Olympijský výbor rozděluje sportovní prostředí. Kejvalův soupeř v boji o předsedu Neusser nešetří kritikou

Info.cz

Český olympijský výbor čekají odložené volby předesedy. Proti obhajujícímu Jiřímu Kejvalovi se nezvykle tvrdě vymezuje jeho protikandidát Filip Neusser. Podle bývalého reprezentanta v pozemním hokeji Neussera je potřeba oprostit se od Hušákovské éry českého sportu a naopak se navrátit k duchu fair play. Neusser kritizuje i distanční formu volby předsedy. „Mrzí mne, že vedení ČOV není schopno situaci uklidnit a zbytečně stále více rozděluje sportovní prostředí. Zájmem ČOV by měl být naopak dialog se všemi stranami a zejména snaha hrát dle pravidel a fair play,“ říká Neusser.

Za necelé tři týdny proběhne volba předsedy Českého olympijského výboru. Samotná volba, jejíž termín již byl odložen kvůli koronavirové pandemii, pak proběhne distančně, což kritizuje vyzyvatel dosavadního předsedy ČOV Jiřího Kejvala, bývalý reprezentant v pozemním hokeji Filip Neusser. „Jde o volbu bez diskuse, bez pléna delegátů, bez odpovědi dosavadního předsedy na řadu oprávněných dotazů, jejichž zodpovězení se Jiří Kejval usilovně vyhýbá. Stávající vedení ČOV má vzhledem k epidemiologické situaci a tzv. zákonu Lex Covid stále plnohodnotný mandát, jakkoli doba, na které bylo původně zvoleno, uplynula. Dle platných zákonů je tento mandát platný ještě v průběhu následujících tří měsíců po ukončení nouzového stavu. Nic tedy nenutí Jiřího Kejvala organizovat a provést tuto neplnohodnotnou volbu, jež navíc odporuje stanovám,“ komentuje okolnosti volby Neusser s tím, že je přesvědčen o tom, že Kejval se pouze pokouší zneužít současné pandemické situace. „Zda je plánovaná distanční volba v souladu s právem, nechť posoudí právníci. Upozorňuji na fakt, že to není v duchu Fair play,“ dodává Neusser.

Mrzí mne ovšem, že vedení ČOV není schopno situaci uklidnit a zbytečně stále více rozděluje sportovní prostředí. Zájmem ČOV by měl být naopak dialog se všemi stranami a zejména snaha hrát dle pravidel a fair play. Volba by se tak měla uskutečnit v klidu, podle stanov a včetně demokratické diskuse, až veškerá opatření ustanou. Argumentaci, že v zájmu mezinárodního olympijského výboru je, aby se volba v České republice uskutečnila co nejrychleji, bohužel nemohu přijmout. Volba musí vždy probíhat dle zákona a stanov národního výboru. Dále bych rád upozornil na fakt, že v řadě zemí světa se volba do vedení národního olympijského výboru uskuteční později v roce 2021. Např. v Kanadě, kdy je volba plánována na duben 2021. Představuji Vám webové stránky, kde jsou zveřejněny základní body mého programu a video, které popisuje momentální situaci.

Neusser vyjadřuje odhodlání postavit se ve volbě Kejvalovi a své vize vedení ČOV prezentuje na svých webových stránkách.

sinfin.digital