Kdo chce těžit lithium na Cínovci? Vedle Janečka taky kyperská firma a agentka StB

EKONOMICKÝ DENÍK | Společnost Cínovecká deponie se chystá těžit lithné písky na Cínovci z hlušiny po těžbě nerostu cinvalditu. Dosud se mělo za to, že tato akciovka patří investičnímu fondu RSJ Investments SICAV ze stáje svérázného českého milionáře Karla Janečka. Jak ale vyplynulo z čerstvého bližšího zkoumání, část akcií patří neprůhledné kyperské společnosti a další část bývalé agentce Státní bezpečnosti z Českých Budějovic.

Investiční fond RSJ Investments SICAV a.s. vznikl v roce 2010 pod názvem 5P. V letech 2011 až 2016 působil pod názvem RSJ Private Equity, přičemž na konci roku 2014 se transformoval na investiční fond s proměnným základním kapitálem (tzv. SICAV). V roce 2017 byla založena RSJ Investments investiční společnost a.s., která nyní fond obhospodařuje. V roce 2018 RSJ Investments investiční společnost a.s. vytvořila také otevřené podílové fondy, v nichž obhospodařuje majetek investorů.

RSJ Investments spravuje v několika podfondech a podílových fondech široké portfolio investic do nemovitostí, zemědělství, strojírenství i služeb. Vysoký podíl na spravovaném majetku představují investice do realitních projektů, které se zaměřují na akvizici výnosových nemovitostí a rezidenční a výnosovou výstavbu. Soustředí se rovněž na klíčová odvětví 21. století – informační technologie, biotechnologie, výrobu energie z obnovitelných zdrojů či na investice vedoucí k prodloužení a zkvalitnění lidského života. „Při vyhledávání projektů dává přednost těm, které společnosti a svému okolí přinášejí více než jen finanční zisk,“ lze se dočíst na webu fondu.

Relativní vítězství a absolutní porážka Andreje Babiše

Aktuální pátrání nicméně poukázalo na to, že fond RSJ není jediným vlastníkem potenciálních těžařů lithia ze staré hlušiny. Dvacet procent akcií Cínovecké deponie drží jistá Eva Baštová z Českých Budějovic, narozená v roce 1952. Dvacet devět procent podílu v Cínovecké deponii pak vlastní naprosto neprůhledná kyperská společnost Mesoper Investments Ltd. Není to první kyperský subjekt, který se mezi vlastníky potenciálního těžaře lithných písků objevil. Část akcií v minulosti držel jiný neprůhledný kyperský subjekt Masando Limited, od kterého vede také cesta přes fond 5P a RSJ SICAV k Tomáši Janečkovi, bratrovi Karla Janečka.

Mesoper Investments Ltd. se stal vlastníkem podílu v roce 2015. Ředitelem Mesoperu je další neprůhledná kyperská společnost Hamervate Limited a sekretářem další neprůhledná kyperská firma Zedana Secretarial Limited. Společnost Hamervate Limited byla od srpna 2017 do února 2019 mino jiné ředitelem brněnské firmy MPT Market Profile Trading Ltd, odštěpný závod (z obchodního rejstříku již vymazané – pozn. redakce). V kyperském obchodním rejstříku pak figuruje Hamervate Limited jako ředitel celkem v 797 záznamech. Navíc Kypr jako daňový ráj veškeré ekonomické záležitosti drží v tajnosti.

Akcionářka agentka

Vlastnice dvacetiprocentního podílu Cínovecké deponie Eva Baštová z Českých Budějovic podle databáze Cribis drží také 29 procent akcií ve společnosti Sanaka Industry, která chce těžit lithium z hlušiny v Horním Slavkově na Sokolovsku. Podobně jako na Cínovci i ve Slavkově se schyluje k poslední z fází, která těžbu výrazně předznamenává. Vše se totiž posunulo do posledního stadia povolovací procedury a obvodní báňský úřad v Sokolově zahájil řízení o povolení dobývání ložiska lithiové rudy. Také v Sanaka Industry figuroval a nejspíš i dosud figuruje (čerstvější údaje v obchodním rejstříku nejsou k dispozici – pozn. redakce) jako takzvaná ovládající osoba fond RSJ.

Cesta online médií do bezvýznamnosti

Informace k vývoji ve Slavkově jsme tedy popsali. A jak je daleko se zahájením těžby Cínovecká deponie? „S ohledem na vydané těžební povolení probíhá hledání optimální technologie pro těžbu a zpracování suroviny,“ sdělil mluvčí společnosti Martin Frýdl. K vlastníkům Cínovecké deponie se ale nevyjádřil. „Společnost Cínovecká deponie nemá a ani nemůže mít informace o svých současných či bývalých akcionářích. Pro informace, které poptáváte, se prosím obraťte přímo na tyto třetí osoby,“ uzavřel komunikaci Frýdl. Kontakt na kyperskou společnost Mesoper Investments Ltd. ani Evu Baštovou se ale sehnat nepodařilo.

Není bez zajímavosti, že Evu Baštovou si komunistická tajná policie Státní bezpečnost vedla  před rokem 1989 jako takzvaného kandidáta tajné spolupráce. A v říjnu roku 1989, tedy těsně před sametovou revolucí, ji naverbovala jako agentku. Její svazek StB ovšem zničila v rámci divokých skartací 7. prosince 1989.

Soudruzi od StB

Vraťme se ještě k historii aktuálních pokusů o těžbu lithia. U obou lokalit, kde se má z hlušiny těžit lithná slída, se v minulosti objevila spojitost s Ivo Rittigem. O cínovecký resort měla zájem společnost Wilsea, spravovaná Rittigovými právníky. V Sanaka Industry (dříve Grum – pozn. redakce) působil v minulosti Rittigův dvorní firemní administrátor Peter Kmeť, druhdy rezident komunistické rozvědky I. správy SNB v New Yorku.

Řadu otázek vyvolává i skutečnost, že obě firmy se k ložiskům lithia dostaly za nebývale výhodných okolností. Horní Slavkov před dvaceti lety daroval zhruba 40 hektarů pozemku s bývalým odkalištěm, na kterém se má těžit lithium, Nadaci Georgia Agricoly (NGA). Nadace pak pozemek prodala za 6,5 milionu korun Sanaka Industry, která dnes žádá o povolení k těžbě. „Pro město to tehdy nemělo žádnou hodnotu,“ odmítl kritiku bývalý starosta Horního Slavkova Petr Hanzík (SZ). Tvrdí, že v roce 1998, kdy město pozemek darovalo, ani později při prodeji pozemku v roce 2006, neměl nikdo potuchy, jaké bohatství ukrývá,“ napsal před třemi roky server Novinky.cz.

Podobná obchodní operace se odehrála i na Cínovci. V létě 2007 vypracoval znalec Josef Hubač z Teplic na objednávku státního podniku DIAMO ocenění pozemků na Cínovci s lithnými písky. Jak vyplývá z jeho posudku, znalec Hubač ovšem nedostal k zadání ty nejpodstatnější informace – jaká surovina se na pozemcích nachází. O pozemky se ucházela nejprve společnost Wilsea, spojována s Rittigem, ale nakonec jej koupila společnost Cínovecká deponie. Jak už jsme naznačili, u obou společností lze v pozadí nalézt fond RSJ Investments SICAV a lidi okolo milionáře Karla Janečka, jehož otec sloužil před rokem 1989, stejně jako Rittigův administrátor Peter Kmeť, u komunistické rozvědky.

Text vyšel na stránkách Ekonomického deníku >>>

SDÍLET
sinfin.digital