Každý rok je více než tisíc dopravních nehod sekundárních, zbytečně umírají desítky lidí

HalfPageAd-1

red

10. 05. 2019 • 13:00

Na sociálních sítích začalo v minulých dnech kolovat video, které ukazuje zmatené (a často i velmi nebezpečné) reakce řidičů po dopravní nehodě. Snaží se poukázat na fenomén tzv. „sekundárních nehod“. Tímto pojmem se odborně označují situace, kdy jedna havárie nastane v důsledku jiné nehody v jejím bezprostředním okolí.

Mobile-rectangle-3

Typicky jde o srážku s odstaveným nebo poškozeným vozidlem, ale také hromadné bouračky. Jejich příčinou jsou většinou zbytečné chyby řidičů, kteří se nevěnují řízení, nebo neznají správný postup při řešení problémových situací u vlastního vozu. Časté jsou například nehody, které způsobí řidiči sledující nehodu v protijedoucím pruhu. Ročně při nich zahyne v průměru 23 osob. Podle České kanceláře pojistitelů je na vině nedostatečná znalost bezpečnostních postupů u účastníků silničního provozu.

Sekundární nehody v číslech

Do definice sekundární nehod, ke kterým dojde na dálnici a silnicích 1. třídy, spadá více než 1 000 nehod za rok. Za posledních 7 let to bylo 7400 nehod. Z toho bylo 4 300 nehod bez zranění, přibližně 2 350 nehod s lehkým zraněním, 560 s těžkým zraněním a bezmála 170 nehod s úmrtím. Celková odhadovaná výše škody z těchto sekundárních nehod přesahuje 365 mil. Kč Vedle nehod, které šetří policie, odpovídají definici sekundárních nehod také případy neřešené ze strany PČR, nicméně vyplácené ze strany pojišťoven. To znamená, že skutečný počet všech sekundárních nehod může dosáhnout až trojnásobku případu.

Riziko sekundární nehody je relativně nejvyšší na dálnicích. 4,4 % z dálničních nehod šetřených policií představují sekundární nehody vzniklé do 2 hodiny v okruhu do 2 km od původní nehody. V zimních měsících vlivem hromadných nehod dosahují sekundární nehody na dálnicích až 12 % ze všech nehod. Na silnicích I. třídy představují sekundární nehody 2,3 % všech vzniklých nehod. Pomůže změna výuky v autoškolách?

Jedním z hlavních důvodů je podle expertů nedostatečná kázeň a připravenost řidičů. Problém začíná už v autoškolách, kde se nácviku krizových situací věnuje zcela minimální prostor. Žáci sice mají teoretické informace, ale praktickým nácvikem si jich projde jenom velmi malé množství. V případě havárie jsou často ve stresu a nedokáží postupovat správně. Svým zmateným jednáním ale ohrožují bezpečí sebe, i ostatních účastníků silničního provozu. Mnoho kritiků proto poukazuje na to, že vy se tomuto tématu měly autoškoly začít více věnovat.

SDÍLET

Billboard-bottom-1