Největší úspěch odboje v Evropě. Před 75 lety v protektorátu přistáli parašutisté, kteří zabili Heydricha

ČTK

Za největší čin evropského domácího odboje za druhé světové války se považuje atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha v Protektorátu Čechy a Morava v květnu 1942. Před 75 lety, v noci z 28. na 29. prosince 1941, byli na území Protektorátu vysazeny tři výsadky (Silver A, Silver B a Anthropoid), ve kterých byli i parašutisté, kteří akci úspěšně provedli.

Osud "kata českého národa" Heydricha, jenž ihned po svém nástupu v září 1941 rozpoutal teror proti českému národu a zahájil holokaust protektorátních Židů, se začal naplňovat již na podzim 1941. Exilová londýnská vláda začala tehdy spolu s Brity plánovat větší akci proti německým okupantům. 

Heydrich, kterého sám Adolf Hitler považoval za nenahraditelného, přijel koncem září 1941 do tehdejšího Protektorátu, aby zlomil odboj a odpor českého lidu. Za pouhé čtyři měsíce výjimečného stavu, který okamžitě vyhlásil, padlo 486 rozsudků smrti a v koncentračních táborech skončilo přes 2100 Čechů. Již v polovině října byly též zahájeny deportace protektorátních Židů do Lodže a Terezín byl určen jako vhodné místo pro jejich soustředění (první transport tam přijel v listopadu).

Formování speciálních československých parašutistických skupin v Británii začalo již počátkem roku 1941. O provedení atentátu bylo rozhodnuto na poradě u velitele tehdejší čs. rozvědky Františka Moravce 3. října 1941, později se definitivním cílem stal Heydrich. Atentát měl být proveden symbolicky 28. října 1941, což ale nevyšlo.

Židé protestují. Francouzi zařadili baráky v Osvětimi mezi „architektonické úspěchy“

sinfin.digital