Mlátil a psychicky deptal chartisty. Při výslechu Kafka dokonce popálil ruce Třešňákovi

Aneta Černá

Státní bezpečnost (StB) netýrala nepohodlné obyvatele Československa pouze v 50. letech. Přestože v současnosti někteří začali StB dělit na tu hodnou a zlou, stále to byla pravá ruka komunistické strany, která vykonávala její vůli, a to až do roku 1989. Ještě i v 80. letech disidenti čelili při výsleších psychickému, ale i fyzickému nátlaku. Tyto zločiny mají ve většině případů stále své viníky, a je proto možné je i po letech trestat. Před soud se dostal i nadporučík StB Josef Kafka, který v roce 1981 při výslechu mučil hudebníka a signatáře Charty 77 Vlastimila Třešňáka.

„Kafka měl na starosti hlavně dva disidenty, za jejichž zpracování dostal i odměnu. Jedním byl Vladimír Nepraš a druhým Vlastimil Třešňák. Oba se mu v rámci akce Asanace podařilo brutálním nátlakem donutit k emigraci. V případě Třešňáka k tomu použil dokonce mučení, kdy o něj zhášel sirky a tloukl ho,“ popisuje Kafkovy praktiky badatel Radek Schovánek. Příslušník StB se následně po 17 letech kvůli tomuto chování musel zodpovídat před soudem.

Bývalý boxer při výslechu zmrzačil ženu a zabil dva muže. Po revoluci ale Picha rehabilitovali

Zbytek textu je pro předplatitele
sinfin.digital