Nezávislost veřejnoprávních médií není v ohrožení. O jejich budoucnosti se ale musíme bavit, říká Juchelka

Jakkoliv debata o veřejnoprávních médiích v Česku nabrala na vyhrocenosti, jejich nezávislost podle poslance hnutí ANO Aleše Juchelky ohrožena není. „Tato otázka vůbec není na stole,“ říká v rozhovoru pro INFO.CZ s dodatkem, že o podobě České televize nebo Českého rozhlasu musíme vést širokou diskuzi. „Musíme se o tom, co si vlastně pod veřejnoprávní službou představujeme, bavit jak se zástupci mediálních rad, tak s managementem samotných médií, mediálními odborníky, poslanci a odbornou veřejností,“ dodává Juchelka.

V uplynulém volebním období se radám veřejnoprávních médií dostalo hodně pozornosti a budilo to dost vášní. Jak byste zhodnotil situaci ke konci volebního období?

Já myslím, že oněm radám vždy byla věnována pozornost a u části veřejnosti toto téma rezonovalo, hlavně v případě Rady České televize, ale i Českého rozhlasu, Rady pro rozhlasové a televizní vysílání a Rady ČTK. Otázku jestli rada může nějak ohrozit činnost veřejnoprávního média, což je asi ta otázka, která u lidí budí největší vášně, bych za sebe zodpověděl tak, že ne nebo maximálně jen do jisté míry. V radách by podle mě měly být zastoupeny všechny různé názory, které ve společnosti máme, i kritici České televize, čímž nemyslím kritiky činnosti, ale hospodaření, jelikož do činnosti rada stejně zasahovat ani nemůže. Domnívám se, že toto Rada ČT doteď splňovala.

A už to nesplňuje?

Bohužel se stalo to, co se v parlamentu odehrálo, a to je to, že opozice dle mého názoru nedemokraticky blokuje dovolení členů rady, kde je v tuto chvíli po odvolání Hany Lipovské devět lidí.

Má podle vás odložení této dovolby na následující volební období skutečně takový význam? Co by se stalo, kdyby se neobsazená místa dovolila ještě teď?

Nestalo by se vůbec nic, jen by v té radě nejspíše byla větší pluralita názorů. Dlouhá léta to fungovalo tak, že rada byla velmi úzce spojena s managementem televize, i s dozorčí radou nebo etickým panelem a de facto všichni si nějakým způsobem hráli na ruku. My teď zavnímali pocit toho, že v ČT je vlastně vše v pořádku, jak z hlediska činnosti, tak z hlediska hospodaření. Určitá část společnosti proto teď protestuje, že Česká televize patří koncesionářům a ne zaměstnancům. Já tomu dosavadnímu fungování říkám chlebíčkové rady – vše se odsouhlasilo, nikdo se nad ničím nepohádal, názory byly jednotné a pak si jen dali chlebíčky. Těmi dovolbami v tomto volebním období se tato atmosféra změnila a získalo to nějakou dynamiku, která úplně nesmyslně přerostla v boj o nezávislost České televize, o což se podle mě vůbec v reálu nehraje.

Zbytek textu je pro předplatitele
dále se dočtete:
  • Proč podle Juchelky není ohrožena nezávislost veřejnoprávních médií?
  • Jak by měla vypadat debata o budoucnosti České televize?
  • Kterým směrem by se měla ubírat diskuse o důchodové reformě?
sinfin.digital