Drahé kanceláře, drahý web. Kolem hospodaření Minářova Lidé PRO jsou další pochybnosti a odpověď na základní otázku stále chybí

Mikuláš Minář před pár dny zveřejnil zprávu o financování kampaně hnutí Lidé PRO. Média to přešla suchým konstatováním, pozorný pohled na jednotlivé výdaje ale vyvolává více otázek, než nabízí odpovědí. Největším problémem je, že zveřejněné výdaje neobsahují příjemce. Opět to je věc, která naprosto odporuje požadavkům na transparentní vedení politické kampaně. Pořád navíc neznáme odpověď na základní otázku: Kam peníze plynuly?

IT systémy

Minářův spolek PRO ČR, který organizoval a připravoval vznik samotného Lidé PRO, utratil za vývoj webu, aplikací a provoz IT systémů dle předloženého vyúčtování celkem 1.523.860 korun v období šesti měsíců. Na nepříliš složitý web a s ním spojené služby je to poměrně hodně. Pro představu: nesrovnatelně náročnější provoz INFO.CZ stojí 30.000 Kč měsíčně, za stejné období bychom zaplatili zhruba 180.000 korun. 

Největší výdaje Lidé PRO v této oblasti nepochybně padly na vývoj, ale ani to není nic, co by mělo přesahovat nižší stovky tisíc korun. Konkrétně z této částky ovšem nelze nic moc vyvozovat – snad jen skutečnost, že Minář a spol. utráceli mnohem více peněz za vlastní provoz než za kampaň a oslovování podporovatelů. 

Výdaje hnutí po jednotlivých kapitolách ukazují tabulky dále v textu. 

Vývoj a údržba webu a Informačního systému pro online petici, správu dobrovolníků, fundraising + péči o dárce a pro správu interních kontaktu 1.149.837 Kč 
Náklady na hardware a software vybavení: IT infrastruktura + bezpečnostní systémy + správa a údržba 6 měsíců 374.023 Kč

Provoz spolku

Zde je největší položkou pronájem kanceláří a s nimi spojených služeb za 1.115.694 korun za půl roku. Po vydělení této sumy a odečtení nákladů na telefony apod. můžeme pracovat s částkou cca 180.000 měsíčně. 

Pronájem kancelářských prostor se v centru Prahy momentálně pohybuje kolem 500 korun/m2 za měsíc včetně služeb, z čehož nám s ohledem na výše uvedené částky vychází pronájem 360 metrů čtverečních kanceláří v Praze. Jenom Mikuláš Minář a jeho spolupracovníci mohou říct, jaká byla skutečná celková výměra pronajatých kanceláří a tedy jak draze si je pronajali.

Celkem na provoz spolku včetně vlastní mzdy Mikuláš Minář vynaložil 1.980.460 korun.

Zbytek textu je pro předplatitele
dále se dočtete:
  • Jak je to s pronájmem „megalomanské“ vily na Vinohradech?
  • Kolik šlo na klíčovou aktivní kampaň?
  • A v čem zůstávají nejasnosti?
sinfin.digital