Nejde jen o budoucnost EU, rozpadnout by se mohly i některé státy, říká ekonom Zahradník

Epidemie koronaviru a její následky jsou velkou výzvou nejen pro Evropskou unii, ale i pro vnitřní soudržnost národních států. „Například u Itálie jsou již nyní patrné nějaké odstředivé snahy některých regionů, k něčemu podobnému možná dojde i ve Španělsku,“ říká v rozhovoru pro INFO.CZ Petr Zahradník, ekonom České spořitelny a člen ekonomického poradního panelu Ústředního krizového štábu. 

Kterými opatřeními se nyní poradní ekonomický sbor Ústředního krizového štábu zabývá?

Na posledním zasedání jsme se rozdělili do několika pracovních skupin. Máme tak skupinu, která se intenzivně zabývá okamžitými, zejména fiskálními opatřeními. Tedy například kurzarbeitem, kompenzací situace subjektů, které byly nejvíce postiženy. Součástí této pracovní skupiny jsou zejména ekonomové, kteří jsou specialisté na veřejné finance. Dále máme pracovní skupinu, která se zabývá dodávkami likvidity do systému, jak z pohledu bank, tak z pohledu podniků. A vlastně i z pohledu domácností.

Třetí pracovní skupina se zabývá reflexí dění v Evropě, předpokládaného vývoje makroekonomických ukazatelů, opatřeními, s nimiž přišla Evropská komise. Také se zabývá studiem případů dobré praxe a hledá jejich uplatnění v Česku. Poslední skupina, která je zatím obsahově i personálně nenaplněná, se bude zabývat širším kontextem celé situace, koncepty ekonomického restartu a v důsledku i vyhodnocováním zkušeností a kvantifikací současné situace.

Byl jako buldok. Havel se mu vzpíral, mnohdy mu ale dal za pravdu, vzpomíná na Jičínského Pithart

sinfin.digital