Nejlepší zbraní proti chudobě je svoboda podnikání

Prezentace klienta

V současnosti se v Česku po řádění estébáckého despoty děje pro naši budoucnost děsivá věc. Podnikatelé jsou vládou dehonestováni, zavádí se plošné represe a poctivá většina (včetně lékařů či architektů) je kriminalizována. Byrokracie v Česku je nejhorší v Evropě, ubírá firmám nejen zdroje na inovace, ale i na růst mezd. Navíc z peněz daňových poplatníků se nabírají noví úředníci a budují se celá nová patra oddělení finančního gestapa.

Bohatství každé země ale vzniká zespoda. Až 80 % HDP vyspělé země tvoří malé a střední firmy. Současné represe nemíří na nadnárodní koncerny, ale na ty nejmenší, kteří se na rozdíl od mezinárodních gigantů nemohou účinně bránit. Útočit na nejslabší je podlé. Kvůli několika málo nepoctivým podnikatelům (šedá míra ekonomiky patří k těm nejnižším v Evropě) se vytvořila plošná represe proti všem. Po vzoru Chorvatska se v Česku zavedlo EET, fungující jako kanón na mouchy.  

Čemu elektronická evidence pomůže?

I kdyby někdo zatajil nějaké tržby, tyto peníze se prakticky ihned vrací v dané zemi do oběhu a v dané zemi se i zdaní. Na rozdíl od odlivu peněz velkých firem. Nadnárodní koncerny často sídlí v daňových rájích a každý rok stát ošidí zhruba o 500 mld. Kč, tedy přes 10% HDP (nejvíce v Evropě).

EET nepomůže ničemu. Je to jen sprostý zákon, který vyřazuje z konkurenčního soupeření starší živnostníky, lidi s menší počítačovou gramotností a ty s menší přidanou hodnotou. Právě ti nejmenší podnikatelé nemohou plně započíst náklady spojené s EET do cen výrobků nebo služeb, a tak jsou oproti větší konkurenci diskriminováni. EET je asociální skrytý opak progresivních daní – jinými slovy menší je více potrestán než větší. Finanční správě se stále nenahlásilo přes 100 tisíc živnostníků, tvůrců bohatství a poskytovatelů služeb občanům.

Svoboda podnikání zakotvuje osobní volbu, dobrovolnou výměnu a ochranu soukromého majetku. Jedná se o rozvoj od zdola nahoru jednotlivci, nikoliv shora dolů vládami. Takto to nikdy a nikde nefungovalo.

V průběhu let se svoboda podnikání ukázala jako neuvěřitelně silná předpověď toho, jak jsou země prosperující nebo jak prosperujícími se stanou. 

Fraser Institute zjistil, že ekonomicky svobodnější země mají vyšší úroveň příjmů, rychlejší hospodářský růst a dosáhnou snáze snížení míry chudoby. Například v roce 2015 měly země v první čtvrtině žebříčku Fraserovy ekonomické svobody průměrně upravený HDP na obyvatele nad 40 000 dolarů (např. USA, Holandsko, Německo), oproti asi 5 000 dolarům v dolní čtvrtině (Bolívie, Venezuela, Bosna, Srbsko, Chorvatsko).

Babišovo vzorové Chorvatsko, kde se inspiroval s EET, zůstává i v roce 2017 mezi 10 nejmizernějšími ekonomikami světa (konkrétně deváté nejhorší). Snížila se tam sice nezaměstnanost, ale vůbec se nezvýšila zaměstnanost. Jak je to možné? Nezaměstnanost se snížila pouze opticky z důvodu velké emigrace mladých Chorvatů. V roce 2016 mělo sice Chorvatsko po dlouhé době růst HDP necelá tři procenta, ale pouze jako důsledek rostoucí ekonomiky EU. Kde jsou jejich zlatá léta před krizí, kdy byl růst dvojnásobný? Chorvatská vláda nerealizovala žádné strukturální reformy a kvůli refinancování vysokého státního dluhu se pro rok 2017 a 2018 očekává opět propad HDP. Pět let po zavedení „revolučního“ EET je stínová ekonomika na stejné úrovni (28 % HDP, tedy dvojnásobek Česka).

Chce-li Česko dohnat západní ekonomiky (především ve mzdách) je nutné odhodit závist, nenávist a vytvořit co nejlepší podmínky pro podnikání. Nyní je to v Česku stejné, jako byste dali Zátopkovi na záda batoh s pískem - tedy břemeno nesvobody a byrokracie. Vyhrál by závod? Nikoliv. Česko má inteligentní a šikovné lidi, je to šampion, jakým býval Zátopek. Je ovšem zatížen obrovskou mírou byrokracie. Holandsko se svobodným podnikatelským prostředím je sportovec bez batohu. Budou-li mít dobré podmínky podnikatelé, prospěch z hojnosti bude mít celá společnost, včetně státních zaměstnanců a důchodců.

Chce-li stát pomoct firmám a živnostníkům, nesmí být drábem, ale partnerem a ochráncem. Jedině tak doženeme západ a neskončíme mezi balkánskými trhy. Dobrou zprávou je, že minimálně 14 politických stran kandidujících ve volbách chce EET zcela zrušit. 7 zachovat, ale v měkčí úpravě např. od limitu 500 tis. Kč. Zjistily (mimo SPO a Řád národa), o jak zvrhlou věc se jedná. Jiným stranám (ANO, ČSSD, KDU-ČSL) ale jejich ega nedovolí jejich „dítě“ zcela zavrhnout. 

sinfin.digital