Kolaps i vývoj civilizace ještě můžeme ovlivnit, říká egyptolog Bárta. Má pro to novou teorii

Jan Januš

Egyptolog Miroslav Bárta formuloval na základě studia dlouhých časových řad a srovnávacího studia vývoje civilizací teorii sedmi obecných zákonů. Sice ani s její znalostí nejspíš nemůžeme úplně předejít kolapsu, kterému podle řady indicií jako civilizace budeme čelit, můžeme ale náš vývoj alespoň částečně určit. „Můžeme zjistit, v jakém stádiu se nacházíme, a dlouhodobé trendy či problémy identifikovat. Poprvé v dějinách máme znalosti, technologie, komunikace a dostatečnou energii, a mohli bychom tak mít ambici náš vývoj ovlivnit,“ představuje prorektor Univerzity Karlovy Bárta svou teorii, právě formulovanou v knize Civilisations: Collapse and Regeneration.

Jste jedním z mála „neprávníků“, kteří si přečetli nový občanský zákoník. Podle vašich dřívějších veřejných vystoupení na vás nepůsobil moc dobře. Znamená to, že má české právo problém?

Můj názor je nutně laický. Přesto ale – zde je můj názor. Náš současný právní systém je nejen vysoce komplexní, ale také vysoce komplikovaný, což jsou dvě diametrálně odlišné charakteristiky. Existuje třeba nařízení Evropské unie, které do detailu popisuje, co je bota. Jako bychom byli nesvéprávná společnost plná dementů. Je to sice detail, ale ukazuje, jak funguje celek. Naše povinnosti a práva – schválně to říkám v tomto pořadí, protože pro mě jsou na prvním místě povinnosti – popisují dva základní předpisy: Ústava a Občanský zákoník.

Nemyslím si, že bych měl chudou slovní zásobu či špatné vzdělání, ale Občanský zákoník jako běžný občan této země neučtu. Právo má samozřejmě jako jakákoliv jiná věda svůj slovník a své myšlenkové postupy. Ale texty, které mají sloužit běžnému občanovi k tomu, aby pochopil míru svých povinností a práv a věděl, co smí a co nesmí, by měly být psány tak, aby je většina lidí mohla pochopit.

Moderní archeologie: Egyptologové používají 3D tiskárny, kybernetiku i drony

sinfin.digital