Jak překročit příkopy mezi námi a žít lépe? Nová kniha INFO.CZ nachází vertikály svobody

Info.cz

Jak můžeme žít lépe a kvalitněji? Jak překonat nenávist, fake news a rozdělenou společnost zase nasměrovat k sobě? A jak se vyrovnat s globálními změnami klimatu, ekonomickými výzvami a dědictvím, které po sobě zanechává „druhá polistopadová republika“, v níž od roku 2013 s Milošem Zemanem a Andrejem Babišem žijeme? V knižní edici INFO.CZ právě vychází esej Martina Schmarcze nazvaná Vertikály svobody. Objednejte si ji na adrese [email protected]

Martin Schmarcz na 150 stranách hledá odpověď nejen na tyto otázky. Kniha je obranou liberální demokracie a apelem, jak neustrnout na místě. Rozebírá pět klíčových faktorů, jimiž bychom se měli řídit – pět vertikál, na nichž stojí naše svoboda: křesťansko-židovskou morálku, fungování parlamentní demokracie, vládu práva, liberální kapitalismus a kritické myšlení poprvé formulované již antickou filozofií. Jsou to ostatně pilíře, které západní civilizace s nejrůznějšími pády, ale vytrvale a s odhodláním hledá už dva tisíce let. 

„Svobodu nám nezaručí jen hlasovací právo, zdaleka nestačí jen chodit k volbám. Lidé, kteří nerozpoznají a nectí dobro, jsou lhostejní k tomu, když jsou jiným upírána jejich práva, nakonec přijdou o ta svá. Bez ochrany menšiny demokracie degraduje na diktaturu většiny,“ píše Martin Schmarcz a na příkladech z minulosti i současnosti ukazuje, jak se vypořádat se složitým 21. stoletím i více než 30 lety českého polistopadového vývoje.

Knihu Martina Schmarcze Vertikály svobody objednávejte za 399 Kč na mailu [email protected]

sinfin.digital