.)? Jaké činnosti, předpokládané u tohoto centrálního analytického pracoviště, jsou konkrétně pozastaveny do vzniku Národního kriminálního útvaru? Co tedy vlastně jeho pracovníci dnes dělají?“ klade otázku za otázkou Žáček.

Odbor centrální analytiky (OCA) měl být zpočátku malým metodickým týmem, nyní má ale čtyři oddělení a stékají se do něj kompletní informace z policie. Kupříkladu první oddělení vydává informace nebo zprostředkovává výdej informací ze všech informačních systémů policie dalším útvarům a dalším orgánům veřejné moci. V dostupných informačních systémech vyhledává souběhy zájmových objektů všech útvarů služby kriminální policie a vyšetřování a dává podklady vedení policie k rozhodnutí o vzájemné informovanosti. První oddělení také provádí lustrace v informačních systémech mezinárodních policejních organizací, analyticky zpracovává přijaté zahraniční informace a postupuje je na příslušné útvary policie; dále systematicky sdílí vybrané informace policie se zahraničím. A to není všechno, toto oddělení také provádí analýzu dat z otevřených zdrojů, objektový a tematický monitoring hrozeb a porušení zákona ve virtuálním prostředí a monitoring mediálního prostoru.

Článek vyšel na serveru Česká justice, pokračování čtěte zde >>>

Kdo chce těžit lithium na Cínovci? Vedle Janečka taky kyperská firma a agentka StB

SDÍLET
sinfin.digital