Nepomohl ani papež. Rodiče těžce postižené dívenky se odškodného od nemocnice nedomohli

ČTK

Olomoucký okresní soud dnes zamítl žalobu rodiny, která se několik let soudila kvůli porodu s Fakultní nemocnicí Olomouc. Dítě se zde v říjnu 2010 narodilo s poškozeným mozkem. Po nemocnici rodina žádala 16,9 milionu korun. Podle soudu se však pochybení lékařů neprokázalo, odkázal i na závěry znalců. V Olomouckém kraji šlo za poslední dobu o jeden z největších soudních případů kvůli zanedbané zdravotní péči. Proces se táhl přes dva roky. Rozhodnutí není pravomocné, obě strany si ponechaly lhůtu.

Podle soudkyně Ivety Nedozrálové vzniklo postižení dítěte v souvislosti s porodem, ale nebyla prokázána příčinná souvislost s poskytnutou lékařskou péčí. „Poskytování lékařské péče bylo hodnoceno několika znaleckými posudky. Podle nich byla péče lege artis, to znamená podle nejnovějších poznatků lékařské vědy,“ uvedla soudkyně. „Žalobkyním se nepodařilo prokázat, že za poškození zdraví odpovídá žalovaný,“ doplnila.

Hazard, nebo jediná alternativa? Domácí porody rozdělují českou veřejnost

sinfin.digital