Nový projekt umožní rozhodnout sousedy o budoucí podobě budované čtvrti

Prezentace klienta

V loňském roce odstartovala společnost Skanska Reality iniciativu Dobrý soused, v rámci které jako první developer v Praze zapojuje sousedy z okolí nově budované čtvrti do diskuse o její budoucí podobě. 

Iniciativa Dobrý soused umožňuje veřejnosti ovlivnit developerský projekt ještě předtím, než architekti nakreslí první čáru. Proces veřejné participace probíhá za účasti developera, architekta, městské části, a především místních starousedlíků a občanských sdružení. Ti všichni přicházejí s návrhy a podněty, které se týkají budoucí zástavby a definují pozitiva lokality, která by neměla být novým projektem dotčena, ovšem také problémy místa nebo služby, které zde chybí. Ty by naopak měl chystaný developerský projekt řešit.

Skanska v tuto chvíli připravuje formou veřejné participace dva multifázové projekty v Praze, a to U Michelské pekárnyModřanský cukrovar. Oba projekty vyrostou na půdě bývalých průmyslových objektů, a i proto se zde Skanska intenzivně zabývá plánováním rekultivace těchto brownfieldů, parkových úprav a návrhy zelených řešení. Jako společensky odpovědná firma, pro kterou jsou udržitelnost a odpovědný přístup stěžejní, se snaží přicházet s inovativními způsoby péče o životní prostředí. Nedávno tak představila v souvislosti s projektem Botanica zcela unikátní řešení v oblasti hospodaření s šedou vodou. V Jinonicích vybudovala dům, kde se pro splachování toalet používá přečištěná voda z koupelen. Ve svých bytových domech pro své klienty dále nabízí širokou škálu benefitů, kromě energeticky úsporných prvků a dobře promyšlených dispozic sem patří i myčka na kola, kočárky a psy. Více na skanska.cz/reality

sinfin.digital